ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 54259 Arenaria serpyllifolia L. CARYOPHYLLACEAE Y. Aoki FOK-611094 Kochi/Japan
2 17820 Arenaria serpyllifolia L. CARYOPHYLLACEAE S. Watthana and P. Suksathan 825 Scotland/United Kingdom
3 77531 Arenaria sp. CARYOPHYLLACEAE W. Pongamornkul 4364 Bumthang Province/Bhutan
4 69846 Brachystemma calycinum D.Don CARYOPHYLLACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035594 Chin State/Myanmar
5 60782 Brachystemma calycinum D.Don CARYOPHYLLACEAE Ling Shein Man 088236 Chin State/Myanmar
6 79604 Brachystemma calycinum D.Don CARYOPHYLLACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097680 Chin State/Myanmar
7 61017 Brachystemma calycinum D.Don CARYOPHYLLACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086646 Chin State/Myanmar
8 61540 Brachystemma calycinum D.Don CARYOPHYLLACEAE Ling Shein Man 087073 Chin State/Myanmar
9 61615 Brachystemma calycinum D.Don CARYOPHYLLACEAE Ling Shein Man 087195 Chin State/Myanmar
10 59005 Brachystemma calycinum D.Don CARYOPHYLLACEAE Li-Jianwu 303 Yunnan/China
11 69354 Brachystemma calycinum D.Don CARYOPHYLLACEAE Zhou-Shishun 6700 Yunnan/China
12 60632 Brachystemma calycinum D.Don CARYOPHYLLACEAE Ling Shein Man 088015 Chin State/Myanmar
13 70663 Brachystemma calycinum D.Don CARYOPHYLLACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021370 Mandalay/Myanmar
14 71644 Brachystemma calycinum D.Don CARYOPHYLLACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091085 Chin State/Myanmar
15 74513 Brachystemma calycinum D.Don CARYOPHYLLACEAE Zhou-Shishun 8514 Yunnan/China
16 79603 Brachystemma calycinum D.Don CARYOPHYLLACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097637 Chin State/Myanmar
17 61639 Brachystemma calycinum D.Don CARYOPHYLLACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086874 Chin State/Myanmar
18 25641 Brachystemma calycinum D.Don CARYOPHYLLACEAE C. Maknoi 681 Chiang Mai/Thailand
19 16863 Brachystemma calycinum D.Don CARYOPHYLLACEAE P. Suksathan 2272 Chiang Rai/Thailand
20 51758 Brachystemma calycinum D.Don CARYOPHYLLACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7812 Chiang Rai/Thailand
21 98263 Brachystemma calycinum D.Don CARYOPHYLLACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-143 Luang Prabang/Laos
22 56334 Brachystemma calycinum D.Don CARYOPHYLLACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8971 Chiang Rai/Thailand
23 17821 Cerastium diffusum Perr. CARYOPHYLLACEAE S. Watthana and P. Suksathan 826 Scotland/United Kingdom
24 91575 Cerastium fischerianum Ser. CARYOPHYLLACEAE Kenji Horie s.n. Rumoi/Japan
25 108745 Cerastium fontanum Baumg. subsp. triviale (Link) Jalas var. angustifolium (M.Mizush.) H.Hara CARYOPHYLLACEAE C.H.Chen, C.M. Wang, S.Y.Hsu & C.Y.Cheng 05075 Taiwan
26 91401 Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet var. angustifolium (M.Mizush.) H.Hara CARYOPHYLLACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
27 91625 Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet var. angustifolium (M.Mizush.) H.Hara CARYOPHYLLACEAE Kenji Horie s.n. Oshima/Japan
28 26564 Cerastium glomeratum Thuill. CARYOPHYLLACEAE T. Hosokawa FOK-609168 Kochi/Japan
29 33543 Cerastium glomeratum Thuill. CARYOPHYLLACEAE M. Takahashi FOK-605201 Kochi/Japan
30 54260 Cerastium glomeratum Thuill. CARYOPHYLLACEAE Y. Aoki FOK-610863 Kochi/Japan
31 26307 Cerastium holosteoides Fries var. hallaisanense (Nakai) Mizushima CARYOPHYLLACEAE M. Watanabe et al. FOK-054754 Kochi/Japan
32 77346 Cerastium holosteoides Fries var. hallaisanense (Nakai) Mizushima CARYOPHYLLACEAE M. Nomura FOK-606530 Kochi/Japan
33 109178 Cucubalus baccifer L. CARYOPHYLLACEAE S.T.Chiu 07038 Taiwan
34 32548 Cucubalus baccifer L. var. japonicus Miq. CARYOPHYLLACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-068196 Kochi/Japan
35 32997 Cucubalus baccifer L. var. japonicus Miq. CARYOPHYLLACEAE M. Furusawa et al. FOK-074445 Kochi/Japan
36 33012 Cucubalus baccifer L. var. japonicus Miq. CARYOPHYLLACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-074522 Kochi/Japan
37 77338 Cucubalus baccifer L. var. japonicus Miq. CARYOPHYLLACEAE M. Furusawa et al. FOK-074445 Kochi/Japan
38 71071 Dianthus barbatus L. CARYOPHYLLACEAE CU PI.Res.U. 113 Bangkok/Thailand
39 57421 Dianthus japonicus Thunb. CARYOPHYLLACEAE H. Sada et al. FOK-061432 Kochi/Japan
40 91615 Dianthus superbus L. CARYOPHYLLACEAE Kenji Horie s.n. Iburi/Japan
41 47718 Dianthus superbus L. var. longicalycinus (Maxim.) Williams CARYOPHYLLACEAE N. Inagaki et al. FOK-067755 Shikoku/Japan
42 57318 Dianthus superbus L. var. longicalycinus (Maxim.) Williams CARYOPHYLLACEAE M. Matsumoto et al. FOK-057602 Kochi/Japan
43 91565 Dianthus superbus L. var. longicalycinus (Maxim.) Williams CARYOPHYLLACEAE Kenji Horie s.n. Rumoi/Japan
44 109163 Dianthus superbus L. var. longicalycinus (Maxim.) Williams CARYOPHYLLACEAE S.T.Chiu 07222 Taiwan
45 91601 Dianthus superbus L. var. speciosus Rchb. CARYOPHYLLACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
46 1789 Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roen & Schult. subsp. pacifica (Mizushima) K. Larsen CARYOPHYLLACEAE W. Nanakorn et al. 1789 Chiang Mai/Thailand
47 43493 Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. CARYOPHYLLACEAE D. Khrueasan s.n. Chiang Mai/Thailand
48 107542 Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. CARYOPHYLLACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-327 Phongsaly/Laos
49 107440 Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. CARYOPHYLLACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-209 Phongsaly/Laos
50 71072 Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. CARYOPHYLLACEAE Uamporn s.n. Kanchanaburi/Thailand
51 107248 Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. CARYOPHYLLACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-005 Phongsaly/Laos
52 95580 Drymaria cordata Willd. ssp. diandra (Blume) Duke. CARYOPHYLLACEAE W. Pongamornkul 5941 Chiang Mai/Thailand
53 10340 Drymaria cordata Willd. ssp. diandra (Blume) Duke. CARYOPHYLLACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 17 Chiang Mai/Thailand
54 5576 Drymaria cordata Willd. ssp. diandra (Blume) Duke. CARYOPHYLLACEAE W. Nanakorn et al. 5576 Chiang Mai/Thailand
55 104248 Drymaria cordata Willd. ssp. diandra (Blume) Duke. CARYOPHYLLACEAE S. Kamonnate 812 Chiang Mai/Thailand
56 66039 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE K. Srithi 467 Nan/Thailand
57 50055 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE M.N. Tamura T-60215 Chiang Mai/Thailand
58 92183 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE Ling Shein Mang 096041 Chin State/Myanmar
59 901 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE W. Nanakorn et al. 901 Chiang Mai/Thailand
60 15950 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE P. Suksathan s.n. Chiang Mai/Thailand
61 71073 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE T. Tiptabiankarn 1400 Chiang Mai/Thailand
62 70255 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 195 Rayong/Thailand
63 57071 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9350 Chiang Rai/Thailand
64 56127 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8897 Chiang Rai/Thailand
65 103783 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-09 Chiang Mai/Thailand
66 51438 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7508 Chiang Rai/Thailand
67 125994 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9835 Mae Hong Son/Thailand
68 48417 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33369 Chiang Mai/Thailand
69 47148 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE Chusie KY236 Mae Hong Son/Thailand
70 35507 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8330 Mae Hong Son/Thailand
71 35301 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8103 Chiang Mai/Thailand
72 20396 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE P. Thongson 141 Nan/Thailand
73 30807 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE J.F. Maxwell 07-8 Chiang Rai/Thailand
74 28386 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-29(1) Oudomxay/Laos
75 53117 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE Yin-Jiantao 1367 Yunnan/China
76 73465 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE C. Lakoet 0625 Mae Hong Son/Thailand
77 76539 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094051 Chin State/Myanmar
78 10492 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 150 Loei/Thailand
79 90330 Drymaria diandra Blume CARYOPHYLLACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-253 Luang Prabang/Laos
80 113313 Drymaria sp. CARYOPHYLLACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-14 Phongsaly/LAOS
81 123315 Drymaria sp. CARYOPHYLLACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-309 Phongsaly/LAOS
82 18093 Drymaria sp. CARYOPHYLLACEAE P. Srisanga 1646 Nan/Thailand
83 79605 Drymaria villosa Cham. & Shclencht. CARYOPHYLLACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man (Forest Department) 097533 Chin State/Myanmar
84 68948 Drymaria villosa Cham. & Shclencht. CARYOPHYLLACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089506 Chin State/Myanmar
85 7125 Drymaria villosa Cham. & Shclencht. CARYOPHYLLACEAE W. Nanakorn et al. 7125 Chiang Mai/Thailand
86 104196 Drymaria villosa Cham. & Shclencht. CARYOPHYLLACEAE S. Kamonnate 742 Chiang Mai/Thailand
87 103870 Drymaria villosa Cham. & Shclencht. CARYOPHYLLACEAE S. Kamonnate 664 Chiang Mai/Thailand
88 91558 Honckenya peploides (L.) Ehrh. var. major (Hook.) HultŽn CARYOPHYLLACEAE Kenji Horie s.n. Rumoi/Japan
89 42035 Malachium sp. CARYOPHYLLACEAE Wang Hong 6335 Yunnan/China
90 102341 Moehringia lateriflora (L.) Fenzl CARYOPHYLLACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
91 102312 Moehringia trinervia (L.) Clairv. CARYOPHYLLACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
92 9732 Myosoton aquaticum (L.) Moench CARYOPHYLLACEAE W. Nanakorn et al. 9732 Chiang Mai/Thailand
93 103792 Myosoton aquaticum (L.) Moench CARYOPHYLLACEAE Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-20 Chiang Mai/Thailand
94 17392 Myosoton aquaticum (L.) Moench CARYOPHYLLACEAE P. Srisanga 1376 Nan/Thailand
95 12422 Myosoton aquaticum (L.) Moench CARYOPHYLLACEAE P. Suksathan 1317 Phitsanulok/Thailand
96 26839 Myosoton aquaticum (L.) Moench CARYOPHYLLACEAE N. Inagaki et al. FOK-066353 Kochi/Japan
97 74495 Myosoton aquaticum (L.) Moench CARYOPHYLLACEAE Zhou-Shishun 8447 Yunnan/China
98 77345 Myosoton aquaticum (L.) Moench CARYOPHYLLACEAE M. Takahashi FOK-605407 Kochi/Japan
99 13558 Pollichia campestris Aiton CARYOPHYLLACEAE Burgoyne, P.M. & Snow N. 4729 Northwest/South Africa
100 49092 Polycarpaea corymbosa (L.) Lam. CARYOPHYLLACEAE S. Watthana 3351 Tak/Thailand