ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 51082 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Pongamornkul 2688 Lampang/Thailand
202 40837 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6057 Lampang/Thailand
203 41452 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE M. Norsaengsri 5657 Loei/Thailand
204 102580 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE V. Nguanchoo 838 Nan/Thailand
205 65897 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE K. Srithi 227 Nan/Thailand
206 69559 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE Zhou-Shishun 7064 Yunnan/China
207 101262 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE N. Muangyen AKN 005 Chiang Mai/Thailand
208 38515 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2287 Loei/Thailand
209 95273 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4085 Lampang/Thailand
210 68003 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Lakoet 0384 Mae Hong Son/Thailand
211 84348 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Khattiyot 439 Phetchabun/Thailand
212 98508 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-388 Luang Prabang/Laos
213 98563 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-040 Luang Prabang/Laos
214 47990 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE M. Norsaengsri 7158 Lamphun/Thailand
215 45200 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE D. Khrueasan MS48 Chiang Mai/Thailand
216 101667 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Pongamornkul 6208 Phayao/Thailand
217 110790 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE N. Muangyen 2003 Nan/Thailand
218 91758 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE N. Muangyen 1126 Lampang/Thailand
219 81180 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi 7362 Sukhothai/Thailand
220 91788 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE N. Muangyen 1156 Lampang/Thailand
221 111536 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-059 Xiangkhouang/Laos
222 92014 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE K. Kertsawang 3579 Phrae/Thailand
223 111330 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-278 Luang Prabang/Laos
224 111092 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-040 Luang Prabang/Laos
225 93575 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5758 Chiang Mai/Thailand
226 32038 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE Pranee Palee 982 Chiang Rai/Thailand
227 106949 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 660 Nan/Thailand
228 53416 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8095 Khon Kaen/Thailand
229 98925 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-402 Luang Prabang/Laos
230 110063 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 936 Chiang Rai/Thailand
231 69015 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 637 Lampang/Thailand
232 53285 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7753 Khon Kaen/Thailand
233 92428 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3901 Lampang/Thailand
234 52842 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE Yin-Jiantao 1741 Yunnan/China
235 30198 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-73 Phongsaly/Laos
236 69715 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE V. Nguanchoo 271 Chiang Mai/Thailand
237 123189 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-183 Phongsaly /LAOS
238 117807 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-177 Sainyabuli/LAOS
239 71297 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Pongamornkul 3737 Chiang Mai/Thailand
240 75086 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2534 Houa Phan/Laos
241 9573 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 9573 Chiang Mai/Thailand
242 72763 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi 4998 Phichit/Thailand
243 11294 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 11294 Chiang Mai/Thailand
244 123738 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-275 Sainyabuli/LAOS
245 3687 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 3687 Chiang Mai/Thailand
246 869 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 869 Chiang Mai/Thailand
247 11686 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Pongamornkul 234 Nan/Thailand
248 118785 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE N. Boonruang 0135 Chaiyaphum/Thailand
249 77708 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE M. Norsaengsri 11627 Sukhothai/Thailand
250 71546 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1083 Nan/Thailand
251 12298 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Pongamornkul 353 Chiang Mai/Thailand
252 14661 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 873 Nan/Thailand
253 71937 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE Ratchuporn Spanuchat s.n. Nan/Thailand
254 122619 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-090 Phongsaly/LAOS
255 3294 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 3294 Loei/Thailand
256 121920 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1255 Lampang/Thailand
257 11462 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Pongamornkul 186 Chiang Mai/Thailand
258 123102 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-96 Phongsaly/LAOS
259 127171 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1902 Kanchanaburi/Thailand
260 126984 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1715 Kanchanaburi/Thailand
261 71150 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE Suan Luang Rama IX Training student s.n. Chiang Mai/Thailand
262 853 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 853 Chiang Mai/Thailand
263 17508 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Boonchai 8 Chiang Mai/Thailand
264 65017 Amalocalyx sp. APOCYNACEAE Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6251 Luang Prabang/Laos
265 118912 Amalocalyx sp. APOCYNACEAE K. Inthamma 491 Phitsanulok/Thailand
266 63930 Amalocalyx sp. APOCYNACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9950 Khon Kaen/Thailand
267 87119 Amalocalyx sp. APOCYNACEAE P. Phaosrichai 297 Phayao/Thailand
268 67672 Amalocalyx sp. APOCYNACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 939 Lampang/Thailand
269 67630 Amalocalyx sp. APOCYNACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 897 Lampang/Thailand
270 58519 Amalocalyx sp. APOCYNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9554 Phrae/Thailand
271 46422 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE P. Wessumritt 90 Rayong/Thailand
272 65893 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE K. Srithi 38 Nan/Thailand
273 63483 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE M. Norsaengsri 6741 Khon Kaen/Thailand
274 37420 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE J.F. Maxwell 06-228 Krabi/Thailand
275 7422 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 7422 Chiang Mai/Thailand
276 44246 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2540 Satun/Thailand
277 93244 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE N. Turreira Garcia 515 Stung Treng/Cambodia
278 70190 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE P. Wessumrit & S. Sawangsawat 192 Chonburi/Thailand
279 112116 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9011 Lampang/Thailand
280 3521 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 3521 Nakhon Si Thammarat/Thailand
281 94968 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE D. Argyriou 488 Stung Treng/cambodia
282 17535 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE W. Boonchai 35 Chiang Mai/Thailand
283 38266 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE P. Wessumritt 233 Chumphon/Thailand
284 126913 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4155 Prachuap Khiri Khan/Thailand
285 73239 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE M. Norsaengsri 11411 Mae Hong Son/Thailand
286 92144 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE Khin Myo Htwe 032517 Mandalay/Myanmar
287 45510 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE N. Romkham 160 Lamphun/Thailand
288 40125 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE M. Norsaengsri 5231 Roi Et/Thailand
289 33049 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE Warintorn K. 07-033 Chiang Mai/Thailand
290 68154 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE M. Norsaengsri 3621 Khon Kaen/Thailand
291 47817 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE S. Sawangsawat 191 Rayong/Thailand
292 47784 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE S. Sawangsawat 178 Chaiyaphum/Thailand
293 93665 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE Rukarcha 75 Maha Sarakham/Thailand
294 55984 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8599 Bueang Kan/Thailand
295 92918 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE D. Argyriou 46 Preah Vihear/Cambodia
296 64162 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2564 Phayao/Thailand
297 1596 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 1596 Khon Kaen/Thailand
298 55661 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Si Sa Ket/Thailand
299 92143 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe & Kyaw Kine 028856 Magway/Myanmar
300 92031 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE K. Kertsawang 3596 Phrae/Thailand