ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 58690 Sabia parviflora Wall. ex Roxb. SABIACEAE Zhou-Shishun 3848 Yunnan/China
102 58831 Sabia parviflora Wall. ex Roxb. SABIACEAE Zhou-Shishun 3708 Yunnan/China
103 74637 Sabia parviflora Wall. ex Roxb. SABIACEAE Zhou-Shishun 7621 Yunnan/China
104 42046 Sabia parviflora Wall. ex Roxb. SABIACEAE Wang Hong 4172 Yunnan/China
105 74703 Sabia parviflora Wall. ex Roxb. SABIACEAE Zhou-Shishun 8158 Yunnan/China
106 34096 Sabia parviflora Wall. ex Roxb. SABIACEAE W. Pongamornkul 2021 Tak/Thailand
107 75186 Sabia parviflora Wall. ex Roxb. SABIACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2385 Houa Phan /Laos
108 44491 Sabia parviflora Wall. ex Roxb. SABIACEAE Zhou Shi-shun 3089 Yunnan/China
109 42501 Sabia parviflora Wall. ex Roxb. SABIACEAE Zhou Shi-shun 2271 Yunnan/China
110 42047 Sabia parviflora Wall. ex Roxb. SABIACEAE Wang Hong 4171 Yunnan/China
111 51703 Sabia parviflora Wall. ex Roxb. SABIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1379 Nan/Thailand
112 82394 Sabia purpurea Hook.f. & Thoms. SABIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097540 Chin State/Myanmar
113 82393 Sabia purpurea Hook.f. & Thoms. SABIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097426 Chin State/Myanmar
114 82392 Sabia purpurea Hook.f. & Thoms. SABIACEAE J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda and Khin Myo Htwe 022503 Chin State/Myanmar
115 60997 Sabia purpurea Hook.f. & Thoms. SABIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086580 Chin State/Myanmar
116 77897 Sabia sp. SABIACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11169 Mae Hong Son/Thailand
117 42519 Sabia sp. SABIACEAE Zhou Shi-shun 3708 Yunnan/China
118 92539 Sabia sp. SABIACEAE W. Pongamornkul 5342 Chiang Mai/Thailand
119 70110 Sabia sp. SABIACEAE W. Pongamornkul 3730 Nan/Thailand
120 101700 Sabia sp. SABIACEAE W. Pongamornkul 6241 Nan/Thailand