ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 47568 Tsuga sieboldii Carriere PINACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-067504 Kochi/Japan