ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 113874
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phrynium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MARANTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-124
Collected date

วันที่เก็บ

5 Jul 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsaly, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

30    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 20045 Phrynium sp. C. Maknoi  94
2. 22977 Phrynium sp. P. Suksathan 3298
3. 23036 Phrynium sp. P. Suksathan 3357
4. 23106 Phrynium sp. P. Suksathan 3401
5. 25672 Phrynium sp. C. Maknoi 209
6. 27710 Phrynium sp. C. Maknoi 896
7. 27735 Phrynium sp. C. Maknoi 921
8. 27778 Phrynium sp. C. Maknoi 495
9. 30419 Phrynium sp. W. Pongamornkul 1927
10. 36572 Phrynium sp. C. Maknoi 1892
11. 51067 Phrynium sp. W. Pongamornkul 2673
12. 80027 Phrynium sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097969
13. 85333 Phrynium sp. C. Maknoi 7981
14. 89275 Phrynium sp. C. Maknoi 8123
15. 91898 Phrynium sp. N. Muangyen 1266
16. 93385 Phrynium sp. Aomtip petbanna 16
17. 93523 Phrynium sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5399
18. 95745 Phrynium sp. W. Pongamornkul 6029
19. 101085 Phrynium sp. W. Pongamornkul 6106
20. 105169 Phrynium sp. C. Maknoi 6405
21. 104792 Phrynium sp. C. Maknoi 5668
22. 112637 Phrynium sp. N. Muangyen 2124
23. 113909 Phrynium sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-159
24. 113438 Phrynium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-139
25. 113521 Phrynium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-222
26. 113522 Phrynium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-223
27. 113795 Phrynium sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-045
28. 116801 Phrynium sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-424
29. 120594 Phrynium sp. N. Muangyen 2360
30. 139051 Phrynium sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 360

ปิด

QR code