ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 60522
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ophiopogon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASPARAGACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Man 088158
Collected date

วันที่เก็บ

8 Jan 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen forest, shade.Herb. Fruits dark.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

107    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4568 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 4568
2. 4749 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 4749
3. 4909 Ophiopogon sp. S. Watthana & M. Norsaengsri 79
4. 6619 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 6619
5. 8265 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 8265
6. 9301 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 9301
7. 9328 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 9328
8. 11498 Ophiopogon sp. P. Suksathan 1108
9. 14070 Ophiopogon sp. Kanchana & Pattaraporn 10
10. 14596 Ophiopogon sp. P. Srisanga 808
11. 14665 Ophiopogon sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 877
12. 15241 Ophiopogon sp. P. Srisanga 956
13. 15414 Ophiopogon sp. S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 606
14. 17631 Ophiopogon sp. P. Srisanga 1410
15. 18138 Ophiopogon sp. P. Srisanga 1691
16. 18538 Ophiopogon sp. P. Suksathan 2865
17. 19437 Ophiopogon sp. P. Suksathan 2685
18. 20973 Ophiopogon sp. P. Srisanga 1985
19. 21238 Ophiopogon sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2112
20. 25978 Ophiopogon sp. P. Suksathan 3634
21. 27636 Ophiopogon sp. C. Maknoi 822
22. 29217 Ophiopogon sp. S. Watthana 2216
23. 29881 Ophiopogon sp. C. Maknoi 1473
24. 30072 Ophiopogon sp. S. Watthana 2343
25. 30120 Ophiopogon sp. S. Watthana 2391
26. 30281 Ophiopogon sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1236
27. 30603 Ophiopogon sp. P. Suksathan 4223
28. 31102 Ophiopogon sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2777
29. 31136 Ophiopogon sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2811
30. 31159 Ophiopogon sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2834
31. 31846 Ophiopogon sp. C. Maknoi 1569
32. 35907 Ophiopogon sp. Jatupol K. 08-248
33. 36003 Ophiopogon sp. Jatupol K. 08-344
34. 36630 Ophiopogon sp. C. Maknoi 1950
35. 36713 Ophiopogon sp. P. Suksathan 4457
36. 36714 Ophiopogon sp. P. Suksathan 4458
37. 38431 Ophiopogon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2203
38. 38557 Ophiopogon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2329
39. 38454 Ophiopogon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2226
40. 38783 Ophiopogon sp. C. Maknoi 2453
41. 40389 Ophiopogon sp. C. Maknoi 2760
42. 40782 Ophiopogon sp. S. Watthana 3193
43. 42714 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6178
44. 44525 Ophiopogon sp. Zhou Shi-shun 3221
45. 47004 Ophiopogon sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 225
46. 47391 Ophiopogon sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 62
47. 49213 Ophiopogon sp. T. Shimizu, M. Hutoh & D. Chaiglom T-8876
48. 49146 Ophiopogon sp. K. Iwatsuki, H. Koyama, M. Hutoh & A. Chintayungkun T-8412
49. 50258 Ophiopogon sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52568
50. 50366 Ophiopogon sp. Shunsuke Tsugaru T-61764
51. 50435 Ophiopogon sp. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60770
52. 50529 Ophiopogon sp. Li-Jianwu Cx00152
53. 51474 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7544
54. 51522 Ophiopogon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1195
55. 51548 Ophiopogon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1221
56. 52583 Ophiopogon sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1669
57. 51583 Ophiopogon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1256
58. 51888 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7943
59. 52166 Ophiopogon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1408
60. 52229 Ophiopogon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1471
61. 53255 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7723
62. 54814 Ophiopogon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1807
63. 54242 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8262
64. 54771 Ophiopogon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1764
65. 55310 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8267
66. 56431 Ophiopogon sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051354
67. 58807 Ophiopogon sp. Zhou-Shishun 2938
68. 60287 Ophiopogon sp. Zhou Shishun 3239
69. 60806 Ophiopogon sp. Ling Shein Man 088205
70. 61740 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086539
71. 61744 Ophiopogon sp. Ling Shein Man 087555
72. 63526 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6578
73. 63885 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9903
74. 64524 Ophiopogon sp. W. Pongamornkul 3073
75. 65028 Ophiopogon sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6287
76. 68182 Ophiopogon sp. C. Maknoi 4287
77. 68888 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089535
78. 69103 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089373
79. 69153 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089214
80. 73134 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri 11303
81. 75244 Ophiopogon sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2412
82. 75410 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095526
83. 76277 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094837
84. 76357 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094114
85. 76476 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094241
86. 76580 Ophiopogon sp. C. Maknoi 7149
87. 79216 Ophiopogon sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-411
88. 84133 Ophiopogon sp. W. Pongamornkul 4919
89. 84900 Ophiopogon sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3980
90. 85670 Ophiopogon sp. W. Pongamornkul 5011
91. 86001 Ophiopogon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-005
92. 87674 Ophiopogon sp. Saensouk et al. 60
93. 93136 Ophiopogon sp. K. Souvannkhoumman & K. Phoutthavong KP 349
94. 94145 Ophiopogon sp. W. Pongamornkul 5845
95. 100728 Ophiopogon sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-331
96. 101146 Ophiopogon sp. W. Pongamornkul 6167
97. 101747 Ophiopogon sp. P. Panyadee & W. Pongamornkul 033
98. 105036 Ophiopogon sp. C. Maknoi 6225
99. 110342 Ophiopogon sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5459
100. 111644 Ophiopogon sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-167
101. 112930 Ophiopogon sp. K. Kertsawang 3768
102. 112932 Ophiopogon sp. K. Kertsawang 3770
103. 116951 Ophiopogon sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-143
104. 118523 Ophiopogon sp. K. Kertsawang 3829
105. 118567 Ophiopogon sp. K. Kertsawang 3873
106. 118967 Ophiopogon sp. K. Inthamma 554
107. 118904 Ophiopogon sp. K. Inthamma 482

ปิด

QR code