ฐานข้อมูลพฤกษศาศตร์พื้นบ้าน

Medicinal Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. Scientific Name Local Name Common Name Family Name
1 Apium graveolens L. ขึ้นฉ่าย Khuen-chai (Chinese-Centrla); ผักข้าวปืน Phak khao puen, ผักปืน Phak puen, ผักปืม Phak puem (Northern) Celery, Smaltage APIACEAE
2 Centella asiatica (L.) Urb. บัวบก Bua bok (Central); ปะหนะเอขาเด๋๊าะ Pa-na-e-kha-do (Karen -Mae Hong Son); ผักแว่น Phak waen (Peninsular); ผักหนอก Phak nok (Northern) Asiatic pennywort APIACEAE
3 Coriandrum sativum L. ผักชี Phak chi (Central); ผักหอม Phak hom (Nakhon Phanom); ผักหอมน้อย Phak hom noi (Northeastern); ผักหอมป้อม Phak hom pom, ผักหอมผอม Phak hom phom (Northern); ยำแย้ Yam yae (Krabi) APIACEAE
4 Eryngium foetidum L. ผักชีฝรั่ง Phak chi farang (Central), ผักชีดอย Phak chi doi, หอมป้อมกุลา Hom pom kula (Northern), มะและเด๊าะ Mae-lae-do (Karen-Mae Hong Son) APIACEAE
5 Hydrocotyle javanica Thunb. ผักหนอก phak nok (Peninsular) กะเซดอมีเดาะ ka-se-do-mi-do (Karen-Mae Hong Son) บัวบกเขา bua bok khao (Nakhon Si Thammarat) ผักแว่นเขา phak waen khao (Trat) ผักหนอกเขา phak nok khao (Northern) ผักหนอกช้าง phak nok chang (Northern) ผักหนอกดอย phak nok doi (Chiang Mai) ผักหนอกป่า phak nok pa (Mae Hong Son) Java pennywort APIACEAE
6 Oenanthe javanica (Blume) DC. อันอ้อ APIACEAE
7 Petroselinum crispum (Mill.) A.W.Hill ผักชีฝรั่ง Phak chi farang, ผักชีกะเหรี่ยง Phak chi ka riang (Bangkok); เทียนเยาวภานี Thian yao wa phani (Central) Garden parsley APIACEAE
8 Pimpinella anisum L. เทียนสัตตบุษย์ Thian sattabut, อาหนี A ni (Central) APIACEAE