ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 56707 Aglaonema angustifolium N.E.Br. Araceae Puangpen et al. N 294 Songkhla/Thailand
2 50894 Aglaonema modestum Schott ex Engl. Araceae S. Watthana 3626 Tak/Thailand
3 51735 Aglaonema modestum Schott ex Engl. Araceae M. Norsaengsri, N. Tathana 7789 Chiang Rai/Thailand
4 52156 Aglaonema modestum Schott ex Engl. Araceae W. La-ongsri, N. Romkham 1398 Nan/Thailand
5 82771 Aglaonema modestum Schott ex Engl. Araceae C. Maknoi 7672 Sukhothai/Thailand
6 80600 Aglaonema modestum Schott ex Engl. Araceae W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3102 Phayao/Thailand
7 90768 Aglaonema modestum Schott ex Engl. Araceae W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3376 Phayao/Thailand
8 102430 Aglaonema modestum Schott ex Engl. Araceae V. Nguanchoo 667 Nan/Thailand
9 63861 Aglaonema simplex Blume Araceae M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9879 Khon Kaen/Thailand
10 51380 Aglaonema simplex Blume Araceae M. Norsaengsri, N. Tathana 7450 Chiang Rai/Thailand
11 31983 Aglaonema simplex Blume Araceae Pranee Palee 895 Chiang Rai/Thailand
12 58308 Aglaonema simplex Blume Araceae M. Norsaengsri 5323 Khon Kaen/Thailand
13 93090 Aglaonema simplex Blume Araceae N. Turreira-Garcia 149 Cambodia
14 127067 Aglaonema simplex Blume Araceae W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1798 Kanchanaburi/Thailand
15 127146 Aglaonema simplex Blume Araceae W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1877 Kanchanaburi/Thailand
16 56339 Aglaonema simplex Blume Araceae M. Norsaengsri, N. Tathana 8976 Chiang Rai/Thailand
17 52215 Aglaonema simplex Blume Araceae W. La-ongsri, N. Romkham 1457 Nan/Thailand
18 128643 Aglaonema simplex Blume Araceae W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2083 Kanchanaburi/Thailand
19 48651 Aglaonema simplex Blume Araceae M. Norsaengsri, N. Tathana 7402 Chiang Rai/Thailand
20 128942 Aglaonema simplex Blume Araceae W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2381 Kanchanaburi/Thailand
21 128793 Aglaonema simplex Blume Araceae W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2233 Kanchanaburi/Thailand
22 137475 Aglaonema simplex Blume Araceae K. Kertsawang 2729 Chanthaburi/Thailand
23 110340 Aglaonema simplex Blume Araceae W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5457 Kanchanaburi/Thailand
24 115670 Aglaonema simplex Blume Araceae K. Wangwasit 180124 26 Loei/Thailand
25 115749 Aglaonema simplex Blume Araceae K. Wangwasit 180321 46 Loei/Thailand
26 102446 Aglaonema simplex Blume Araceae V. Nguanchoo 689 Nan/Thailand
27 121591 Aglaonema simplex Blume Araceae N. Boonruang 494 Chaiyaphum/Thailand
28 121643 Aglaonema simplex Blume Araceae N. Boonruang, W. La-ongsri 546 Chaiyaphum/Thailand
29 116368 Aglaonema simplex Blume Araceae N. Boonruang 47 Laos
30 142230 Aglaonema simplex Blume Araceae Henrik Balslev, Manop Poopath, Sawita Yooprasert, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Natcha Sutjaritjai, Jes Aarre 10257 Trat/Thailand
31 123789 Aglaonema simplex Blume Araceae C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 326 Laos
32 131203 Aglaonema simplex Blume Araceae W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang, U. Thongnak 4553 Loei/Thailand
33 65843 Aglaonema simplex Blume Araceae K. Srithi 500 Nan/Thailand
34 140105 Aglaonema simplex Blume Araceae Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem Nรธhrs 10150 Trat/Thailand
35 77681 Aglaonema simplex Blume Araceae M. Norsaengsri 11600 Sukhothai/Thailand
36 77584 Aglaonema simplex Blume Araceae M. Norsaengsri 11513 Sukhothai/Thailand
37 110440 Aglaonema simplex Blume Araceae W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5558 Kanchanaburi/Thailand
38 79220 Aglaonema sp. Araceae P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 415 Laos
39 77787 Aglaonema sp. Araceae P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong, M. Soukhavong L1 2 Laos
40 79041 Aglaonema sp. Araceae P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 237 Laos
41 117837 Aglaonema sp. Araceae C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 207 Laos
42 129392 Aglaonema sp. Araceae P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4250 Prachuap Khiri Khan/Thailand
43 81142 Aglaonema sp. Araceae C. Maknoi 7323 Sukhothai/Thailand
44 79226 Aglaonema sp. Araceae P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 421 Laos
45 129487 Aglaonema sp. Araceae P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4345 Prachuap Khiri Khan/Thailand
46 129672 Aglaonema sp. Araceae P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4530 Prachuap Khiri Khan/Thailand
47 129671 Aglaonema sp. Araceae P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4529 Prachuap Khiri Khan/Thailand
48 89273 Aglaonema sp. Araceae C. Maknoi 8121 Sukhothai/Thailand
49 129670 Aglaonema sp. Araceae P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4528 Prachuap Khiri Khan/Thailand
50 81355 Aglaonema sp. Araceae C. Maknoi 7537 Sukhothai/Thailand
51 94790 Aglaonema sp. Araceae Chusie, K. Srithi HBY 156 Nan/Thailand
52 117310 Aglaonema sp. Araceae N. Muangyen 2577 Kanchanaburi/Thailand
53 117065 Aglaonema sp. Araceae T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 258 Laos
54 116964 Aglaonema sp. Araceae T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 157 Laos
55 116676 Aglaonema sp. Araceae W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 299 Laos
56 120675 Aglaonema sp. Araceae N. Muangyen 2657 Nan/Thailand
57 115486 Aglaonema sp. Araceae P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1378 Chiang Rai/Thailand
58 113228 Aglaonema sp. Araceae P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak, S. Wongwan 3921 Chiang Rai/Thailand
59 110012 Aglaonema sp. Araceae TLBG 610 Chiang Mai/Thailand
60 109797 Aglaonema sp. Araceae TLBG 130 Chiang Mai/Thailand
61 124799 Aglaonema sp. Araceae N. Muangyen 3376 Nan/Thailand
62 101786 Aglaonema sp. Araceae P. Panyadee, W. Pongamornkul 86 Chiang Mai/Thailand
63 88324 Aglaonema sp. Araceae N. Muangyen 176 Chiang Rai/Thailand
64 126852 Aglaonema sp. Araceae P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4093 Prachuap Khiri Khan/Thailand
65 85405 Aglaonema sp. Araceae C. Maknoi 8053 Sukhothai/Thailand
66 126902 Aglaonema sp. Araceae P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4144 Prachuap Khiri Khan/Thailand
67 89433 Aglaonema sp. Araceae W. Pongamornkul 5533 Nan/Thailand
68 89338 Aglaonema sp. Araceae W. Pongamornkul 5438 Nan/Thailand
69 89274 Aglaonema sp. Araceae C. Maknoi 8122 Sukhothai/Thailand
70 129482 Aglaonema sp. Araceae P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4340 Prachuap Khiri Khan/Thailand
71 88799 Aglaonema sp. Araceae C. Maknoi 8401 Sukhothai/Thailand
72 76604 Aglaonema sp. Araceae C. Maknoi 7173 Phetchabun/Thailand
73 86059 Aglaonema sp. Araceae C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 63 Laos
74 128583 Aglaonema sp. Araceae W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2023 Kanchanaburi/Thailand
75 128646 Aglaonema sp. Araceae W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2086 Kanchanaburi/Thailand
76 85580 Aglaonema sp. Araceae C. Maknoi 8279 Sukhothai/Thailand
77 100706 Aglaonema sp. Araceae C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 309 Laos
78 19879 Aglaonema sp. Araceae S. Watthana 1182 Kanchanaburi/Thailand
79 134575 Aglaonema sp. Araceae W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3210 Nan/Thailand
80 76013 Aglaonema sp. Araceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95377 Myanmar
81 134626 Aglaonema sp. Araceae W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3261 Nan/Thailand
82 31842 Aglaonema sp. Araceae C. Maknoi 1565 Trang/Thailand
83 134043 Aglaonema sp. Araceae P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3508 Saraburi/Thailand
84 36164 Aglaonema sp. Araceae NULL Khon Kaen/Thailand
85 31196 Aglaonema sp. Araceae P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2871 Nan/Thailand
86 53077 Aglaonema sp. Araceae M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7650 Khon Kaen/Thailand
87 139670 Aglaonema sp. Araceae W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3912 Chiang Rai/Thailand
88 53742 Aglaonema sp. Araceae C. Maknoi 3023 Phitsanulok/Thailand
89 56845 Aglaonema sp. Araceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2035 Nan/Thailand
90 37135 Aglaonema sp. Araceae C. Maknoi 2017 Loei/Thailand
91 141336 Aglaonema sp. Araceae W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4151 Nan/Thailand
92 31857 Aglaonema sp. Araceae C. Maknoi 1587 Phangnga/Thailand
93 13864 Aglaonema sp. Araceae P. Srisanga 567 Nan/Thailand
94 41222 Aglaonema sp. Araceae M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5611 Loei/Thailand
95 129390 Aglaonema sp. Araceae P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4248 Prachuap Khiri Khan/Thailand
96 143037 Aglaonema sp. Araceae C. Maknoi et al. 5990 Chachoengsao/Thailand
97 48238 Aglaonema sp. Araceae M. Norsaengsri 1262 Rayong/Thailand
98 71891 Aglaonema sp. Araceae J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
99 14363 Aglaonema sp. Araceae P. Suksathan 1668 Phitsanulok/Thailand
100 38904 Aglaonema sp. Araceae C. Maknoi 2574 Loei/Thailand