ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 108202
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Coccocarpia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

COCCOCARPIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 4847
Collected date

วันที่เก็บ

14 Jun 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

2500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

12    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97702 Coccocarpia sp. S. Watthana 09-01-26
2. 101859 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 2915
3. 101860 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 6281
4. 101861 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 4843
5. 101862 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 5870
6. 101863 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 2554
7. 101864 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 5236
8. 101865 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 5778
9. 101867 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 155
10. 101868 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 104
11. 101869 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 68
12. 108201 Coccocarpia sp. Sureeporn Jariangprasert 4846

ปิด

QR code