ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 48648
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don
Family name

ชื่อวงศ์

Acanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri, N. Tathana 7399
Collected date

วันที่เก็บ

28 Dec 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 30 cm high. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

582
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

93    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2928 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 2928
2. 5504 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 5504
3. 16825 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga 1302
4. 17714 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 640
5. 19326 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana, C. Maknoi 1097
6. 21334 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi 1322
7. 22418 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Glamwaewwong 107
8. 22496 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga 2335
9. 22739 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2471
10. 30786 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don J.F. Maxwell 06 1016
11. 31224 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2899
12. 32210 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don J.F. Maxwell 06 110
13. 34648 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 3282
14. 35567 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8397
15. 36540 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi 1860
16. 36786 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Suksathan 4530
17. 38095 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana, A. Keratikorkul 2872
18. 38740 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana 2970
19. 42031 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Wang Hong 4587
20. 43074 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Zhou-Shishun 3124
21. 43353 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Zhou-Shishun 3440
22. 44480 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Zhou-Shishun 3257
23. 45042 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Tanaros 444
24. 46476 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 2551
25. 48875 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan s.n.
26. 49745 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 30980
27. 50321 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don J.F. Maxwell 11 12
28. 50845 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana 3578
29. 51449 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri, N. Tathana 7519
30. 51600 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri, N. Romkham 1273
31. 51692 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri, N. Romkham 1367
32. 53728 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi 3009
33. 55740 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri, N. Tathana 8540
34. 56128 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri, N. Tathana 8898
35. 58176 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri, N. Tathana 8708
36. 59347 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Yin-Jiangtao 1989
37. 59979 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2138
38. 60360 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Zhou-Shishun 3124
39. 60213 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Yin-Jiangtao 1976
40. 60248 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Zhou-Shishun 3222
41. 60262 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Zhou-Shishun 3257
42. 60553 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Ling Shein Mang 88110
43. 61166 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86689
44. 61430 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Law Shine 88322
45. 61687 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Ling Shein Mang 87029
46. 62775 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 9987
47. 63397 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Li-Jianwu 415
48. 65682 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 10172
49. 65684 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 10174
50. 65875 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don K. Srithi 22
51. 65951 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don K. Srithi 22
52. 65953 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don K. Srithi 22
53. 66161 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don T. Tiptabiankarn 1464
54. 67480 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri et al. s.n.
55. 68457 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi 4560
56. 72965 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 10746
57. 71794 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91018
58. 72069 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 3949
59. 78820 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L1 98
60. 78827 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L1 105
61. 80112 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97651
62. 80113 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97095
63. 80217 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 33
64. 80584 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3086
65. 81962 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 11995
66. 81770 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 11805
67. 83177 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 4713
68. 83216 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 4751
69. 84271 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana 2872
70. 89446 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 5546
71. 90158 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 81
72. 89347 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 5447
73. 89589 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 5608
74. 90451 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 373
75. 90197 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 120
76. 92431 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3904
77. 95519 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don N. Muangyen 1716
78. 95541 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don N. Muangyen 1738
79. 95579 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 5940
80. 95818 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don N. Muangyen 1774
81. 96861 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Glamwaewwong 60 377
82. 98314 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 194
83. 102690 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don V. Nguanchoo 982
84. 103878 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don S. Kamonnate 674
85. 106224 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 680
86. 107325 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 87
87. 116459 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 83
88. 116543 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 167
89. 126027 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda 22002
90. 126699 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 10066
91. 132210 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Martin van de Bult 1830
92. 139581 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don T. Choopan et al. 2022 19
93. 140244 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101508

ปิด

QR code