ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 83731 Arthropteris palisotii (Desv.) Alston TECTARIACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2758 Tak/Thailand
2 43212 Ctenitopsis devexa (Kunze) Ching & Chu H.Wang TECTARIACEAE Zhang Jian-hou 13654 Yunnan/China
3 43208 Ctenitopsis fuscipes (Wall.) C. Chr. ex Tard.-Blot & C. Chr. TECTARIACEAE Sun Ji-liang 14994 Yunnan/China
4 72595 Heterogonium alderwereltii Holttum TECTARIACEAE David J. Middleton, K. Bunpha, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai, S. Suddee & N. Tetsana 5439 Phangnga/Thailand
5 36749 Heterogonium gurupahense (C.Chr.) Holttum TECTARIACEAE P. Suksathan 4493 Chanthaburi/Thailand
6 52600 Heterogonium hennipmanii Tagawa& K. Iwats. TECTARIACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1685 Nan/Thailand
7 31355 Heterogonium pinnatum (Copel.) Holttum TECTARIACEAE K. Kertsawang 819 Phangnga/Thailand
8 37605 Heterogonium pinnatum (Copel.) Holttum TECTARIACEAE J.F. Maxwell 06-537 Krabi/Thailand
9 37454 Heterogonium pinnatum (Copel.) Holttum TECTARIACEAE David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai, S. Suddee, N. Tatsana 5465 Krabi/Thailand
10 17235 Heterogonium sp. TECTARIACEAE P. Suksathan 2544 Phangnga/Thailand
11 42434 Pteridrys australis Ching TECTARIACEAE Li Bao-gui 35696 Yunnan/China
12 42416 Pteridrys australis Ching TECTARIACEAE Li Bao-gui 35696-E Yunnan/China
13 30781 Pteridrys cnemidaria (H.Christ) C. Chr. & Ching TECTARIACEAE J.F. Maxwell 06-1010 Chiang Rai/Thailand
14 52232 Pteridrys cnemidaria (H.Christ) C. Chr. & Ching TECTARIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1474 Nan/Thailand
15 36899 Pteridrys cnemidaria (H.Christ) C. Chr. & Ching TECTARIACEAE J.F. Maxwell 08-117 Chiang Rai/Thailand
16 42435 Pteridrys cnemidaria (H.Christ) C. Chr. & Ching TECTARIACEAE Li Bao-gui 220 Yunnan/China
17 51532 Pteridrys cnemidaria (H.Christ) C. Chr. & Ching TECTARIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1205 Nan/Thailand
18 16833 Pteridrys cnemidaria (H.Christ) C. Chr. & Ching TECTARIACEAE P. Suksathan 2242 Chiang Rai/Thailand
19 42083 Pteridrys sp. TECTARIACEAE Li Bao-gui 98162 Yunnan/China
20 27436 Pteridrys syrmatica (Willd.) C. Chr. & Ching TECTARIACEAE P. Kumphet sn. 120 Chiang Mai/Thailand
21 25206 Pteridrys syrmatica (Willd.) C. Chr. & Ching TECTARIACEAE K. Kertsawang 488 Sa Kaeo/Thailand
22 89256 Quercifilix zeylanica (Houtt.) Copel. TECTARIACEAE C. Maknoi 8106 Sukhothai/Thailand
23 9299 Quercifilix zeylanica (Houtt.) Copel. TECTARIACEAE W. Nanakorn et al. 9299 Loei/Thailand
24 3749 Quercifilix zeylanica (Houtt.) Copel. TECTARIACEAE W. Nanakorn et al. 3749 Loei/Thailand
25 14422 Quercifilix zeylanica (Houtt.) Copel. TECTARIACEAE P. Suksathan 1734 Loei/Thailand
26 90962 Tectaria amplifolia (Alderw.) C. Chr. TECTARIACEAE Fern Botany KU 013 Chiang Mai/Thailand
27 83342 Tectaria amplifolia (Alderw.) C. Chr. TECTARIACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 26 Chiang Mai/Thailand
28 33988 Tectaria angulata (Willd.) C.Chr. TECTARIACEAE David J. Middleton, K. Bunpha, P. Karaket, S. Lindasy, T. Phutthai, S. Suddee & N. Tatsana 54444 Phangnga/Thailand
29 17183 Tectaria angulata (Willd.) C.Chr. TECTARIACEAE P. Suksathan 2492 Phangnga/Thailand
30 20840 Tectaria angulata (Willd.) C.Chr. TECTARIACEAE P. Suksathan 2959 Thailand
31 51415 Tectaria coadunata (J.smith) C.Chr. TECTARIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7485 Chiang Rai/Thailand
32 48529 Tectaria coadunata (J.smith) C.Chr. TECTARIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7280 Chiang Rai/Thailand
33 30689 Tectaria coadunata (J.smith) C.Chr. TECTARIACEAE P. Suksathan 4309 Chiang Mai/Thailand
34 51465 Tectaria coadunata (J.smith) C.Chr. TECTARIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7535 Chiang Rai/Thailand
35 48611 Tectaria coadunata (J.smith) C.Chr. TECTARIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7362 Chiang Rai/Thailand
36 51450 Tectaria coadunata (J.smith) C.Chr. TECTARIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7520 Chiang Rai/Thailand
37 41964 Tectaria devexa (Kunze) Copel. TECTARIACEAE Li Qing-jun 42687 Yunnan/China
38 52629 Tectaria devexa (Kunze) Copel. TECTARIACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1714 Nan/Thailand
39 52162 Tectaria fauriei Tagawa TECTARIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1404 Nan/Thailand
40 31179 Tectaria fuscipes (Wall. ex Bedd.) C.Chr. TECTARIACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2854 Nan/Thailand
41 83384 Tectaria fuscipes (Wall. ex Bedd.) C.Chr. TECTARIACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 67 Chiang Mai/Thailand
42 50890 Tectaria fuscipes (Wall. ex Bedd.) C.Chr. TECTARIACEAE S. Watthana 3622 Tak/Thailand
43 34639 Tectaria griffithii (Baker) C.Chr. TECTARIACEAE David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai and S. Suddee 5548 Surat Thani/Thailand
44 81722 Tectaria griffithii (Baker) C.Chr. TECTARIACEAE M. Norsaengsri 11757 Chiang Rai/Thailand
45 91718 Tectaria heracleifolia (Willd.) Underw. TECTARIACEAE W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3695 Phayao/Thailand
46 51557 Tectaria herpetocaulos Holttum TECTARIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1230 Nan/Thailand
47 51452 Tectaria herpetocaulos Holttum TECTARIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7522 Chiang Rai/Thailand
48 71235 Tectaria herpetocaulos Holttum TECTARIACEAE S. Watthana s.n. Chiang Mai/Thailand
49 48896 Tectaria herpetocaulos Holttum TECTARIACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-9768 Chiang Mai/Thailand
50 48537 Tectaria herpetocaulos Holttum TECTARIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7288 Chiang Rai/Thailand
51 83385 Tectaria herpetocaulos Holttum TECTARIACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 68 Chiang Mai/Thailand
52 3145 Tectaria herpetocaulos Holttum TECTARIACEAE W. Nanakorn et al. 3145 Loei/Thailand
53 3882 Tectaria herpetocaulos Holttum TECTARIACEAE W. Nanakorn et al. 3882 Loei/Thailand
54 37268 Tectaria herpetocaulos Holttum TECTARIACEAE David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai and S. Suddee 4696 Chanthaburi/Thailand
55 37737 Tectaria herpetocaulos Holttum TECTARIACEAE J.F. Maxwell 06-724 Chiang Rai/Thailand
56 40580 Tectaria herpetocaulos Holttum TECTARIACEAE J.F. Maxwell 08-209 Lampang/Thailand
57 81947 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE M. Norsaengsri 11980 Chiang Rai/Thailand
58 48914 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai T-17487 Trat/Thailand
59 2793 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE W. Nanakorn et al. 2793 Rayong/Thailand
60 96060 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4244 Lampang/Thailand
61 3164 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE W. Nanakorn et al. 3164 Loei/Thailand
62 3801 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE W. Nanakorn et al. 3801 Loei/Thailand
63 92442 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3915 Lampang/Thailand
64 96244 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4429 Lampang/Thailand
65 110648 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5763 Kanchanaburi/THAILAND
66 48915 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai T-17486 Trat/Thailand
67 96067 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4251 Lampang/Thailand
68 59483 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE Romklao Botanical Garden 0089/2553 Phitsanulok/Thailand
69 88125 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3600 Phayao/Thailand
70 8049 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE W. Nanakorn et al. 8049 Loei/Thailand
71 22962 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE C. Glamwaewwong 206 Chiang Mai/Thailand
72 62704 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1128 Sukhothai/Thailand
73 80593 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3095 Phayao/Thailand
74 37562 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE J.F. Maxwell 06-383 Phrae/Thailand
75 3189 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE W. Nanakorn et al. 3189 Loei/Thailand
76 43407 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE K. Kertsawang 1228 Uttaradit/Thailand
77 42399 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE Li Bao-gui 505 Yunnan/China
78 56729 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1919 Nan/Thailand
79 64148 Tectaria impressa (Fee) Holttum TECTARIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2550 Phayao/Thailand
80 48799 Tectaria manilensis (C.Presl) Holttum TECTARIACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38619 Phitsanulok/Thailand
81 69991 Tectaria manilensis (C.Presl) Holttum TECTARIACEAE J.F. Maxwell 12-268 Mae Hong Son/Thailand
82 37606 Tectaria manilensis (C.Presl) Holttum TECTARIACEAE J.F. Maxwell 06-538 Chiang Rai/Thailand
83 92416 Tectaria manilensis (C.Presl) Holttum TECTARIACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3889 Lampang/Thailand
84 8059 Tectaria phaeocaulis (Rosenst.) C.Chr. TECTARIACEAE P. Suksathan 66 Loei/Thailand
85 76102 Tectaria phaeocaulis (Rosenst.) C.Chr. TECTARIACEAE P. Suksathan 66-1 Loei/Thailand
86 36671 Tectaria polymorpha (Wall. ex Hook.) Copel TECTARIACEAE P. Suksathan 4415 Chanthaburi/Thailand
87 23212 Tectaria polymorpha (Wall. ex Hook.) Copel TECTARIACEAE P. Srisanga 2592 Nan/Thailand
88 21698 Tectaria polymorpha (Wall. ex Hook.) Copel TECTARIACEAE S. Watthana 1490 Kamphaeng Phet/Thailand
89 17928 Tectaria polymorpha (Wall. ex Hook.) Copel TECTARIACEAE D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n. Chiang Mai/Thailand
90 56412 Tectaria polymorpha (Wall. ex Hook.) Copel TECTARIACEAE S. Sang 358 Chiang Mai/Thailand
91 17051 Tectaria polymorpha (Wall. ex Hook.) Copel TECTARIACEAE P. Suksathan 2380 Satun/Thailand
92 70287 Tectaria polymorpha (Wall. ex Hook.) Copel TECTARIACEAE M. Pinyosak & W. Boonchai 202 Rayong/Thailand
93 3715 Tectaria polymorpha (Wall. ex Hook.) Copel TECTARIACEAE W. Nanakorn et al. 3715 Chiang Mai/Thailand
94 3874 Tectaria polymorpha (Wall. ex Hook.) Copel TECTARIACEAE W. Nanakorn et al. 3874 Loei/Thailand
95 8044 Tectaria polymorpha (Wall. ex Hook.) Copel TECTARIACEAE W. Nanakorn et al. 8044 Loei/Thailand
96 72600 Tectaria remotipinna Ching & Chu H. Wang TECTARIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4957 Chiang Mai/Thailand
97 51399 Tectaria rockii C.Chr. TECTARIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7469 Chiang Rai/Thailand
98 37220 Tectaria rockii C.Chr. TECTARIACEAE David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai and S. Suddee 4700 Chanthaburi/Thailand
99 104179 Tectaria siifolia (Willd.) Copel. TECTARIACEAE S. Kamonnate 759 Chiang Mai/Thailand
100 3151 Tectaria simonsii (Baker) Ching TECTARIACEAE W. Nanakorn et al. 3151 Loei/Thailand