ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 20898 Selaginella pulvinata (Hook. & Grev.) Maxim. SELAGINELLACEAE P. Suksathan 3016 Tak/Thailand
102 12895 Selaginella pulvinata (Hook. & Grev.) Maxim. SELAGINELLACEAE P. Srisanga 425 Nan/Thailand
103 26561 Selaginella remotifolia Spring SELAGINELLACEAE T. Tanimoto FOK-805456 Kochi/Japan
104 26146 Selaginella remotifolia Spring SELAGINELLACEAE N. Inagaki et al. FOK-057287 Kochi/Japan
105 33729 Selaginella remotifolia Spring SELAGINELLACEAE T. Tanimoto FOK-805765 Kochi/Japan
106 77126 Selaginella remotifolia Spring SELAGINELLACEAE T. Matsumoto et al. FOK-055537 Kochi/Japan
107 40995 Selaginella repanda (Desv. ex Poir.) Spring SELAGINELLACEAE K. Kertsawang 910 Mae Hong Son/Thailand
108 62369 Selaginella repanda (Desv. ex Poir.) Spring SELAGINELLACEAE Romklao Botanical Garden 0309/2554 Uttaradit/Thailand
109 40589 Selaginella repanda (Desv. ex Poir.) Spring SELAGINELLACEAE J.F. Maxwell 08-220 Nakhon Ratchasima/Thailand
110 37614 Selaginella repanda (Desv. ex Poir.) Spring SELAGINELLACEAE J.F. Maxwell 06-548 Krabi/Thailand
111 69992 Selaginella repanda (Desv. ex Poir.) Spring SELAGINELLACEAE J.F. Maxwell 12-269 Mae Hong Son/Thailand
112 40322 Selaginella repanda (Desv. ex Poir.) Spring SELAGINELLACEAE C. Maknoi 2693.1 Loei/Thailand
113 37718 Selaginella repanda (Desv. ex Poir.) Spring SELAGINELLACEAE J.F. Maxwell 06-664 Chiang Mai/Thailand
114 40542 Selaginella repanda (Desv. ex Poir.) Spring SELAGINELLACEAE J.F. Maxwell 08-170 Kanchanaburi/Thailand
115 37714 Selaginella roxburghii (Hook. & Grev.) Spring SELAGINELLACEAE J.F. Maxwell 06-660 Chiang Mai/Thailand
116 81173 Selaginella roxburghii (Hook. & Grev.) Spring SELAGINELLACEAE C. Maknoi 7355 Sukhothai/Thailand
117 32058 Selaginella roxburghii (Hook. & Grev.) Spring SELAGINELLACEAE Pranee Palee 1047 Chiang Rai/Thailand
118 21790 Selaginella siamensis Hieron. SELAGINELLACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1582 Phitsanulok/Thailand
119 17937 Selaginella siamensis Hieron. SELAGINELLACEAE P. Srisanga 1490 Nan/Thailand
120 18562 Selaginella siamensis Hieron. SELAGINELLACEAE P. Suksathan 2889 Chiang Mai/Thailand
121 12391 Selaginella siamensis Hieron. SELAGINELLACEAE P. Suksathan 1286 Phitsanulok/Thailand
122 10183 Selaginella siamensis Hieron. SELAGINELLACEAE P. Thongson s.n. Nan/Thailand
123 40978 Selaginella siamensis Hieron. SELAGINELLACEAE K. Kertsawang 890 Chiang Mai/Thailand
124 4633 Selaginella siamensis Hieron. SELAGINELLACEAE W. Nanakorn et al. 4633 Chiang Mai/Thailand
125 105848 Selaginella siamensis Hieron. SELAGINELLACEAE Pimsiri PN029 Chiang Mai/Thailand
126 8217 Selaginella siamensis Hieron. SELAGINELLACEAE W. Nanakorn et al. 8217 Loei/Thailand
127 3660 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE W. Nanakorn et al. 3660 Chiang Mai/Thailand
128 38465 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2237 Loei/Thailand
129 4225 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE W. Nanakorn et al. 4225 Lampang/Thailand
130 41047 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE K. Kertsawang 981 Phangnga/Thailand
131 4285 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE W. Nanakorn et al. 4285 Chiang Mai/Thailand
132 4635 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE W. Nanakorn et al. 4635 Chiang Mai/Thailand
133 4926 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri s.n. Kyoto/Japan
134 7779 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE W. Nanakorn et al. 7779 Chiang Mai/Thailand
135 14930 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 470 Nakhon Si Thammarat/Thailand
136 49096 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE S. Watthana 3356 Tak/Thailand
137 28248 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE K. Kertsawang 526 Rayong/Thailand
138 28274 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE K. Kertsawang 553 Rayong/Thailand
139 16424 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE P. Suksathan 2097 Chiang Mai/Thailand
140 15669 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE P. Suksathan 1752.1 Chiang Mai/Thailand
141 16122 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE P. Suksathan 1987 Mae Hong Son/Thailand
142 31323 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE K. Kertsawang 787 Chumphon/Thailand
143 31373 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE K. Kertsawang 837 Phangnga/Thailand
144 31387 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE K. Kertsawang 851 Phangnga/Thailand
145 31495 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE C. Maknoi 1617 Phangnga/Thailand
146 35472 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8294 Mae Hong Son/Thailand
147 31980 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE C. Maknoi 1141 Chiang Mai/Thailand
148 37835 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE M. Norsaengsri 3800 Chaiyaphum/Thailand
149 33316 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE Jatupol K. 07-097 Chiang Mai/Thailand
150 14753 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE K. Larsen 45638 Narathiwat/Thailand
151 35352 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8162 Chiang Mai/Thailand
152 35498 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8321 Mae Hong Son/Thailand
153 35583 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8416 Mae Hong Son/Thailand
154 35721 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8573 Mae Hong Son/Thailand
155 36375 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3018 Chiang Mai/Thailand
156 36401 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3045 Chiang Mai/Thailand
157 9141 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE W. Nanakorn et al. 9141 Chiang Mai/Thailand
158 7852 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE W. Nanakorn et al. 7852 Chiang Mai/Thailand
159 31978 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE C. Maknoi 1140 Chiang Mai/Thailand
160 72643 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4917 Chiang Mai/Thailand
161 105589 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE C. Maknoi 7017 Phetchabun/Thailand
162 80305 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-121 Shan State/Myanmar
163 80243 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-59 Shan State/Myanmar
164 107023 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 735 Nan/Thailand
165 80010 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097700 Chin State/Myanmar
166 79210 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-405 Luang Prabang /Laos
167 107335 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-097 Phongsali/Laos
168 49002 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE Shigeyuki Mitsuta T- 50198 Chiang Mai/Thailand
169 111289 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-237 Luang Prabang/Laos
170 43448 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE K. Kertsawang 1269 Uttaradit/Thailand
171 84941 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE S. Watthana & W. La-ongsri 4026 Loei/Thailand
172 72638 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4878 Chiang Mai/Thailand
173 72608 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay and S. Suddee 4738 Kanchanaburi/Thailand
174 110674 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5789 Kanchanaburi/THAILAND
175 72604 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay and S. Suddee 4784 Kanchanaburi/Thailand
176 71414 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE W. Pongamornkul 3854 Chiang Mai/Thailand
177 111164 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-112 Luang Prabang/Laos
178 95644 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE W. Pongamornkul, R. Suksathan and M. Wongnak 6005 Chiang Mai/Thailand
179 65659 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE M. Norsaengsri 10149 Mae Hong Son/Thailand
180 107588 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-376 Phongsali/Laos
181 88485 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE N. Muangyen 337 Phayao/Thailand
182 97452 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE K. Norum & P. Banthoan KT 114 Chiang Mai/Thailand
183 98410 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-290 Luang Prabang/Laos
184 95240 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-279 Luang Prabang/Laos
185 95165 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-204 Luang Prabang/Laos
186 95144 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-183 Luang Prabang/Laos
187 94441 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE N. Muangyen 1568 Nan/Thailand
188 92704 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-095 Luang Prabang/Laos
189 90405 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-327 Luang Prabang/Laos
190 84487 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE K. Kertsawang 3340 Chaiyaphum/Thailand
191 88518 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE N. Muangyen 370 Lampang/Thailand
192 84864 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE S. Watthana & W. La-ongsri 3942 Phetchabun/Thailand
193 88095 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3570 Chiang Rai/Thailand
194 104070 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE Katika Intarapech 59 Chiang Mai/Thailand
195 89334 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE W. Pongamornkul 5434 Nan/Thailand
196 87577 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-417 Sainyabuli/Laos
197 87415 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-257 Sainyabuli/Laos
198 87240 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-083 Champasak/Laos
199 87375 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-217 Sainyabuli/Laos
200 85172 Selaginella sp. SELAGINELLACEAE P. Phaosrichai 281 Phangnga/Thailand