ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 56720 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1910 Nan/Thailand
202 32038 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE Pranee Palee 982 Chiang Rai/Thailand
203 92428 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3901 Lampang/Thailand
204 117807 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-177 Sainyabuli/LAOS
205 11294 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 11294 Chiang Mai/Thailand
206 69715 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE V. Nguanchoo 271 Chiang Mai/Thailand
207 71937 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE Ratchuporn Spanuchat s.n. Nan/Thailand
208 117566 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1658 Mae Hong Son/Thailand
209 77708 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE M. Norsaengsri 11627 Sukhothai/Thailand
210 69559 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE Zhou-Shishun 7064 Yunnan/China
211 3294 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 3294 Loei/Thailand
212 118785 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE N. Boonruang 0135 Chaiyaphum/Thailand
213 9573 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 9573 Chiang Mai/Thailand
214 11462 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Pongamornkul 186 Chiang Mai/Thailand
215 92014 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE K. Kertsawang 3579 Phrae/Thailand
216 114873 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE T. Choopan et al. 2017-8 Chaiyaphum/Thailand
217 28488 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-17 Phongsaly/Laos
218 53416 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8095 Khon Kaen/Thailand
219 116052 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE K. Wangwasit 180912-43 Loei/Thailand
220 92633 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-024 Luang Prabang/Laos
221 30198 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-73 Phongsaly/Laos
222 20910 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE P. Srisanga 1922 Nan/Thailand
223 115487 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1379 Chiang Rai/Thailand
224 63481 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE M. Norsaengsri 6739 Khon Kaen/Thailand
225 115217 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 752 Phayao/Thailand
226 81180 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi 7362 Sukhothai/Thailand
227 101262 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE N. Muangyen AKN 005 Chiang Mai/Thailand
228 122619 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-090 Phongsaly/LAOS
229 115336 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 871 Chiang Rai/Thailand
230 91788 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE N. Muangyen 1156 Lampang/Thailand
231 69015 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 637 Lampang/Thailand
232 100766 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-369 Luang Prabang/Laos
233 71297 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Pongamornkul 3737 Chiang Mai/Thailand
234 87251 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-094 Champasak/Laos
235 102580 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE V. Nguanchoo 838 Nan/Thailand
236 14661 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 873 Nan/Thailand
237 38515 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2287 Loei/Thailand
238 98563 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-040 Luang Prabang/Laos
239 134183 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE Martin van de Bult 1872 Chiang Rai/Thailand
240 65897 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE K. Srithi 227 Nan/Thailand
241 58394 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9429 Phrae/Thailand
242 72763 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi 4998 Phichit/Thailand
243 84348 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Khattiyot 439 Phetchabun/Thailand
244 127171 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1902 Kanchanaburi/Thailand
245 86903 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Glamwaewwong 196/58 Chiang Mai/Thailand
246 110063 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 936 Chiang Rai/Thailand
247 3687 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 3687 Chiang Mai/Thailand
248 111330 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-278 Luang Prabang/Laos
249 98925 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-402 Luang Prabang/Laos
250 869 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 869 Chiang Mai/Thailand
251 47990 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE M. Norsaengsri 7158 Lamphun/Thailand
252 12298 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Pongamornkul 353 Chiang Mai/Thailand
253 86029 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-033 Luang Prabang/Laos
254 98508 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-388 Luang Prabang/Laos
255 111092 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-040 Luang Prabang/Laos
256 853 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 853 Chiang Mai/Thailand
257 123102 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-96 Phongsaly/LAOS
258 51082 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Pongamornkul 2688 Lampang/Thailand
259 123189 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-183 Phongsaly /LAOS
260 63852 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9870 Khon Kaen/Thailand
261 126984 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1715 Kanchanaburi/Thailand
262 45200 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE D. Khrueasan MS48 Chiang Mai/Thailand
263 41452 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE M. Norsaengsri 5657 Loei/Thailand
264 101667 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Pongamornkul 6208 Phayao/Thailand
265 71150 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE Suan Luang Rama IX Training student s.n. Chiang Mai/Thailand
266 106815 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 535 Nan/Thailand
267 123738 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-275 Sainyabuli/LAOS
268 40837 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6057 Lampang/Thailand
269 106949 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 660 Nan/Thailand
270 59710 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE S. Klongngern 05 Sukhothai/Thailand
271 110790 Amalocalyx microlobus Pierre APOCYNACEAE N. Muangyen 2003 Nan/Thailand
272 58519 Amalocalyx sp. APOCYNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9554 Phrae/Thailand
273 118912 Amalocalyx sp. APOCYNACEAE K. Inthamma 491 Phitsanulok/Thailand
274 65017 Amalocalyx sp. APOCYNACEAE Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6251 Luang Prabang/Laos
275 87119 Amalocalyx sp. APOCYNACEAE P. Phaosrichai 297 Phayao/Thailand
276 67672 Amalocalyx sp. APOCYNACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 939 Lampang/Thailand
277 63930 Amalocalyx sp. APOCYNACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9950 Khon Kaen/Thailand
278 67630 Amalocalyx sp. APOCYNACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 897 Lampang/Thailand
279 65893 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE K. Srithi 38 Nan/Thailand
280 55283 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE P. Chantaranothai et al. 29 Tak/Thailand
281 44246 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2540 Satun/Thailand
282 46422 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE P. Wessumritt 90 Rayong/Thailand
283 64162 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2564 Phayao/Thailand
284 92144 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE Khin Myo Htwe 032517 Mandalay/Myanmar
285 73239 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE M. Norsaengsri 11411 Mae Hong Son/Thailand
286 92143 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe & Kyaw Kine 028856 Magway/Myanmar
287 45510 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE N. Romkham 160 Lamphun/Thailand
288 68154 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE M. Norsaengsri 3621 Khon Kaen/Thailand
289 37420 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE J.F. Maxwell 06-228 Krabi/Thailand
290 112116 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9011 Lampang/Thailand
291 110910 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE K. Kertsawang 4480 Surin/Thailand
292 110899 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE K. Kertsawang 4469 Surin/Thailand
293 94968 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE D. Argyriou 488 Stung Treng/cambodia
294 7422 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 7422 Chiang Mai/Thailand
295 33049 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE Warintorn K. 07-033 Chiang Mai/Thailand
296 3521 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE W. Nanakorn et al. 3521 Nakhon Si Thammarat/Thailand
297 39984 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE M. Norsaengsri 5089 Khon Kaen/Thailand
298 93665 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE Rukarcha 75 Maha Sarakham/Thailand
299 46502 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE W. Pongamornkul 2577 Mae Hong Son/Thailand
300 63603 Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton APOCYNACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6679 Loei/Thailand