ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 116194
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum erianthum D.Don
Family name

ชื่อวงศ์

SOLANACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6846
Collected date

วันที่เก็บ

20 Nov 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 40 cm high in dry evergreen forest. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

77    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 359 Solanum erianthum D.Don W. Nanakorn et al. 359
2. 2892 Solanum erianthum D.Don W. Nanakorn et al. 2892
3. 6090 Solanum erianthum D.Don W. Nanakorn et al. 6090
4. 11361 Solanum erianthum D.Don P. Thongson 21
5. 12568 Solanum erianthum D.Don P. Srisanga 329
6. 28282 Solanum erianthum D.Don Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-8(1)
7. 28493 Solanum erianthum D.Don Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-23
8. 33267 Solanum erianthum D.Don Jatupol K. 07-048
9. 35559 Solanum erianthum D.Don Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8387
10. 36047 Solanum erianthum D.Don Jatupol K. 08-388
11. 44239 Solanum erianthum D.Don S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2716
12. 44860 Solanum erianthum D.Don Piyawan Winichainan HN1241
13. 44935 Solanum erianthum D.Don Jitipon Tasaneeyakon HN1853
14. 45518 Solanum erianthum D.Don N. Romkham 168
15. 52960 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi 3959
16. 56919 Solanum erianthum D.Don M. Norsaengsri & N. Tathana 9229
17. 65651 Solanum erianthum D.Don M. Norsaengsri 10141
18. 66188 Solanum erianthum D.Don W. Pongamornkul 3222
19. 66514 Solanum erianthum D.Don P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3333
20. 66985 Solanum erianthum D.Don W. Pongamornkul 3567
21. 69618 Solanum erianthum D.Don V. Nguanchoo 569
22. 69619 Solanum erianthum D.Don V. Nguanchoo 308
23. 69623 Solanum erianthum D.Don V. Nguanchoo 278
24. 69678 Solanum erianthum D.Don V. Nguanchoo 242
25. 70811 Solanum erianthum D.Don Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 013
26. 71622 Solanum erianthum D.Don Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091058
27. 71837 Solanum erianthum D.Don B. Pantarod 106
28. 72105 Solanum erianthum D.Don W. Pongamornkul 03985
29. 72684 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi 4919
30. 74053 Solanum erianthum D.Don K. Khwan 195
31. 74899 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi 6545
32. 78343 Solanum erianthum D.Don V. Nguanchoo 278
33. 80622 Solanum erianthum D.Don W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3124
34. 81153 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi 7334
35. 81195 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi 7377
36. 84572 Solanum erianthum D.Don P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3814
37. 86049 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-053
38. 88795 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi 8397
39. 88918 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi 8519
40. 90103 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-26
41. 95025 Solanum erianthum D.Don Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PNK082
42. 95989 Solanum erianthum D.Don P. Phaosrichai 387
43. 98125 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-006
44. 98401 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-281
45. 98831 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-308
46. 98836 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-313
47. 100725 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-328
48. 101727 Solanum erianthum D.Don P. Panyadee & W. Pongamornkul 006
49. 102369 Solanum erianthum D.Don V. Nguanchoo 604
50. 104302 Solanum erianthum D.Don S. Kamonnate 868
51. 107537 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-321
52. 109862 Solanum erianthum D.Don TLBG 404
53. 111386 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-334
54. 111128 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-076
55. 111137 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-085
56. 115619 Solanum erianthum D.Don P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1511
57. 115642 Solanum erianthum D.Don K. Wangwasit 180123-16
58. 116123 Solanum erianthum D.Don K. Wangwasit 180914-36
59. 116534 Solanum erianthum D.Don W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-158
60. 116576 Solanum erianthum D.Don W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-200
61. 116680 Solanum erianthum D.Don W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-303
62. 117432 Solanum erianthum D.Don P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1524
63. 117925 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-295
64. 118759 Solanum erianthum D.Don N. Boonruang 0109
65. 119058 Solanum erianthum D.Don N. Boonruang 0166
66. 123666 Solanum erianthum D.Don C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-203
67. 123918 Solanum erianthum D.Don W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5840
68. 124748 Solanum erianthum D.Don N. Muangyen 3325
69. 126364 Solanum erianthum D.Don N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021948
70. 130229 Solanum erianthum D.Don P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2405
71. 132305 Solanum erianthum D.Don W. Pongamornkul 7431
72. 132709 Solanum erianthum D.Don A. Nuammee 587
73. 134064 Solanum erianthum D.Don P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3529
74. 136120 Solanum erianthum D.Don W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 34
75. 137950 Solanum erianthum D.Don P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2844
76. 140773 Solanum erianthum D.Don Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100039
77. 140774 Solanum erianthum D.Don Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe - 101755

ปิด

QR code