ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 134342
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Boesenbergia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2692
Collected date

วันที่เก็บ

6 Sep 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pseudostem, ca. 20-30 cm high. Flower white with redish-purple dot.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

106
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

94    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12022 Boesenbergia sp. W. Pongamornkul 309
2. 14415 Boesenbergia sp. W. Pongamornkul 8546
3. 15498 Boesenbergia sp. S. Watthana 667
4. 19422 Boesenbergia sp. P. Suksathan 2670
5. 19442 Boesenbergia sp. P. Suksathan 2690
6. 19404 Boesenbergia sp. P. Suksathan 2652
7. 19452 Boesenbergia sp. P. Suksathan 2700
8. 20121 Boesenbergia sp. C. Maknoi T 27
9. 20132 Boesenbergia sp. C. Maknoi T 38
10. 20139 Boesenbergia sp. C. Maknoi T 45
11. 20145 Boesenbergia sp. C. Maknoi T 51
12. 20168 Boesenbergia sp. C. Maknoi T 74
13. 21240 Boesenbergia sp. P. Srisanga, C. Maknoi 2114
14. 27774 Boesenbergia sp. C. Maknoi 452
15. 27779 Boesenbergia sp. C. Maknoi 523
16. 28052 Boesenbergia sp. S. Watthana, S. Pumicong 2039
17. 31327 Boesenbergia sp. K. Kertsawang 791
18. 31726 Boesenbergia sp. C. Maknoi 1684
19. 33039 Boesenbergia sp. Warintorn K. 07 23
20. 35080 Boesenbergia sp. W. Pongamornkul 1884
21. 36849 Boesenbergia sp. P. Suksathan 4592
22. 38047 Boesenbergia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3893
23. 38770 Boesenbergia sp. C. Maknoi 2441
24. 50758 Boesenbergia sp. S. Watthana 3485
25. 50806 Boesenbergia sp. S. Watthana 3535
26. 53368 Boesenbergia sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8038
27. 54499 Boesenbergia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 7009
28. 63886 Boesenbergia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9904
29. 68013 Boesenbergia sp. C. Lakoet 394
30. 68221 Boesenbergia sp. C. Maknoi 4326
31. 68223 Boesenbergia sp. C. Maknoi 4328
32. 70040 Boesenbergia sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2583
33. 71282 Boesenbergia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 991
34. 71935 Boesenbergia sp. J. Towaranonte s.n.
35. 73818 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 60
36. 73819 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 61
37. 73915 Boesenbergia sp. M. Norsaengsri 11445
38. 80855 Boesenbergia sp. K. Phoutthavong et al. 454
39. 84340 Boesenbergia sp. W. Khattiyot 431
40. 85138 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 247
41. 85163 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 272
42. 85164 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 273
43. 85314 Boesenbergia sp. C. Maknoi 7962
44. 85622 Boesenbergia sp. C. Maknoi 8321
45. 87073 Boesenbergia sp. C. Glamwaewwong 58 366
46. 85997 Boesenbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 1
47. 86314 Boesenbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 318
48. 86662 Boesenbergia sp. W. Tanming 885
49. 87410 Boesenbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 252
50. 92770 Boesenbergia sp. N. Muangyen 1340
51. 96811 Boesenbergia sp. C. Glamwaewwong 60 327
52. 97129 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 513
53. 97137 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 521
54. 97140 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 524
55. 97148 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 532
56. 100931 Boesenbergia sp. C. Maknoi 489
57. 102596 Boesenbergia sp. V. Nguanchoo 857
58. 104606 Boesenbergia sp. W. Pongamornkul 6383
59. 111378 Boesenbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 326
60. 112662 Boesenbergia sp. N. Muangyen 2149
61. 112816 Boesenbergia sp. N. Muangyen 2303
62. 115896 Boesenbergia sp. K. Wangwasit 180717 21
63. 115980 Boesenbergia sp. K. Wangwasit 180718 72
64. 116048 Boesenbergia sp. K. Wangwasit 180912 38
65. 117131 Boesenbergia sp. N. Muangyen 2398
66. 117176 Boesenbergia sp. N. Muangyen 2443
67. 117576 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1668
68. 121760 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1820
69. 123762 Boesenbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 299
70. 128293 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2094
71. 128300 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2101
72. 128408 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2209
73. 128414 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2215
74. 128417 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2218
75. 128438 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2239
76. 130054 Boesenbergia sp. P. Yadee 3
77. 132904 Boesenbergia sp. Supalak Pumikong 2019 59
78. 132961 Boesenbergia sp. Supalak Pumikong 2019 172
79. 133771 Boesenbergia sp. W. Pongamornkul 7667
80. 134341 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2691
81. 137531 Boesenbergia sp. K. Inthamma 1115
82. 137612 Boesenbergia sp. K. Inthamma 1196
83. 138257 Boesenbergia sp. K. Inthamma 1533
84. 138337 Boesenbergia sp. K. Inthamma 1613
85. 138582 Boesenbergia sp. K. Inthamma 1843
86. 138807 Boesenbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3686
87. 138847 Boesenbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3726
88. 138865 Boesenbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3744
89. 138901 Boesenbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3780
90. 138908 Boesenbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3787
91. 139366 Boesenbergia sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1943
92. 141433 Boesenbergia sp. K. Inthamma KI 706
93. 142575 Boesenbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 4218
94. 142025 Boesenbergia sp. W. Pongamornkul 723

ปิด

QR code