ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 62484 Acorus calamus L. ARACEAE Romklao Botanical Garden 0424/2555 Phitsanulok/Thailand
2 52219 Acorus calamus L. ARACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1461 Nan/Thailand
3 52202 Acorus calamus L. ARACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1444 Nan/Thailand
4 8816 Acorus calamus L. ARACEAE W. Nanakorn et al. 8816 Loei/Thailand
5 8944 Acorus calamus L. ARACEAE W. Nanakorn et al. 8944 Chiang Mai/Thailand
6 10529 Acorus calamus L. ARACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 190 Loei/Thailand
7 70126 Acorus calamus L. ARACEAE N. Muangyen 0013 Chiang Mai/Thailand
8 11347 Acorus calamus L. ARACEAE W. Pongamornkul 124 Chiang Mai/Thailand
9 31202 Acorus calamus L. ARACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2877 Nan/Thailand
10 71908 Acorus calamus L. ARACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
11 52263 Acorus calamus L. ARACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1505 Nan/Thailand
12 102514 Acorus calamus L. ARACEAE V. Nguanchoo 764 Nan/Thailand
13 70592 Acorus calamus L. ARACEAE Khin Myo Htwe 032666 Mandalay/Myanmar
14 16797 Acorus calamus L. ARACEAE P. Srisanga 1274 Nan/Thailand
15 33106 Acorus calamus L. ARACEAE Warintorn K. 07-090 Chiang Mai/Thailand
16 92531 Acorus calamus L. ARACEAE W. Pongamornkul 5334 Chiang Mai/Thailand
17 78397 Acorus calamus L. ARACEAE V. Nguanchoo 198 Chiang Mai/Thailand
18 33393 Acorus calamus L. ARACEAE Jatupol K. 08-174 Chiang Mai/Thailand
19 34262 Acorus calamus L. ARACEAE W. Pongamornkul 1620 Mae Hong Son/Thailand
20 19390 Acorus calamus L. ARACEAE C. Glamwaewwong 21 Chiang Mai/Thailand
21 35968 Acorus calamus L. ARACEAE Jatupol K. 08-309 Chiang Mai/Thailand
22 36628 Acorus calamus L. ARACEAE C. Maknoi 1948 Loei/Thailand
23 73657 Acorus calamus L. ARACEAE W. Pongamornkul 04067 Mae Hong Son/Thailand
24 868 Acorus calamus L. ARACEAE W. Nanakorn et al. 868 Chiang Mai/Thailand
25 89312 Acorus calamus L. ARACEAE W. Pongamornkul 5412 Nan/Thailand
26 28311 Acorus calamus L. ARACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 220804-16 Oudomxay/Laos
27 30397 Acorus calamus L. ARACEAE W. Pongamornkul 1905 Chiang Mai/Thailand
28 27446 Acorus calamus L. ARACEAE P. Kumphet sn. 130 Chiang Mai/Thailand
29 65130 Acorus calamus L. ARACEAE K. Srithi 52 Nan/Thailand
30 66256 Acorus calamus L. ARACEAE W. Pongamornkul 3294 Mae Hong Son/Thailand
31 69638 Acorus gramineus Soland. ARACEAE V. Nguanchoo 122 Chiang Mai/Thailand
32 102673 Acorus gramineus Soland. ARACEAE V. Nguanchoo 963 Nan/Thailand
33 33303 Acorus gramineus Soland. ARACEAE Jatupol K. 07-084 Chiang Mai/Thailand
34 26169 Acorus gramineus Soland. ARACEAE T. Matsumoto et al. FOK-065654 Kochi/Japan
35 26859 Acorus gramineus Soland. ARACEAE M. Takahashi FOK-611445 Kochi/Japan
36 102461 Acorus gramineus Soland. ARACEAE V. Nguanchoo 705 Nan/Thailand
37 50160 Acorus gramineus Soland. ARACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33359 Chiang Mai/Thailand
38 93605 Acorus gramineus Soland. ARACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5788 Chiang Mai/Thailand
39 26926 Acorus gramineus Soland. ARACEAE M. Nomura FOK-611572 Kochi/Japan
40 6101 Acorus gramineus Soland. ARACEAE W. Nanakorn et al. 6101 Chiang Rai/Thailand
41 52049 Acorus gramineus Soland. ARACEAE T. Matsumoto et al. FOK-050932 Kochi/Japan
42 65129 Acorus gramineus Soland. ARACEAE K. Srithi 86 Nan/Thailand
43 57332 Acorus gramineus Soland. ARACEAE T. Matsuo FOK-611289 Kochi/Japan
44 19756 Acorus sp. ARACEAE W. La-ongsri 118 Chiang Mai/Thailand
45 43030 Acorus sp. ARACEAE Zhou Shi-shun 3752 Yunnan/China
46 19769 Acorus sp. ARACEAE W. La-ongsri 131 Chiang Mai/Thailand
47 44879 Acorus tatarinowii Rumph. ex Schott ARACEAE Piyawan Winichainan HN1029 Chiang Mai/Thailand
48 11160 Acorus tatarinowii Rumph. ex Schott ARACEAE L. Averyanov 3599 Ninh Thuan/Vietnam
49 63861 Aglaia simplicifolia (Bedd.) Harms ARACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9879 Khon Kaen/Thailand
50 65843 Aglaia simplicifolia (Bedd.) Harms ARACEAE K. Srithi 500 Nan/Thailand
51 31983 Aglaia simplicifolia (Bedd.) Harms ARACEAE Pranee Palee 895 Chiang Rai/Thailand
52 77584 Aglaia simplicifolia (Bedd.) Harms ARACEAE M. Norsaengsri 11513 Sukhothai/Thailand
53 77681 Aglaia simplicifolia (Bedd.) Harms ARACEAE M. Norsaengsri 11600 Sukhothai/Thailand
54 56899 Aglaia simplicifolia (Bedd.) Harms ARACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9209 Chiang Rai/Thailand
55 58308 Aglaia simplicifolia (Bedd.) Harms ARACEAE M. Norsaengsri 5323 Khon Kaen/Thailand
56 93090 Aglaia simplicifolia (Bedd.) Harms ARACEAE N. Turreira-Garcia 149 Preah Vihear/Cambodia
57 51380 Aglaia simplicifolia (Bedd.) Harms ARACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7450 Chiang Rai/Thailand
58 56339 Aglaia simplicifolia (Bedd.) Harms ARACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8976 Chiang Rai/Thailand
59 48651 Aglaia simplicifolia (Bedd.) Harms ARACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7402 Chiang Rai/Thailand
60 52215 Aglaia simplicifolia (Bedd.) Harms ARACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1457 Nan/Thailand
61 102446 Aglaia simplicifolia (Bedd.) Harms ARACEAE V. Nguanchoo 689 Nan/Thailand
62 56707 Aglaonema angustifolium N.E.Br. ARACEAE Puangpen et al. N294 Songkhla/Thailand
63 82771 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE C. Maknoi 7672 Sukhothai/Thailand
64 80600 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3102 Phayao/Thailand
65 52156 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1398 Nan/Thailand
66 90768 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3376 Phayao/Thailand
67 51735 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7789 Chiang Rai/Thailand
68 102430 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE V. Nguanchoo 667 Nan/Thailand
69 50894 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE S. Watthana 3626 Tak/Thailand
70 110440 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5558 Kanchanaburi/THAILAND
71 31196 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2871 Nan/Thailand
72 85580 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 8279 Sukhothai/Thailand
73 38510 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2282 Loei/Thailand
74 31842 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 1565 Trang/Thailand
75 37135 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 2017 Loei/Thailand
76 88799 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 8401 Sukhothai/Thailand
77 36164 Aglaonema sp. ARACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3664.1 Khon Kaen/Thailand
78 89273 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 8121 Sukhothai/Thailand
79 86059 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-063 Luang Prabang/Laos
80 89274 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 8122 Sukhothai/Thailand
81 89338 Aglaonema sp. ARACEAE W. Pongamornkul 5438 Nan/Thailand
82 31857 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 1587 Phangnga/Thailand
83 94790 Aglaonema sp. ARACEAE Chusie & K. Srithi HBY156 Nan/Thailand
84 89433 Aglaonema sp. ARACEAE W. Pongamornkul 5533 Nan/Thailand
85 17024 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga 1341 Nan/Thailand
86 88324 Aglaonema sp. ARACEAE N. Muangyen 176 Chiang Rai/Thailand
87 85405 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 8053 Sukhothai/Thailand
88 53077 Aglaonema sp. ARACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7650 Khon Kaen/Thailand
89 66565 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3386 Saraburi/Thailand
90 71891 Aglaonema sp. ARACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
91 13864 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga 567 Nan/Thailand
92 14363 Aglaonema sp. ARACEAE P. Suksathan 1668 Phitsanulok/Thailand
93 48238 Aglaonema sp. ARACEAE M. Norsaengsri 1262 Rayong/Thailand
94 41222 Aglaonema sp. ARACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5611 Loei/Thailand
95 110012 Aglaonema sp. ARACEAE TLBG 610 Chiang Mai/THAILAND
96 101786 Aglaonema sp. ARACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 086 Chiang Mai/Thailand
97 100706 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-309 Luang Prabang/Laos
98 109797 Aglaonema sp. ARACEAE TLBG 130 Chiang Mai/THAILAND
99 76013 Aglaonema sp. ARACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095377 Chin State/Myanmar
100 76604 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 7173 Phetchabun/Thailand