ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 105742
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elatostema sp.
Family name

ชื่อวงศ์

URTICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 6935
Collected date

วันที่เก็บ

16 Jun 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb on limestone. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

107    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1460 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 1460
2. 1346 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 1346
3. 1946 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 1946
4. 1962 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 1962
5. 1986 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 1986
6. 4201 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 4201
7. 5314 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 5314
8. 6100 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 6100
9. 6188 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 6188
10. 7970 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 7970
11. 9224 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 9224
12. 14311 Elatostema sp. W. Pongamornkul, S. Watthana 397
13. 16474 Elatostema sp. P. Suksathan s.n.
14. 23946 Elatostema sp. C. Glamwaewwong 578
15. 25614 Elatostema sp. C. Maknoi 642.1
16. 29883 Elatostema sp. C. Maknoi 1475
17. 29885 Elatostema sp. C. Maknoi 1477
18. 31162 Elatostema sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2837
19. 36694 Elatostema sp. P. Suksathan 4438
20. 37101 Elatostema sp. P. Suksathan 4664
21. 38330 Elatostema sp. P. Srisanga & P. Suksathan 3263
22. 38045 Elatostema sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3888
23. 38773 Elatostema sp. C. Maknoi 2444
24. 38843 Elatostema sp. C. Maknoi 2513
25. 48869 Elatostema sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38572
26. 50527 Elatostema sp. Li-Jianwu Cx00149
27. 52254 Elatostema sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1496
28. 53387 Elatostema sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8063
29. 54474 Elatostema sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6953
30. 54835 Elatostema sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1828
31. 58175 Elatostema sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8707
32. 64415 Elatostema sp. W. Pongamornkul 2964
33. 65058 Elatostema sp. K. Srithi 680
34. 65059 Elatostema sp. K. Srithi 681
35. 65060 Elatostema sp. K. Srithi 679
36. 65062 Elatostema sp. K. Srithi 677
37. 65383 Elatostema sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2455
38. 68972 Elatostema sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089428
39. 68973 Elatostema sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089428A
40. 69517 Elatostema sp. Zhou-Shishun 7151
41. 69555 Elatostema sp. Zhou-Shishun 7112
42. 72826 Elatostema sp. M. Norsaengsri 10936
43. 73452 Elatostema sp. C. Lakoet 0610
44. 74237 Elatostema sp. Zhou-Shishun 7583
45. 74358 Elatostema sp. Zhou-Shishun 7456
46. 75178 Elatostema sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2393
47. 75242 Elatostema sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2410
48. 75253 Elatostema sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2435
49. 77869 Elatostema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam & S. Sangvirotjanapat L1-83
50. 79070 Elatostema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-265
51. 81740 Elatostema sp. M. Norsaengsri 11775
52. 85301 Elatostema sp. C. Maknoi 7949
53. 85330 Elatostema sp. C. Maknoi 7978
54. 85362 Elatostema sp. C. Maknoi 8010
55. 85819 Elatostema sp. M. Norsaengsri 12472
56. 86264 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-268
57. 86490 Elatostema sp. W. Tanming 942
58. 89301 Elatostema sp. C. Maknoi 8149
59. 90175 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-98
60. 91131 Elatostema sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3498
61. 91107 Elatostema sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3474
62. 104546 Elatostema sp. W. Pongamornkul 6323
63. 107338 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-100
64. 107398 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-164
65. 108604 Elatostema sp. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5206
66. 108614 Elatostema sp. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5216
67. 110543 Elatostema sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5658
68. 111303 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-251
69. 111328 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-276
70. 113447 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-148
71. 113264 Elatostema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3957
72. 113265 Elatostema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3958
73. 113271 Elatostema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3964
74. 113513 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-214
75. 113593 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-294
76. 113598 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-299
77. 115047 Elatostema sp. Pattararat Wongman 013
78. 116806 Elatostema sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-429
79. 116967 Elatostema sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-160
80. 117024 Elatostema sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-217
81. 117399 Elatostema sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 985
82. 117944 Elatostema sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-314
83. 117956 Elatostema sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-326
84. 117965 Elatostema sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-335
85. 117993 Elatostema sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-363
86. 119077 Elatostema sp. N. Boonruang 0185
87. 122149 Elatostema sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1482
88. 122720 Elatostema sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-190
89. 123032 Elatostema sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-26
90. 123766 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-303
91. 123781 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-318
92. 123852 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-389
93. 128896 Elatostema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2335
94. 130724 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. s.n.
95. 131108 Elatostema sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2299
96. 131484 Elatostema sp. Chusie Trisonthi BD 67.1
97. 131524 Elatostema sp. Chusie Trisonthi BD 113
98. 131533 Elatostema sp. Chusie Trisonthi BD 149
99. 136570 Elatostema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3595
100. 138914 Elatostema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3793
101. 137260 Elatostema sp. Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103931
102. 137261 Elatostema sp. Yumiko Baba, Cameron Kilgour, Phyu Phyu Hnin, Aung San m-585
103. 138895 Elatostema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3774
104. 138899 Elatostema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3778
105. 138904 Elatostema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3783
106. 138930 Elatostema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3809
107. 138990 Elatostema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3869

ปิด

QR code