ไทย / ENGLISH
     
nature 1 nature 2 nature 3 nature 4

Welcome to สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ

Work One

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำร

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1,385 ไร่ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 750–1,250 เมตร ในเขตพื้นที่ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่ง ที่มีความเพียบพร้อมทั้งธรรมชาติที่งดงาม และสวนพรรณไม้นานาชนิด ที่แฝงอยู่ในผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่ลงตัว ตลอดจนยังเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้นานาชนิดสายพันธุ์ต่าง ๆ ให้ได้ศึกษาค้นคว้า ซึ่งได้มีการจัดแสดงพรรณไม้ประจำถิ่น ไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ มีโรงเรือนรวบรวมกล้วยไม้ไทย ที่รวบรวมสายพันธุ์กล้วยไม้ไทยที่หาชมได้ยากยิ่ง กว่า 300 ชนิด รวมถึงพรรณไม้ที่ค้นพบชนิดใหม่ของโลก คือ สร้อยสยาม ไม้ตระกูลชงโค หรือเสี้ยวของไทย รวมทั้งพืชหายาก พบเฉพาะบนภูเขาสูงที่มีอากาศหนาวเย็น กระจายพันธุ์อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ในปัจจุบันมีการรวบรวมกุหลาบกว่า 130 สายพันธุ์ ซึ่งสายพันธุ์ที่มีส่วนใหญ่นำมาจากพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน

More

สวนพฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติ์

100 ม.9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
More

สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น

232 หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
More

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกฯ

ต.ปอภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
More

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

ณ ทุ่งทะเลหลวงโครงการแก้มลิง อ.เมือง จ.สุโขทัย
More

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

หนองจำรุง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190
More

สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา

เกาะระ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา
More

บริการสืบค้นพรรณไม้


More

บริการที่น่าสนใจ

Service bgo MIS
(สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร) Image 01

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร ซึ่งมีลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร

More
Service BGO Webboard
(เว็บบอร์ดองค์การ)
Image 03

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้บริการเว็บบอร์ดแก่ประชาชน
บุคคลภายนอกองค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ด้านบริการถาม-ตอบเกี่ยวกับองค์กร

More
BGO Information center electronics
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ)
Image 02

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการด้าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ เพื่อบริการประชาชน

More

Thailand Web Stat
Last Update: 16/03/2015
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 

                                    AmazingCounters.com