ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 101891
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Collema sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Collemataceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 6266
Collected date

วันที่เก็บ

4 Nov 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 101876 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 2873
2. 101877 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 2875
3. 101878 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 2879
4. 101879 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 2882
5. 101880 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 4431
6. 101881 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 59
7. 101882 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 4850
8. 101883 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 4849
9. 101884 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 943
10. 101885 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 990
11. 101886 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 945
12. 101887 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 967
13. 101888 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 5732
14. 101889 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 6756
15. 101890 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 6275
16. 101892 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 6234
17. 101893 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 6209
18. 101894 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 6208
19. 101895 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 6207
20. 101896 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 6204
21. 101897 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 6203
22. 101898 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 6199
23. 106568 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 7160
24. 119699 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 6678
25. 120320 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 7
26. 120337 Collema sp. Sureeporn Jariangprasert 24

ปิด

QR code