ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 41256
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amorphophallus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ARACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana 3250
Collected date

วันที่เก็บ

9 May 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb with tuber in open area. Stalk green with gray marking. Spathe pale cream-green outside, dull pink above, dark purple tinct middle and base. Spadix cream. Anther yellow. Stigma yellow turning.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

62    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3296 Amorphophallus sp. W. Nanakorn et al. 3296
2. 3623 Amorphophallus sp. W. Nanakorn et al. 3623
3. 11210 Amorphophallus sp. Chucheera s.n.
4. 17322 Amorphophallus sp. P. Suksathan 2631
5. 20202 Amorphophallus sp. M. Norsaengsri 1261
6. 22956 Amorphophallus sp. K. Kertsawang 31
7. 28331 Amorphophallus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-7
8. 28490 Amorphophallus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-19
9. 29824 Amorphophallus sp. C. Maknoi 1416
10. 30446 Amorphophallus sp. P. Suksathan 4145
11. 30447 Amorphophallus sp. P. Suksathan 4146
12. 31853 Amorphophallus sp. C. Maknoi 1583
13. 31945 Amorphophallus sp. C. Maknoi 1389
14. 37126 Amorphophallus sp. C. Maknoi 2008
15. 37841 Amorphophallus sp. M. Norsaengsri 3806
16. 38110 Amorphophallus sp. M. Norsaengsri 3983
17. 38876 Amorphophallus sp. C. Maknoi 2546
18. 40963 Amorphophallus sp. K. Kertsawang 987
19. 41031 Amorphophallus sp. K. Kertsawang 960
20. 44902 Amorphophallus sp. Yaovanit Polpim HN1335
21. 46176 Amorphophallus sp. N. Romkham 264
22. 54460 Amorphophallus sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6922
23. 66540 Amorphophallus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3360
24. 66520 Amorphophallus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3339
25. 66846 Amorphophallus sp. M. Norsaengsri 10444
26. 66857 Amorphophallus sp. M. Norsaengsri 10455
27. 67621 Amorphophallus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 888
28. 67670 Amorphophallus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 937
29. 68265 Amorphophallus sp. M. Norsaengsri 3207
30. 70401 Amorphophallus sp. C. Maknoi 3268
31. 68593 Amorphophallus sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2957
32. 71298 Amorphophallus sp. W. Pongamornkul 3738
33. 72655 Amorphophallus sp. C. Maknoi 4890
34. 73035 Amorphophallus sp. M. Norsaengsri 11202
35. 72740 Amorphophallus sp. C. Maknoi 4975
36. 81360 Amorphophallus sp. C. Maknoi 7542
37. 83265 Amorphophallus sp. W. Pongamornkul 4800
38. 84764 Amorphophallus sp. K. Kertsawang 2250
39. 85011 Amorphophallus sp. S. Watthana 3872
40. 88378 Amorphophallus sp. N. Muangyen 230
41. 90798 Amorphophallus sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3406
42. 91742 Amorphophallus sp. C. Maknoi 4779
43. 91866 Amorphophallus sp. N. Muangyen 1234
44. 92079 Amorphophallus sp. S. Saengvirotjanapat 659
45. 94741 Amorphophallus sp. Pornthip Kanta 6
46. 97007 Amorphophallus sp. C. Maknoi 4827
47. 97493 Amorphophallus sp. C. Maknoi 5456
48. 105038 Amorphophallus sp. C. Maknoi 6227
49. 104866 Amorphophallus sp. C. Maknoi 5742
50. 104888 Amorphophallus sp. C. Maknoi 6022
51. 104892 Amorphophallus sp. C. Maknoi 6048
52. 104993 Amorphophallus sp. C. Maknoi 6151
53. 105843 Amorphophallus sp. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK181
54. 107036 Amorphophallus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 748
55. 107037 Amorphophallus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 749
56. 107038 Amorphophallus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 750
57. 110292 Amorphophallus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5409
58. 110502 Amorphophallus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5618
59. 110618 Amorphophallus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5733
60. 110621 Amorphophallus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5736
61. 110744 Amorphophallus sp. N. Muangyen 1952
62. 111368 Amorphophallus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-316

ปิด

QR code