ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 121982
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clausena sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Rutaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1317
Collected date

วันที่เก็บ

3 Feb 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dipterocarp forest. Small shrub.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

89    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3078 Clausena sp. W. Nanakorn et al. 3078
2. 3565 Clausena sp. W. Nanakorn et al. 3565
3. 6417 Clausena sp. W. Nanakorn et al. 6417
4. 6079 Clausena sp. W. Nanakorn et al. 6079
5. 8832 Clausena sp. W. Nanakorn et al. 8832
6. 9148 Clausena sp. W. Nanakorn et al. 9148
7. 16879 Clausena sp. P. Suksathan 2288
8. 24979 Clausena sp. C. Glamwaewwong 954
9. 25036 Clausena sp. C. Glamwaewwong 986
10. 25042 Clausena sp. C. Glamwaewwong 992
11. 28028 Clausena sp. S. Watthana 1981
12. 29800 Clausena sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri, C. Lakoet 70320 18
13. 30314 Clausena sp. C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1269
14. 31181 Clausena sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2856
15. 33075 Clausena sp. Warintorn K. 07 59
16. 33358 Clausena sp. Jatupol K. 07 139
17. 34479 Clausena sp. Warintorn K. 08 310
18. 39825 Clausena sp. M. Norsaengsri 4932
19. 40742 Clausena sp. S. Watthana, P. Srisanga 3144
20. 48268 Clausena sp. M. Norsaengsri 6511
21. 51031 Clausena sp. W. Pongamornkul 2637
22. 50992 Clausena sp. M. Norsaengsri 5343
23. 51049 Clausena sp. W. Pongamornkul 2655
24. 52552 Clausena sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1636
25. 52632 Clausena sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1717
26. 54375 Clausena sp. T. Yingkhachorn 53
27. 56577 Clausena sp. Surat 5
28. 56970 Clausena sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2055
29. 57885 Clausena sp. T. Phoonlap 10
30. 57924 Clausena sp. M. Norsaengsri 1445
31. 58479 Clausena sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9514
32. 58959 Clausena sp. Li-Jianwu 486
33. 59789 Clausena sp. C. Pitaksantipap 23
34. 62614 Clausena sp. W. Pongamornkul 2867
35. 63445 Clausena sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6697
36. 65406 Clausena sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2620
37. 65937 Clausena sp. K. Srithi 571
38. 66344 Clausena sp. W. Pongamornkul 3384
39. 67198 Clausena sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 711
40. 67240 Clausena sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 754
41. 68534 Clausena sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2898
42. 68625 Clausena sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2989
43. 70855 Clausena sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack, Lee VEU et al. 71
44. 72727 Clausena sp. C. Maknoi 4962
45. 72851 Clausena sp. M. Norsaengsri 10964
46. 73086 Clausena sp. M. Norsaengsri 11254
47. 74738 Clausena sp. W. Pongamornkul 4212
48. 76164 Clausena sp. C. Maknoi 6710
49. 77561 Clausena sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11038
50. 78859 Clausena sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L1 137
51. 81162 Clausena sp. C. Maknoi 7343
52. 81349 Clausena sp. C. Maknoi 7531
53. 82805 Clausena sp. C. Maknoi 7706
54. 82807 Clausena sp. C. Maknoi 7708
55. 83302 Clausena sp. C. Maknoi 7819
56. 84073 Clausena sp. W. Pongamornkul 4859
57. 88930 Clausena sp. C. Maknoi 8531
58. 90323 Clausena sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 246
59. 90468 Clausena sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 390
60. 96751 Clausena sp. C. Glamwaewwong 60 267
61. 100751 Clausena sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 354
62. 102512 Clausena sp. V. Nguanchoo 762
63. 104492 Clausena sp. W. Pongamornkul 6269
64. 106854 Clausena sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 565
65. 110918 Clausena sp. K. Kertsawang 4488
66. 113080 Clausena sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6685
67. 113273 Clausena sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3966
68. 116429 Clausena sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 53
69. 116500 Clausena sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 124
70. 116508 Clausena sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 132
71. 116729 Clausena sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 352
72. 121043 Clausena sp. N. Muangyen 3025
73. 121285 Clausena sp. N. Boonruang 346
74. 121795 Clausena sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1855
75. 122043 Clausena sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1377
76. 122049 Clausena sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1383
77. 122053 Clausena sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1387
78. 133887 Clausena sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3407
79. 133903 Clausena sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3423
80. 136390 Clausena sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3415
81. 138590 Clausena sp. K. Inthamma 1851
82. 136458 Clausena sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3483
83. 136503 Clausena sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3528
84. 137789 Clausena sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1373
85. 137823 Clausena sp. K. Inthamma 1407
86. 138235 Clausena sp. K. Inthamma 1511
87. 138252 Clausena sp. K. Inthamma 1528
88. 141789 Clausena sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3775
89. 142349 Clausena sp. W. Pongamornkul, W. La-ongsri 8650

ปิด

QR code