ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 75691 Polygala cardiocarpa Kurz POLYGALACEAE W. Tanming 579 Mae Hong Son/Thailand
102 16507 Polygala cardiocarpa Kurz POLYGALACEAE P. Suksathan 2180 Chiang Mai/Thailand
103 35016 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Pongamornkul 1820 Mae Hong Son/Thailand
104 114236 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-052 Phongsaly/LAOS
105 45812 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE C. Maknoi 3628 Phetchabun/Thailand
106 35383 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8197 Mae Hong Son/Thailand
107 36002 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE Jatupol K. 08-343 Chiang Mai/Thailand
108 36354 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Pongamornkul 2301 Nan/Thailand
109 38376 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2148 Loei/Thailand
110 30891 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE J.F. Maxwell 07-402 Chiang Rai/Thailand
111 38513 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2285 Loei/Thailand
112 117263 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE N. Muangyen 2530 Kanchanaburi/Thailand
113 35017 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Pongamornkul 1821 Mae Hong Son/Thailand
114 54763 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE Narumol Piwpuan 78 Ubon Ratchathani/Thailand
115 72831 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE M. Norsaengsri 10942 Mae Hong Son/Thailand
116 110773 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE N. Muangyen 1986 Nan/Thailand
117 71084 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE S. Watthana 3793 Tak/Thailand
118 111551 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-074 Xiangkhouang/Laos
119 66366 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Pongamornkul & Pongsri 3151 Chiang Mai/Thailand
120 72 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 072 Chiang Mai/Thailand
121 54764 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE P. Tubtimtong 41-12 Nakhon Ratchasima/Thailand
122 47255 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE Chusie KY12 Mae Hong Son/Thailand
123 54762 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE Narumol Piwpuan 85 Loei/Thailand
124 113377 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-78 Phongsaly/LAOS
125 54748 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE Narumol Piwpuan 51 Khon Kaen/Thailand
126 23244 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE C. Glamwaewwong 265 Chiang Mai/Thailand
127 52421 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE S. Watthana 2 Chiang Mai/Thailand
128 48119 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Boonprakop 0128 Loei/Thailand
129 112670 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE N. Muangyen 2157 Kanchanaburi/Thailand
130 3798 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 3798 Loei/Thailand
131 4793 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 4793 Chiang Mai/Thailand
132 6687 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 6687 Chiang Mai/Thailand
133 10355 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 32 Chiang Mai/Thailand
134 129306 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE Akharasit Bunsongthae 155 Chiang Mai/THAILAND
135 10766 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 10766 Chiang Mai/Thailand
136 10822 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 10822 Chiang Mai/Thailand
137 10855 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE Sucheera 4 Chiang Mai/Thailand
138 4525 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 4525 Chiang Mai/Thailand
139 12199 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. La-ongsri 32 Chiang Mai/Thailand
140 12350 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE P. Suksathan 1245 Phitsanulok/Thailand
141 12367 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE P. Suksathan 1262 Phitsanulok/Thailand
142 4297 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 4297 Chiang Mai/Thailand
143 130647 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 924 Lampang/Thailand
144 29769 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE C. Maknoi 1090 Loei/Thailand
145 13713 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE P. Suksathan 1484 Chiang Mai/Thailand
146 1913 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 1913 Chiang Mai/Thailand
147 74242 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE Zhou-Shishun 7593 Yunnan/China
148 2420 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 2420 Chiang Mai/Thailand
149 40428 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE C. Maknoi 2799 Loei/Thailand
150 16167 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE N. Drechsler, C. Shcolz 30 Chiang Mai/Thailand
151 127079 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1810 Kanchanaburi/Thailand
152 15803 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE P. Suksathan 1779 Chiang Mai/Thailand
153 126735 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE N. Muangyen 3721 Chiang Mai/Thailand
154 122678 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-148 Phongsaly/LAOS
155 123077 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-71 Phongsaly/LAOS
156 123525 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-063 Sainyabuli/LAOS
157 3704 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 3704 Chiang Mai/Thailand
158 125250 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Pongamornkul 6993 Chiang Mai/THAILAND
159 1499 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 1499 Chiang Mai/Thailand
160 2421 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 2421 Chiang Mai/Thailand
161 105772 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE Pimsiri PN037 Chiang Mai/Thailand
162 78105 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Pongamornkul 4450 Chiang Mai/Thailand
163 78610 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 10073.1 Chiang Mai/Thailand
164 94351 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE N. Muangyen 1478 Surin/Thailand
165 82897 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE M. Norsaengsri 12281 Phayao/Thailand
166 93511 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE T. Pingyot 34 Chiang Mai/Thailand
167 83166 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Pongamornkul 4702 Chiang Mai/Thailand
168 84176 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Pongamornkul 4962 Chiang Mai/Thailand
169 94133 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Pongamornkul 5833 Chiang Mai/Thailand
170 92463 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3935 Lampang/Thailand
171 84510 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE K. Kertsawang 3363 Chaiyaphum/Thailand
172 90311 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-234 Luang Prabang/Laos
173 104528 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Pongamornkul 6305 Chiang Mai/Thailand
174 88242 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Pongamornkul 5248 Chiang Mai/Thailand
175 104565 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Pongamornkul 6342 Chiang Mai/Thailand
176 104808 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE C. Maknoi 5684 Phetchabun/Thailand
177 86995 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE C. Glamwaewwong 288/58 Chiang Mai/Thailand
178 86614 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Tanming 837 Suphan Buri/Thailand
179 86513 Polygala chinensis L. POLYGALACEAE W. Tanming 965 Chiang Rai/Thailand
180 62733 Polygala crotalarioides Buch.-Ham. ex DC. POLYGALACEAE W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1157 Sukhothai/Thailand
181 8907 Polygala crotalarioides Buch.-Ham. ex DC. POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 8907 Lampang/Thailand
182 115132 Polygala crotalarioides Buch.-Ham. ex DC. POLYGALACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 667 Lamphun/Thailand
183 12609 Polygala crotalarioides Buch.-Ham. ex DC. POLYGALACEAE W. Nanakorn et al. 12609 Chiang Mai/Thailand
184 25064 Polygala crotalarioides Buch.-Ham. ex DC. POLYGALACEAE C. Glamwaewwong 1014 Chiang Mai/Thailand
185 76832 Polygala erioptera DC. POLYGALACEAE W. Tanming 606 Kanchanaburi/Thailand
186 22775 Polygala erioptera DC. POLYGALACEAE C. Glamwaewwong 136 Chiang Mai/Thailand
187 54761 Polygala erioptera DC. POLYGALACEAE Narumol Piwpuan 97 Chiang Mai/Thailand
188 32377 Polygala erioptera DC. POLYGALACEAE J.F. Maxwell 06-420 Kanchanaburi/Thailand
189 38602 Polygala erioptera DC. POLYGALACEAE W. Pongamornkul 2452 Chiang Mai/Thailand
190 78065 Polygala erioptera DC. POLYGALACEAE W. Pongamornkul 4410 Mae Hong Son/Thailand
191 96161 Polygala erioptera DC. POLYGALACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4346 Lampang/Thailand
192 43269 Polygala fallax Hemsl. POLYGALACEAE Zhou Shi-shun 3674 Yunnan/China
193 74529 Polygala fallax Hemsl. POLYGALACEAE Zhou-Shishun 7775 Yunnan/China
194 53553 Polygala fallax Hemsl. POLYGALACEAE Yin-Jiantao 1251 Yunnan/China
195 44430 Polygala fallax Hemsl. POLYGALACEAE Zhou Shi-shun 3054 Yunnan/China
196 44423 Polygala furcata Royle POLYGALACEAE Zhou Shi-shun 3052 Yunnan/China
197 47856 Polygala glaucoides L. POLYGALACEAE M. Norsaengsri 7024 Tak/Thailand
198 15753 Polygala glaucoides L. POLYGALACEAE M. Norsaengsri 865 Nakhon Sawan/Thailand
199 45942 Polygala glaucoides L. var. laotica (Gagnep.) Pendry POLYGALACEAE C. Maknoi 3857 Lop Buri/Thailand
200 60278 Polygala japonica Houttuyn POLYGALACEAE Zhou Shishun 3077 Yunnan/China