ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 116459
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don
Family name

ชื่อวงศ์

Acanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 83
Collected date

วันที่เก็บ

20 Feb 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous dipterocarp forest. Scandent herb. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

444
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

93    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2928 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 2928
2. 5504 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 5504
3. 16825 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga 1302
4. 17714 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 640
5. 19326 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana, C. Maknoi 1097
6. 21334 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi 1322
7. 22418 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Glamwaewwong 107
8. 22496 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga 2335
9. 22739 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2471
10. 30786 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don J.F. Maxwell 06 1016
11. 31224 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2899
12. 32210 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don J.F. Maxwell 06 110
13. 34648 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 3282
14. 35567 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8397
15. 36540 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi 1860
16. 36786 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Suksathan 4530
17. 38095 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana, A. Keratikorkul 2872
18. 38740 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana 2970
19. 42031 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Wang Hong 4587
20. 43074 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Zhou-Shishun 3124
21. 43353 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Zhou-Shishun 3440
22. 44480 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Zhou-Shishun 3257
23. 45042 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Tanaros 444
24. 46476 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 2551
25. 48648 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri, N. Tathana 7399
26. 48875 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan s.n.
27. 49745 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 30980
28. 50321 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don J.F. Maxwell 11 12
29. 50845 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana 3578
30. 51449 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri, N. Tathana 7519
31. 51600 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri, N. Romkham 1273
32. 51692 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri, N. Romkham 1367
33. 53728 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi 3009
34. 55740 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri, N. Tathana 8540
35. 56128 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri, N. Tathana 8898
36. 58176 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri, N. Tathana 8708
37. 59347 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Yin-Jiangtao 1989
38. 59979 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2138
39. 60360 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Zhou-Shishun 3124
40. 60213 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Yin-Jiangtao 1976
41. 60248 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Zhou-Shishun 3222
42. 60262 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Zhou-Shishun 3257
43. 60553 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Ling Shein Mang 88110
44. 61166 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86689
45. 61430 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Law Shine 88322
46. 61687 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Ling Shein Mang 87029
47. 62775 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 9987
48. 63397 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Li-Jianwu 415
49. 65682 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 10172
50. 65684 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 10174
51. 65875 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don K. Srithi 22
52. 65951 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don K. Srithi 22
53. 65953 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don K. Srithi 22
54. 66161 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don T. Tiptabiankarn 1464
55. 67480 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri et al. s.n.
56. 68457 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi 4560
57. 72965 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 10746
58. 71794 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91018
59. 72069 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 3949
60. 78820 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L1 98
61. 78827 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L1 105
62. 80112 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97651
63. 80113 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97095
64. 80217 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 33
65. 80584 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3086
66. 81962 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 11995
67. 81770 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 11805
68. 83177 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 4713
69. 83216 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 4751
70. 84271 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana 2872
71. 89446 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 5546
72. 90158 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 81
73. 89347 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 5447
74. 89589 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 5608
75. 90451 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 373
76. 90197 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 120
77. 92431 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3904
78. 95519 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don N. Muangyen 1716
79. 95541 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don N. Muangyen 1738
80. 95579 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 5940
81. 95818 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don N. Muangyen 1774
82. 96861 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Glamwaewwong 60 377
83. 98314 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 194
84. 102690 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don V. Nguanchoo 982
85. 103878 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don S. Kamonnate 674
86. 106224 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 680
87. 107325 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 87
88. 116543 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 167
89. 126027 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda 22002
90. 126699 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 10066
91. 132210 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Martin van de Bult 1830
92. 139581 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don T. Choopan et al. 2022 19
93. 140244 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101508

ปิด

QR code