ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 122119
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyperus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1452
Collected date

วันที่เก็บ

5 Feb 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Open area beside swamp. Aquatic.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

89    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5032 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 5032
2. 5039 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 5039
3. 4406 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 4406
4. 4498 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 4498
5. 4887 Cyperus sp. M. Norsaengsri & S. Watthana 58
6. 5379 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 5379
7. 7208 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 7208
8. 7364 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 7364
9. 7543 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 7543
10. 9510 Cyperus sp. W. Nanakorn et al. 9510
11. 11283 Cyperus sp. Thon 13
12. 13318 Cyperus sp. McDonald et al. 5790
13. 13698 Cyperus sp. P. Suksathan 1469
14. 15169 Cyperus sp. M. Norsaengsri 840
15. 16103 Cyperus sp. P. Suksathan 1968
16. 17304 Cyperus sp. P. Suksathan 2613
17. 20247 Cyperus sp. M. Norsaengsri 1306
18. 20250 Cyperus sp. M. Norsaengsri 1309
19. 31782 Cyperus sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1189
20. 39159 Cyperus sp. M. Norsaengsri 4245
21. 41389 Cyperus sp. M. Norsaengsri 4061
22. 47836 Cyperus sp. S. Sawangsawat & W. Boonchai 222
23. 50047 Cyperus sp. M.N. Tamura T-60198
24. 50091 Cyperus sp. M.N. Tamura T-60225
25. 50379 Cyperus sp. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60749
26. 58220 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8752
27. 58442 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9477
28. 59142 Cyperus sp. Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1933
29. 58568 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9603
30. 58574 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9609
31. 59256 Cyperus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9793
32. 63474 Cyperus sp. M. Norsaengsri 6732
33. 67725 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5783
34. 67735 Cyperus sp. M. Norsaengsri 5793
35. 70898 Cyperus sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5704
36. 73057 Cyperus sp. M. Norsaengsri 11225
37. 75003 Cyperus sp. M. Norsaengsri 10868
38. 76180 Cyperus sp. C. Maknoi 6726
39. 77553 Cyperus sp. M. Norsaengsri 10974
40. 81684 Cyperus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11724
41. 82168 Cyperus sp. C. Maknoi 7760
42. 84957 Cyperus sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4048
43. 85015 Cyperus sp. S. Watthana 3878
44. 85035 Cyperus sp. S. Watthana 3903
45. 85963 Cyperus sp. K. Wangwasit 050617-10
46. 85966 Cyperus sp. K. Wangwasit 050617-5
47. 89616 Cyperus sp. C. Maknoi 6369
48. 94330 Cyperus sp. N. Muangyen 1457
49. 95037 Cyperus sp. Chusie & Trithip Sukho MHR052
50. 95561 Cyperus sp. N. Muangyen 1758
51. 98396 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-276
52. 102026 Cyperus sp. K. Kertsawang 4290
53. 102028 Cyperus sp. K. Kertsawang 4292
54. 102177 Cyperus sp. K. Kertsawang 4441
55. 104261 Cyperus sp. S. Kamonnate 825
56. 104578 Cyperus sp. W. Pongamornkul 6355
57. 105971 Cyperus sp. W. Pongamornkul 6447
58. 106448 Cyperus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 903
59. 110166 Cyperus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1039
60. 110889 Cyperus sp. N. Muangyen 2105
61. 112810 Cyperus sp. N. Muangyen 2297
62. 113069 Cyperus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6674
63. 113899 Cyperus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-149
64. 114742 Cyperus sp. Thitiporn Pingyot 267
65. 115495 Cyperus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1387
66. 115522 Cyperus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1414
67. 115564 Cyperus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1456
68. 117462 Cyperus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1554
69. 118183 Cyperus sp. N. Pan-in 143
70. 118186 Cyperus sp. N. Pan-in 146
71. 120917 Cyperus sp. N. Muangyen 2899
72. 121675 Cyperus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1736
73. 122115 Cyperus sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1448
74. 123489 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-027
75. 123502 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-040
76. 123573 Cyperus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-111
77. 125034 Cyperus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 656
78. 125061 Cyperus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 683
79. 125065 Cyperus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 687
80. 125066 Cyperus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 688
81. 125067 Cyperus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 689
82. 125121 Cyperus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 743
83. 125144 Cyperus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 766
84. 125164 Cyperus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1579
85. 127304 Cyperus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1939
86. 128231 Cyperus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2032
87. 129425 Cyperus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4283
88. 129556 Cyperus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4414
89. 130726 Cyperus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2772

ปิด

QR code