ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 51049
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clausena sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Rutaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 2655
Collected date

วันที่เก็บ

27 May 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2 m high in dipterocarp forest. Fruit pink color.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

89    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3078 Clausena sp. W. Nanakorn et al. 3078
2. 3565 Clausena sp. W. Nanakorn et al. 3565
3. 6417 Clausena sp. W. Nanakorn et al. 6417
4. 6079 Clausena sp. W. Nanakorn et al. 6079
5. 8832 Clausena sp. W. Nanakorn et al. 8832
6. 9148 Clausena sp. W. Nanakorn et al. 9148
7. 16879 Clausena sp. P. Suksathan 2288
8. 24979 Clausena sp. C. Glamwaewwong 954
9. 25036 Clausena sp. C. Glamwaewwong 986
10. 25042 Clausena sp. C. Glamwaewwong 992
11. 28028 Clausena sp. S. Watthana 1981
12. 29800 Clausena sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri, C. Lakoet 70320 18
13. 30314 Clausena sp. C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1269
14. 31181 Clausena sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2856
15. 33075 Clausena sp. Warintorn K. 07 59
16. 33358 Clausena sp. Jatupol K. 07 139
17. 34479 Clausena sp. Warintorn K. 08 310
18. 39825 Clausena sp. M. Norsaengsri 4932
19. 40742 Clausena sp. S. Watthana, P. Srisanga 3144
20. 48268 Clausena sp. M. Norsaengsri 6511
21. 51031 Clausena sp. W. Pongamornkul 2637
22. 50992 Clausena sp. M. Norsaengsri 5343
23. 52552 Clausena sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1636
24. 52632 Clausena sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1717
25. 54375 Clausena sp. T. Yingkhachorn 53
26. 56577 Clausena sp. Surat 5
27. 56970 Clausena sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2055
28. 57885 Clausena sp. T. Phoonlap 10
29. 57924 Clausena sp. M. Norsaengsri 1445
30. 58479 Clausena sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9514
31. 58959 Clausena sp. Li-Jianwu 486
32. 59789 Clausena sp. C. Pitaksantipap 23
33. 62614 Clausena sp. W. Pongamornkul 2867
34. 63445 Clausena sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6697
35. 65406 Clausena sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2620
36. 65937 Clausena sp. K. Srithi 571
37. 66344 Clausena sp. W. Pongamornkul 3384
38. 67198 Clausena sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 711
39. 67240 Clausena sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 754
40. 68534 Clausena sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2898
41. 68625 Clausena sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2989
42. 70855 Clausena sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack, Lee VEU et al. 71
43. 72727 Clausena sp. C. Maknoi 4962
44. 72851 Clausena sp. M. Norsaengsri 10964
45. 73086 Clausena sp. M. Norsaengsri 11254
46. 74738 Clausena sp. W. Pongamornkul 4212
47. 76164 Clausena sp. C. Maknoi 6710
48. 77561 Clausena sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11038
49. 78859 Clausena sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L1 137
50. 81162 Clausena sp. C. Maknoi 7343
51. 81349 Clausena sp. C. Maknoi 7531
52. 82805 Clausena sp. C. Maknoi 7706
53. 82807 Clausena sp. C. Maknoi 7708
54. 83302 Clausena sp. C. Maknoi 7819
55. 84073 Clausena sp. W. Pongamornkul 4859
56. 88930 Clausena sp. C. Maknoi 8531
57. 90323 Clausena sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 246
58. 90468 Clausena sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 390
59. 96751 Clausena sp. C. Glamwaewwong 60 267
60. 100751 Clausena sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 354
61. 102512 Clausena sp. V. Nguanchoo 762
62. 104492 Clausena sp. W. Pongamornkul 6269
63. 106854 Clausena sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 565
64. 110918 Clausena sp. K. Kertsawang 4488
65. 113080 Clausena sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6685
66. 113273 Clausena sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3966
67. 116429 Clausena sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 53
68. 116500 Clausena sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 124
69. 116508 Clausena sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 132
70. 116729 Clausena sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 352
71. 121043 Clausena sp. N. Muangyen 3025
72. 121285 Clausena sp. N. Boonruang 346
73. 121795 Clausena sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1855
74. 121982 Clausena sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1317
75. 122043 Clausena sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1377
76. 122049 Clausena sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1383
77. 122053 Clausena sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1387
78. 133887 Clausena sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3407
79. 133903 Clausena sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3423
80. 136390 Clausena sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3415
81. 138590 Clausena sp. K. Inthamma 1851
82. 136458 Clausena sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3483
83. 136503 Clausena sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3528
84. 137789 Clausena sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1373
85. 137823 Clausena sp. K. Inthamma 1407
86. 138235 Clausena sp. K. Inthamma 1511
87. 138252 Clausena sp. K. Inthamma 1528
88. 141789 Clausena sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3775
89. 142349 Clausena sp. W. Pongamornkul, W. La-ongsri 8650

ปิด

QR code