ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 86080 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-084 Luang Prabang/Laos
102 34265 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 1623 Mae Hong Son/Thailand
103 35408 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8226 Mae Hong Son/Thailand
104 41208 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5597 Loei/Thailand
105 80505 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-320 Shan State/Myanmar
106 81327 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 7509 Phichit/Thailand
107 49088 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE S. Watthana 3347 Tak/Thailand
108 48693 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE M. Norsaengsri s.n. Phitsanulok/Thailand
109 39369 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE M. Norsaengsri 4455 Mae Hong Son/Thailand
110 48692 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE M. Norsaengsri s.n. Uttaradit/Thailand
111 47947 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE M. Norsaengsri 7115 Tak/Thailand
112 45206 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE D. Khrueasan MS849 Chiang Mai/Thailand
113 50787 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE S. Watthana 3516 Lampang/Thailand
114 96224 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4409 Lampang/Thailand
115 105729 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 6922 Phetchabun/Thailand
116 104990 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 6148 Phetchabun/Thailand
117 104694 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 5569 Phetchabun/Thailand
118 101136 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 6157 Nan/Thailand
119 8208 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 8208 Loei/Thailand
120 101073 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 6094 Nan/Thailand
121 9138 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 9138 Chiang Mai/Thailand
122 27745 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 931 Loei/Thailand
123 9856 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE Thon s.n. Chiang Mai/Thailand
124 31531 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE S. Damapong 99 Chiang Mai/Thailand
125 12100 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE S. Sasrirat s.n. Chiang Mai/Thailand
126 17166 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE P. Suksathan 2475 Ranong/Thailand
127 19010 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 19010 Chiang Mai/Thailand
128 19140 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE W. Saemyarm 083 Mae Hong Son/Thailand
129 25127 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE C. Glamwaewwong 1068 Chiang Mai/Thailand
130 25871 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 25723 Thailand
131 84072 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 4858 Chiang Mai/Thailand
132 27616 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 803 Phetchabun/Thailand
133 100910 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 458 Chiang Mai/Thailand
134 65739 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE M. Norsaengsri 10231 Mae Hong Son/Thailand
135 61867 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE Ling Shein Man 087279 Chin State/Myanmar
136 59899 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE Romklao Botanical Garden 0290/2554 Phitsanulok/Thailand
137 59963 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2122 Nan/Thailand
138 67133 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE Jatupol K. & C. Maknoi 536 Lampang/Thailand
139 61970 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087474 Chin State/Myanmar
140 67924 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE M. Norsaengsri 10604 Mae Hong Son/Thailand
141 67640 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 907 Lampang/Thailand
142 75346 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095044 Chin State/Myanmar
143 66108 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10352 Chiang Rai/Thailand
144 66881 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 3463 Mae Hong Son/Thailand
145 66833 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE M. Norsaengsri 10431 Mae Hong Son/Thailand
146 66667 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7636.1 Khon Kaen/Thailand
147 62234 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE Romklao Botanical Garden 0521/2555 Phitsanulok/Thailand
148 62227 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE Romklao Botanical Garden 0514/2555 Phitsanulok/Thailand
149 75072 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE M. Norsaengsri 11120 Mae Hong Son/Thailand
150 71519 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1056 Chiang Mai/Thailand
151 75484 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095171 Chin State/Myanmar
152 75371 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095453 Magway/Myanmar
153 71431 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 3871 Chiang Mai/Thailand
154 73281 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE C. Lakoet 0439 Mae Hong Son/Thailand
155 75362 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095431 Chin State/Myanmar
156 58361 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE K. Chanta 9 Mae Hong Son/Thailand
157 73355 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE C. Lakoet 0513 Mae Hong Son/Thailand
158 68107 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 583 Lampang/Thailand
159 64039 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6945 Khon Kaen/Thailand
160 64407 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 2956 Mae Hong Son/Thailand
161 70486 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 3353 Uttaradit/Thailand
162 69016 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 638 Lampang/Thailand
163 73404 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE C. Lakoet 0562 Mae Hong Son/Thailand
164 64411 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 2960 Mae Hong Son/Thailand
165 65195 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE K. Srithi 540 Nan/Thailand
166 37892 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE M. Norsaengsri 3858 Khon Kaen/Thailand
167 91703 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3680 Phayao/Thailand
168 96116 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4300 Lampang/Thailand
169 89452 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 5552 Phayao/Thailand
170 25872 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 25724 Thailand
171 91696 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3673 Phayao/Thailand
172 96203 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4388 Lampang/Thailand
173 105820 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE Chusri Trisonthi & Khwanruethai Kamfachuea PMO052 Chiang Mai/Thailand
174 105768 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE Pimsiri PN023 Chiang Mai/Thailand
175 2856 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 2856 Chiang Mai/Thailand
176 3245 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 3245 Loei/Thailand
177 104548 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 6325 Chiang Mai/Thailand
178 101261 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE N. Muangyen AKN 003 Chiang Mai/Thailand
179 7068 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 7068 Chiang Mai/Thailand
180 71703 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091150 Chin State/Myanmar
181 16188 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE N. Drechsler, C. Scholz 95 Chiang Mai/Thailand
182 10295 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 10295 Chiang Mai/Thailand
183 94612 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3981 Lampang/Thailand
184 96061 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4245 Lampang/Thailand
185 89168 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE N. Muangyen 759 Phayao/Thailand
186 66888 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 3470 Mae Hong Son/Thailand
187 28841 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 28841 Chiang Mai/Thailand
188 95627 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 5988 Chiang Mai/Thailand
189 66172 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 3206 Mae Hong Son/Thailand
190 19997 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoiส 46 Songkhla/Thailand
191 22940 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE C. Glamwaewwong 189 Chiang Mai/Thailand
192 97577 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE A. Sunsongduang 08/42 Chiang Mai/Thailand
193 47135 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE Chusie KY485 Mae Hong Son/Thailand
194 75689 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Tanming 577 Mae Hong Son/Thailand
195 76616 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 7185 Phetchabun/Thailand
196 78091 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 4436 Mae Hong Son/Thailand
197 53174 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE Yin-Jiantao 1404 Yunnan/China
198 53740 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 3021 Phitsanulok/Thailand
199 52594 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1679 Nan/Thailand
200 75355 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095059 Chin State/Myanmar