ไทย / ENGLISH
     
nature 1 nature 2 nature 3 nature 4

Welcome to สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น

Work One

สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชให้
ได้สมบูรณ์ที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ แก่ส่วน รวมอย่างทั่วถึง จึงมีนโยบายจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ประจำภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย จำนวน 5 แห่งซึ่งมีภารกิจหลักเป็นศูนย์รวมพรรณไม้วิจัยและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในส่วนของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ทำการสำรวจพื้นที่บึงทุ่งพึงพืด
อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเนื้อที่ประมาณ1,530ไร่พบว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัด
ตั้งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ประจำภูมิภาค โดยศูนย์ประสานงานโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ประจำภูมิภาค ที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ บัดนี้ทางสวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น ได้เข้าดำเนินการในพื้นที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
    

More

สวนพฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติ์

100 ม.9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
More

สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น

232 หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
More

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกฯ

ต.ปอภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
More

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

ณ ทุ่งทะเลหลวงโครงการแก้มลิง อ.เมือง จ.สุโขทัย
More

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

หนองจำรุง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190
More

สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา

เกาะระ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา
More

 

บริการสืบค้นพรรณไม้


More

บริการที่น่าสนใจ

Service bgo MIS
(สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร) Image 01

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร ซึ่งมีลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร

More
Service BGO Webboard
(เว็บบอร์ดองค์การ)
Image 03

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้บริการเว็บบอร์ดแก่ประชาชน
บุคคลภายนอกองค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ด้านบริการถาม-ตอบเกี่ยวกับองค์กร

More
BGO Information center electronics
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ)
Image 02

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการด้าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ เพื่อบริการประชาชน

More

Thailand Web Stat
Last Update: 16/03/2015
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 

                                    AmazingCounters.com