ฐานข้อมูลพฤกษศาศตร์พื้นบ้าน

Medicinal Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. Scientific Name Local Name Common Name Family Name
1 Achyranthes aspera L. พันงู Phan ngu, ควยงู Khuai ngu (Central); หญ้าตีนงูขาว Ya tin ngu khao (Bangkok) Prickly chaff-flower AMARANTHACEAE
2 Alternanthera bettzickiana (Regel) Nichols. ผักเป็ดแดง Phak pet daend ผักเป็ดฝรั่ง Phak ped farang พรมมิแดง Phrommi daeng (Central) ผักโหมแดง Phak hom daeng (Northern) Joy weed AMARANTHACEAE
3 Alternanthera sessilis (L.) DC. ผักเป็ดไทย Phak pet thai (Central), เปรี้ยวแดง Priao daeng (Chiang Mai); ผักเป็ด Phak pet, ผักเป็ดขาว Phak pet khao Sessile joyweed AMARANTHACEAE
4 Amaranthus blitum subsp. oleraceus (L.) Costea ผักขมหัด (phak khom hat) ผักหม, ผักโหม (phak hom) ผักโหมเกลี้ยง (phak hom kliang) Green amaranth, Livid amaranth AMARANTHACEAE
5 Amaranthus lividus L. ขมหัด AMARANTHACEAE
6 Amaranthus spinosus L. หมูลางดุ (กะเหรี่ยง) ผักโหมหนาม Phak hom nam (Peninsular), กะเหม่อลอมี Ka-moe-lo-mi, แม่ล้อดู่ Mae-lo-du หมั่งลั้งดุ่ Mang-lang-du, (Karen-Mae Hong Son); ปะตึ Pa-tue (Khmer); ผักขมหนาม Phak khom nam (Central); Spiny amaranth , Spiny pigweed AMARANTHACEAE
7 Celosia argentea L. หงอนไก่ไทย Ngon kai thai, หงอนไก่ดอกกลม Ngon kai dok glom, หงอนไก่ฝรั่ง Ngon kai farang, หงอนไก่ฟ้า Ngon kai fa (Central); กระลารอน Kra-la-ron (Khmer-Prachin Buri); ชองพุ Chong-phu, ซองพุๅ Song-phu (Karen-Kanchanaburi); ดอกด้าย Dok dai, ด้ายสร้อย Dai soi, สร้อยไก่ Soi kai, หงอนไก่ Ngon kai (Northern); พอคอที Pho-kho-thi (Karen-Mae Hong Son); หงอนไก่ดง Ngon kai dong (Nakhon Sawan) Cocks comb, Foxtail amaranth AMARANTHACEAE
8 Gomphrena celosioides Mart. บานไม่รู้โรยป่า Baan mai ruu roi paa (Central) AMARANTHACEAE
9 Gomphrena globosa L. บานไม่รู้โรย Baan mai ruu roi (Central); กะล่อม Kalom, ตะล่อม Talom (Northern); ดอกสามเดือน Dok saam duean (Peninsular) Bachelor's button, Globe amaranth AMARANTHACEAE
10 Iresine herbstii Hook. f. ผักแผ่วแดง Phak phaeo daeng, ผักแผ่วสวน Phak phaeo suan (Central), อีแปะ Ee pae (Bangkok); ละอองใบด่าง La ong bai dan (Chiang Mai) AMARANTHACEAE