ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 11920
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Boehmeria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Urticaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Serm 106
Collected date

วันที่เก็บ

24 Aug 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub. Flower white. Dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

76    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 15370 Boehmeria sp. P. Suksathan 1799
2. 16786 Boehmeria sp. P. Srisanga 1263
3. 22254 Boehmeria sp. P. Srisanga 2314
4. 25960 Boehmeria sp. NULL
5. 28310 Boehmeria sp. NULL
6. 30190 Boehmeria sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-2 55
7. 30222 Boehmeria sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-7-1 1
8. 35568 Boehmeria sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8398
9. 38775 Boehmeria sp. C. Maknoi 2445
10. 42213 Boehmeria sp. Wang Hong 8392
11. 45054 Boehmeria sp. M. Tanaros 456
12. 50294 Boehmeria sp. H. Takahashi T 63514
13. 51092 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 2698
14. 52293 Boehmeria sp. W. La-ongsri, N. Romkham 1535
15. 54231 Boehmeria sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8251
16. 64494 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3043
17. 64498 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3047
18. 64521 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3070
19. 64537 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3086
20. 66403 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 3188
21. 75039 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11085
22. 80445 Boehmeria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 260
23. 80314 Boehmeria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 130
24. 80511 Boehmeria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 326
25. 81943 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11976
26. 81730 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11765
27. 81860 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 11894
28. 83004 Boehmeria sp. M. Norsaengsri 12388
29. 84190 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 4976
30. 85055 Boehmeria sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3290
31. 86018 Boehmeria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 22
32. 89701 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 5687
33. 92638 Boehmeria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 29
34. 93603 Boehmeria sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5786
35. 95130 Boehmeria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 169
36. 102496 Boehmeria sp. V. Nguanchoo 744
37. 104298 Boehmeria sp. S. Kamonnate 864
38. 113163 Boehmeria sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6766
39. 113623 Boehmeria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 324
40. 114471 Boehmeria sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4816
41. 116664 Boehmeria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 287
42. 116804 Boehmeria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 427
43. 122631 Boehmeria sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 102
44. 123012 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 6
45. 123023 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 17
46. 123160 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 154
47. 123223 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 217
48. 123461 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 455
49. 125119 Boehmeria sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 741
50. 131476 Boehmeria sp. Chusie Trisonthi BD 62 (1)
51. 131530 Boehmeria sp. Chusie Trisonthi BD 143
52. 131543 Boehmeria sp. Chusie Trisonthi BD 173
53. 132656 Boehmeria sp. Anchalee Nuammee 534
54. 134092 Boehmeria sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3557
55. 135752 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 7720
56. 135804 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 7772
57. 135892 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 7860
58. 135899 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 7867
59. 135982 Boehmeria sp. W. Pongamornkul 7944
60. 136088 Boehmeria sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 2
61. 136157 Boehmeria sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 71
62. 136450 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3475
63. 138340 Boehmeria sp. K. Inthamma 1616
64. 138341 Boehmeria sp. K. Inthamma 1617
65. 139109 Boehmeria sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 420
66. 139194 Boehmeria sp. Monthon Norsaengsri, Lamthai Sasnok 12848
67. 139652 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3894
68. 139653 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3895
69. 139716 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3958
70. 139729 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3971
71. 139837 Boehmeria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4078
72. 141322 Boehmeria sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4137
73. 141341 Boehmeria sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4156
74. 141371 Boehmeria sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4186
75. 142598 Boehmeria sp. W. Pongamornkul, A. Inta 8866
76. 143076 Boehmeria sp. C. Maknoi et al. 6043

ปิด

QR code