ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 56707 Aglaonema angustifolium N.E.Br. ARACEAE Puangpen et al. N294 Songkhla/Thailand
2 90768 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3376 Phayao/Thailand
3 82771 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE C. Maknoi 7672 Sukhothai/Thailand
4 52156 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1398 Nan/Thailand
5 80600 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3102 Phayao/Thailand
6 102430 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE V. Nguanchoo 667 Nan/Thailand
7 51735 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7789 Chiang Rai/Thailand
8 50894 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE S. Watthana 3626 Tak/Thailand
9 77584 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE M. Norsaengsri 11513 Sukhothai/Thailand
10 115749 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE K. Wangwasit 180321-46 Loei/Thailand
11 63861 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9879 Khon Kaen/Thailand
12 65843 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE K. Srithi 500 Nan/Thailand
13 115670 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE K. Wangwasit 180124-26 Loei/Thailand
14 131203 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4553 Loei/THAILAND
15 56339 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8976 Chiang Rai/Thailand
16 110340 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5457 Kanchanaburi/Thailand
17 77681 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE M. Norsaengsri 11600 Sukhothai/Thailand
18 128793 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2233 Kanchanaburi/THAILAND
19 102446 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE V. Nguanchoo 689 Nan/Thailand
20 127146 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1877 Kanchanaburi/Thailand
21 93090 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE N. Turreira-Garcia 149 Preah Vihear/Cambodia
22 128942 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2381 Kanchanaburi/THAILAND
23 110440 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5558 Kanchanaburi/Thailand
24 128643 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2083 Kanchanaburi/Thailand
25 52215 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1457 Nan/Thailand
26 127067 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1798 Kanchanaburi/Thailand
27 51380 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7450 Chiang Rai/Thailand
28 48651 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7402 Chiang Rai/Thailand
29 31983 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE Pranee Palee 895 Chiang Rai/Thailand
30 58308 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE M. Norsaengsri 5323 Khon Kaen/Thailand
31 121643 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE N. Boonruang & W. La-ongsri 0546 Chaiyaphum/Thailand
32 116368 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE N. Boonruang 0047 Chaiyaphum/LAOS
33 121591 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE N. Boonruang 0494 Chaiyaphum/Thailand
34 123789 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-326 Sainyabuli/LAOS
35 94790 Aglaonema sp. ARACEAE Chusie & K. Srithi HBY156 Nan/Thailand
36 101786 Aglaonema sp. ARACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 086 Chiang Mai/Thailand
37 100706 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-309 Luang Prabang/Laos
38 120675 Aglaonema sp. ARACEAE N. Muangyen 2657 Nan/Thailand
39 126852 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4093 Prachuap Khiri Khan/Thailand
40 126902 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4144 Prachuap Khiri Khan/Thailand
41 124799 Aglaonema sp. ARACEAE N. Muangyen 3376 Nan/Thailand
42 110012 Aglaonema sp. ARACEAE TLBG 610 Chiang Mai/Thailand
43 117837 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-207 Sainyabuli/LAOS
44 116964 Aglaonema sp. ARACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-157 Phongsaly/LAOS
45 116676 Aglaonema sp. ARACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-299 Xaignabouri/LAOS
46 117310 Aglaonema sp. ARACEAE N. Muangyen 2577 Kanchanaburi/Thailand
47 113228 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3921 Chiang Rai/Thailand
48 115486 Aglaonema sp. ARACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1378 Chiang Rai/Thailand
49 117065 Aglaonema sp. ARACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-258 Phongsaly/LAOS
50 89433 Aglaonema sp. ARACEAE W. Pongamornkul 5533 Nan/Thailand
51 109797 Aglaonema sp. ARACEAE TLBG 130 Chiang Mai/Thailand
52 31857 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 1587 Phangnga/Thailand
53 53742 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 3023 Phitsanulok/Thailand
54 53077 Aglaonema sp. ARACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7650 Khon Kaen/Thailand
55 48238 Aglaonema sp. ARACEAE M. Norsaengsri 1262 Rayong/Thailand
56 41222 Aglaonema sp. ARACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5611 Loei/Thailand
57 38904 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 2574 Loei/Thailand
58 38510 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2282 Loei/Thailand
59 85405 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 8053 Sukhothai/Thailand
60 36164 Aglaonema sp. ARACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3664.1 Khon Kaen/Thailand
61 66565 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3386 Saraburi/Thailand
62 31842 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 1565 Trang/Thailand
63 31196 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2871 Nan/Thailand
64 19879 Aglaonema sp. ARACEAE S. Watthana 1182 Kanchanaburi/Thailand
65 17024 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga 1341 Nan/Thailand
66 14363 Aglaonema sp. ARACEAE P. Suksathan 1668 Phitsanulok/Thailand
67 13864 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga 567 Nan/Thailand
68 37135 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 2017 Loei/Thailand
69 79226 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-421 Luang Prabang /Laos
70 89274 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 8122 Sukhothai/Thailand
71 89273 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 8121 Sukhothai/Thailand
72 88799 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 8401 Sukhothai/Thailand
73 88324 Aglaonema sp. ARACEAE N. Muangyen 176 Chiang Rai/Thailand
74 86059 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-063 Luang Prabang/Laos
75 85580 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 8279 Sukhothai/Thailand
76 56845 Aglaonema sp. ARACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2035 Nan/Thailand
77 81142 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 7323 Sukhothai/Thailand
78 66560 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3380 Saraburi/Thailand
79 79220 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-415 Luang Prabang /Laos
80 79041 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-237 Xaignabouri/Laos
81 77787 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-2 Bolikhamxai/Laos
82 76604 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 7173 Phetchabun/Thailand
83 76013 Aglaonema sp. ARACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095377 Chin State/Myanmar
84 71891 Aglaonema sp. ARACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
85 89338 Aglaonema sp. ARACEAE W. Pongamornkul 5438 Nan/Thailand
86 81355 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 7537 Sukhothai/Thailand
87 128646 Aglaonema sp. ARACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2086 Kanchanaburi/Thailand
88 129390 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4248 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
89 128583 Aglaonema sp. ARACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2023 Kanchanaburi/Thailand
90 129670 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4528 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
91 129487 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4345 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
92 129672 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4530 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
93 129482 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4340 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
94 129392 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4250 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
95 134043 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3508 Saraburi/Thailand
96 129671 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4529 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
97 46401 Aglaonema tenuipes Engl. ARACEAE P. Wessumritt & W. Boonchai 30 Chanthaburi/Thailand
98 117316 Aglaonema tenuipes Engl. ARACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, T. Pingyot and P. Tatiya 5113 Nan/Thailand
99 128803 Alocasia acuminata Achott ARACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2243 Kanchanaburi/THAILAND
100 128883 Alocasia acuminata Achott ARACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2322 Kanchanaburi/THAILAND