ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 130286
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Artemisia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2462
Collected date

วันที่เก็บ

10 Feb 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub about 2 m high. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1497
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1514 Artemisia sp. W. Nanakorn et al. 1514
2. 4894 Artemisia sp. S. Watthana & M. Norsaengsri 65
3. 5483 Artemisia sp. W. Nanakorn et al. 5483
4. 18977 Artemisia sp. W. Nanakorn et al. 18977
5. 22712 Artemisia sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2444
6. 23298 Artemisia sp. W. Pongamornkul 944
7. 23870 Artemisia sp. W. Nanakorn et al. 23870
8. 28383 Artemisia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-24
9. 31294 Artemisia sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2969
10. 33275 Artemisia sp. Jatupol K. 07-056
11. 34139 Artemisia sp. W. Pongamornkul 2064
12. 36336 Artemisia sp. W. Pongamornkul 2283
13. 36347 Artemisia sp. W. Pongamornkul 2294
14. 38616 Artemisia sp. W. Pongamornkul 2466
15. 45065 Artemisia sp. M. Tanaros 467
16. 46498 Artemisia sp. W. Pongamornkul 2573
17. 53093 Artemisia sp. Yin-Jiantao 1356
18. 55190 Artemisia sp. S. Mattapha Sawai 537
19. 60489 Artemisia sp. Ling Shein Man 087933
20. 62582 Artemisia sp. W. Pongamornkul 2832
21. 78217 Artemisia sp. V. Nguanchoo 358
22. 78301 Artemisia sp. V. Nguanchoo 589
23. 78360 Artemisia sp. V. Nguanchoo 127
24. 80378 Artemisia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-193
25. 89501 Artemisia sp. W. Pongamornkul 5601
26. 95004 Artemisia sp. Ploy Hutasing 011
27. 98500 Artemisia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-380
28. 106033 Artemisia sp. W. Pongamornkul 6509
29. 113825 Artemisia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-075
30. 114109 Artemisia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-359
31. 122630 Artemisia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-101
32. 122864 Artemisia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-334
33. 129158 Artemisia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2705
34. 130196 Artemisia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2372
35. 132321 Artemisia sp. W. Pongamornkul 7447
36. 135991 Artemisia sp. W. Pongamornkul 7953
37. 140910 Artemisia sp. W. Pongamornkul - 8075

ปิด

QR code