ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 56707 Aglaonema angustifolium N.E.Br. ARACEAE Puangpen et al. N294 Songkhla/Thailand
2 52156 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1398 Nan/Thailand
3 80600 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3102 Phayao/Thailand
4 90768 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3376 Phayao/Thailand
5 51735 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7789 Chiang Rai/Thailand
6 102430 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE V. Nguanchoo 667 Nan/Thailand
7 82771 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE C. Maknoi 7672 Sukhothai/Thailand
8 50894 Aglaonema modestum Schott ex Engl. ARACEAE S. Watthana 3626 Tak/Thailand
9 110440 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5558 Kanchanaburi/Thailand
10 48651 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7402 Chiang Rai/Thailand
11 51380 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7450 Chiang Rai/Thailand
12 127067 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1798 Kanchanaburi/Thailand
13 77584 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE M. Norsaengsri 11513 Sukhothai/Thailand
14 110340 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5457 Kanchanaburi/Thailand
15 128643 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2083 Kanchanaburi/Thailand
16 128942 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2381 Kanchanaburi/THAILAND
17 65843 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE K. Srithi 500 Nan/Thailand
18 116368 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE N. Boonruang 0047 Chaiyaphum/LAOS
19 52215 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1457 Nan/Thailand
20 128793 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2233 Kanchanaburi/THAILAND
21 56339 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8976 Chiang Rai/Thailand
22 115670 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE K. Wangwasit 180124-26 Loei/Thailand
23 137475 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE K. Kertsawang 2729 Chanthaburi/THAILAND
24 127146 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1877 Kanchanaburi/Thailand
25 131203 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4553 Loei/THAILAND
26 31983 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE Pranee Palee 895 Chiang Rai/Thailand
27 121643 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE N. Boonruang & W. La-ongsri 0546 Chaiyaphum/Thailand
28 58308 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE M. Norsaengsri 5323 Khon Kaen/Thailand
29 115749 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE K. Wangwasit 180321-46 Loei/Thailand
30 102446 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE V. Nguanchoo 689 Nan/Thailand
31 93090 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE N. Turreira-Garcia 149 Preah Vihear/Cambodia
32 77681 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE M. Norsaengsri 11600 Sukhothai/Thailand
33 123789 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-326 Sainyabuli/LAOS
34 63861 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9879 Khon Kaen/Thailand
35 121591 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE N. Boonruang 0494 Chaiyaphum/Thailand
36 88799 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 8401 Sukhothai/Thailand
37 129670 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4528 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
38 37135 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 2017 Loei/Thailand
39 79226 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-421 Luang Prabang /Laos
40 31857 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 1587 Phangnga/Thailand
41 79220 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-415 Luang Prabang /Laos
42 79041 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-237 Xaignabouri/Laos
43 129390 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4248 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
44 129392 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4250 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
45 129487 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4345 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
46 88324 Aglaonema sp. ARACEAE N. Muangyen 176 Chiang Rai/Thailand
47 117837 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-207 Sainyabuli/LAOS
48 85580 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 8279 Sukhothai/Thailand
49 124799 Aglaonema sp. ARACEAE N. Muangyen 3376 Nan/Thailand
50 31842 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 1565 Trang/Thailand
51 31196 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2871 Nan/Thailand
52 19879 Aglaonema sp. ARACEAE S. Watthana 1182 Kanchanaburi/Thailand
53 56845 Aglaonema sp. ARACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2035 Nan/Thailand
54 126852 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4093 Prachuap Khiri Khan/Thailand
55 120675 Aglaonema sp. ARACEAE N. Muangyen 2657 Nan/Thailand
56 116676 Aglaonema sp. ARACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-299 Xaignabouri/LAOS
57 85405 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 8053 Sukhothai/Thailand
58 81142 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 7323 Sukhothai/Thailand
59 117310 Aglaonema sp. ARACEAE N. Muangyen 2577 Kanchanaburi/Thailand
60 117065 Aglaonema sp. ARACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-258 Phongsaly/LAOS
61 36164 Aglaonema sp. ARACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3664.1 Khon Kaen/Thailand
62 116964 Aglaonema sp. ARACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-157 Phongsaly/LAOS
63 128583 Aglaonema sp. ARACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2023 Kanchanaburi/Thailand
64 129671 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4529 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
65 128646 Aglaonema sp. ARACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2086 Kanchanaburi/Thailand
66 81355 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 7537 Sukhothai/Thailand
67 126902 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4144 Prachuap Khiri Khan/Thailand
68 17024 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga 1341 Nan/Thailand
69 134626 Aglaonema sp. ARACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3261 Nan/THAILAND
70 129672 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4530 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
71 38510 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2282 Loei/Thailand
72 89338 Aglaonema sp. ARACEAE W. Pongamornkul 5438 Nan/Thailand
73 14363 Aglaonema sp. ARACEAE P. Suksathan 1668 Phitsanulok/Thailand
74 86059 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-063 Luang Prabang/Laos
75 76604 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 7173 Phetchabun/Thailand
76 48238 Aglaonema sp. ARACEAE M. Norsaengsri 1262 Rayong/Thailand
77 89433 Aglaonema sp. ARACEAE W. Pongamornkul 5533 Nan/Thailand
78 129482 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4340 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
79 76013 Aglaonema sp. ARACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095377 Chin State/Myanmar
80 110012 Aglaonema sp. ARACEAE TLBG 610 Chiang Mai/Thailand
81 109797 Aglaonema sp. ARACEAE TLBG 130 Chiang Mai/Thailand
82 134043 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3508 Saraburi/Thailand
83 134575 Aglaonema sp. ARACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3210 Nan/THAILAND
84 100706 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-309 Luang Prabang/Laos
85 41222 Aglaonema sp. ARACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5611 Loei/Thailand
86 66565 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3386 Saraburi/Thailand
87 66560 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3380 Saraburi/Thailand
88 53742 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 3023 Phitsanulok/Thailand
89 13864 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga 567 Nan/Thailand
90 77787 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-2 Bolikhamxai/Laos
91 115486 Aglaonema sp. ARACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1378 Chiang Rai/Thailand
92 53077 Aglaonema sp. ARACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7650 Khon Kaen/Thailand
93 89273 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 8121 Sukhothai/Thailand
94 89274 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 8122 Sukhothai/Thailand
95 101786 Aglaonema sp. ARACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 086 Chiang Mai/Thailand
96 71891 Aglaonema sp. ARACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
97 113228 Aglaonema sp. ARACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3921 Chiang Rai/Thailand
98 94790 Aglaonema sp. ARACEAE Chusie & K. Srithi HBY156 Nan/Thailand
99 38904 Aglaonema sp. ARACEAE C. Maknoi 2574 Loei/Thailand
100 46401 Aglaonema tenuipes Engl. ARACEAE P. Wessumritt & W. Boonchai 30 Chanthaburi/Thailand