ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 112132
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Centrosema pubescens Benth.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma , Witsanu Saisorn 8994
Collected date

วันที่เก็บ

29 Mar 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Vine. Flowers blue/purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

50
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

62    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9758 Centrosema pubescens Benth. W. Nanakorn et al. 9758
2. 22131 Centrosema pubescens Benth. C. Glamwaewwong 42
3. 38671 Centrosema pubescens Benth. S. Watthana 2895
4. 41315 Centrosema pubescens Benth. V.D. Buchkin, N.A. Bokal s.n.
5. 42863 Centrosema pubescens Benth. C. Maknoi, M. Tanaros 3438
6. 48380 Centrosema pubescens Benth. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam, Thawatchai Wongprasert T 30130
7. 57540 Centrosema pubescens Benth. Chukiet Laongpol 8
8. 57677 Centrosema pubescens Benth. C. Maknoi 4094
9. 57937 Centrosema pubescens Benth. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9039
10. 62905 Centrosema pubescens Benth. C. Lakoet 236
11. 67137 Centrosema pubescens Benth. Jatupol K., C. Maknoi 540
12. 67462 Centrosema pubescens Benth. M. Norsaengsri et al. 30
13. 68050 Centrosema pubescens Benth. P. Thongson, W. Boonprakop 315
14. 69050 Centrosema pubescens Benth. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 672
15. 70284 Centrosema pubescens Benth. M. Pinyosak, W. Boonchai 195
16. 73312 Centrosema pubescens Benth. C. Lakoet 470
17. 77767 Centrosema pubescens Benth. W. Tanming 733
18. 76775 Centrosema pubescens Benth. C. Maknoi 4736
19. 77598 Centrosema pubescens Benth. M. Norsaengsri 11527
20. 84405 Centrosema pubescens Benth. K. Kertsawang 3259
21. 88658 Centrosema pubescens Benth. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 509
22. 88709 Centrosema pubescens Benth. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 560
23. 88737 Centrosema pubescens Benth. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 587
24. 88889 Centrosema pubescens Benth. C. Maknoi 8490
25. 89746 Centrosema pubescens Benth. C. Maknoi 8562
26. 89807 Centrosema pubescens Benth. C. Maknoi 4726
27. 92387 Centrosema pubescens Benth. W. La-ongsri 3860
28. 93741 Centrosema pubescens Benth. K. Kertsawang 3660
29. 94410 Centrosema pubescens Benth. N. Muangyen 1537
30. 104354 Centrosema pubescens Benth. S. Kamonnate 933
31. 109669 Centrosema pubescens Benth. Orathai Saibua 4
32. 109675 Centrosema pubescens Benth. Jiraphon Phuangmaeklong 3
33. 109688 Centrosema pubescens Benth. Chakphat Rattanaphat 1
34. 112120 Centrosema pubescens Benth. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma , Witsanu Saisorn 9007
35. 112859 Centrosema pubescens Benth. K. Kertsawang 3697
36. 114302 Centrosema pubescens Benth. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4504
37. 114350 Centrosema pubescens Benth. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4693
38. 122092 Centrosema pubescens Benth. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1425
39. 122493 Centrosema pubescens Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9556
40. 122184 Centrosema pubescens Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9456
41. 122200 Centrosema pubescens Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9440
42. 122224 Centrosema pubescens Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno 9416
43. 122226 Centrosema pubescens Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9414
44. 122354 Centrosema pubescens Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9193
45. 122385 Centrosema pubescens Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9225
46. 122395 Centrosema pubescens Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9235
47. 122408 Centrosema pubescens Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9257
48. 122436 Centrosema pubescens Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9285
49. 122441 Centrosema pubescens Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9290
50. 122469 Centrosema pubescens Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9530
51. 122520 Centrosema pubescens Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9514
52. 125060 Centrosema pubescens Benth. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 682
53. 125186 Centrosema pubescens Benth. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1601
54. 125821 Centrosema pubescens Benth. Henrik Balslev (AAU), Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya, Tanatkrit Trongdechakraiwut 9635
55. 125858 Centrosema pubescens Benth. Henrik Balslev (AAU), Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya, Tanatkrit Trongdechakraiwut 9675
56. 125928 Centrosema pubescens Benth. Henrik Balslev (AAU), Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya, Tanatkrit Trongdechakraiwut 9753
57. 130113 Centrosema pubescens Benth. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 2759
58. 130140 Centrosema pubescens Benth. N. Muangyen 3790
59. 131320 Centrosema pubescens Benth. K. Srithi MJU 78
60. 136226 Centrosema pubescens Benth. Henrik Balslev, S. Bunma 8672
61. 139344 Centrosema pubescens Benth. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1918
62. 139833 Centrosema pubescens Benth. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4074

ปิด

QR code