ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 106995
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetrastigma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 707
Collected date

วันที่เก็บ

7 Apr 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

S. Rak-archa
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Fruit red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

117    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 371 Tetrastigma sp. W. Nanakorn et al. 371
2. 30205 Tetrastigma sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-79B
3. 35767 Tetrastigma sp. C. Maknoi 1699
4. 39859 Tetrastigma sp. M. Norsaengsri 4966
5. 46781 Tetrastigma sp. M. Tanaros 182
6. 50893 Tetrastigma sp. S. Watthana 3625
7. 51756 Tetrastigma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7810
8. 75347 Tetrastigma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095046
9. 75525 Tetrastigma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095238
10. 79230 Tetrastigma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-425
11. 79239 Tetrastigma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-434
12. 81029 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7210
13. 81048 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7229
14. 81106 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7287
15. 81107 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7288
16. 81220 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7402
17. 81361 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7543
18. 81744 Tetrastigma sp. M. Norsaengsri 11779
19. 81900 Tetrastigma sp. M. Norsaengsri 11934
20. 81955 Tetrastigma sp. M. Norsaengsri 11988
21. 82085 Tetrastigma sp. M. Norsaengsri 12117
22. 82118 Tetrastigma sp. M. Norsaengsri 12150
23. 82669 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7570
24. 82877 Tetrastigma sp. M. Norsaengsri 12261
25. 83747 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2774
26. 83251 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 4786
27. 83764 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2791
28. 85082 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3317
29. 86161 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-165
30. 86636 Tetrastigma sp. W. Tanming 859
31. 88538 Tetrastigma sp. N. Muangyen 390
32. 88798 Tetrastigma sp. C. Maknoi 8400
33. 88842 Tetrastigma sp. C. Maknoi 8443
34. 88865 Tetrastigma sp. C. Maknoi 8466
35. 88908 Tetrastigma sp. C. Maknoi 8509
36. 89307 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 5407
37. 89318 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 5418
38. 89388 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 5488
39. 89713 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 5699
40. 90263 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-186
41. 90327 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-250
42. 90333 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-256
43. 90334 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-257
44. 91161 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3528
45. 92692 Tetrastigma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-083
46. 92693 Tetrastigma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-084
47. 96063 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4247
48. 96226 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4411
49. 96581 Tetrastigma sp. C. Glamwaewwong 097/60
50. 97126 Tetrastigma sp. P. Phaosrichai 510
51. 97486 Tetrastigma sp. C. Maknoi 5449
52. 98749 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-226
53. 98626 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-103
54. 98812 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-289
55. 98848 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-325
56. 100731 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-334
57. 100733 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-336
58. 100797 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-400
59. 104201 Tetrastigma sp. S. Kamonnate 736
60. 104526 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 6303
61. 105168 Tetrastigma sp. C. Maknoi 6404
62. 105296 Tetrastigma sp. C. Maknoi 6532
63. 105586 Tetrastigma sp. C. Maknoi 7014
64. 106027 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 6503
65. 106406 Tetrastigma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 861
66. 106933 Tetrastigma sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 644
67. 107355 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-118
68. 108637 Tetrastigma sp. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5239
69. 111063 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-012
70. 111646 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-169
71. 111647 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-170
72. 111660 Tetrastigma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-183
73. 111228 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-176
74. 111256 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-204
75. 111468 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-416
76. 112770 Tetrastigma sp. N. Muangyen 2257
77. 113458 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-159
78. 113594 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-295
79. 113786 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-036
80. 113895 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-145
81. 113897 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-147
82. 113898 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-148
83. 114032 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-282
84. 114033 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-283
85. 114049 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-299
86. 114052 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-302
87. 114116 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-366
88. 114136 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-386
89. 114150 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-400
90. 114173 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-423
91. 114660 Tetrastigma sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 5008
92. 115682 Tetrastigma sp. K. Wangwasit 180124-38
93. 115756 Tetrastigma sp. K. Wangwasit 180322-6
94. 116000 Tetrastigma sp. K. Wangwasit 180911-20
95. 116299 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6951
96. 116816 Tetrastigma sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-008
97. 117821 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-191
98. 117939 Tetrastigma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-309
99. 118484 Tetrastigma sp. K. Inthamma 383
100. 118982 Tetrastigma sp. K. Inthamma 569
101. 121074 Tetrastigma sp. N. Muangyen 3056
102. 121635 Tetrastigma sp. N. Boonruang & W. La-ongsri 0538
103. 121593 Tetrastigma sp. N. Boonruang 0496
104. 122681 Tetrastigma sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-151
105. 122836 Tetrastigma sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-306
106. 122995 Tetrastigma sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-466
107. 123260 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-254
108. 123434 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-428
109. 123443 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-437
110. 123808 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-345
111. 123811 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-348
112. 123815 Tetrastigma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-352
113. 125369 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7112
114. 125407 Tetrastigma sp. W. Pongamornkul 7150
115. 127152 Tetrastigma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1883
116. 129591 Tetrastigma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4449
117. 129730 Tetrastigma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4588

ปิด

QR code