ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 122725
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Justicia procumbens L.
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-195
Collected date

วันที่เก็บ

17 Jan 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 10 cm high. Flowers pale purple. In evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsaly, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1025
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

88    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1949 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 1949
2. 2017 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 2017
3. 2885 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 2885
4. 2924 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 2924
5. 4331 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 4331
6. 4369 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 4369
7. 4389 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 4389
8. 4780 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 4780
9. 5277 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 5277
10. 5686 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 5686
11. 5734 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 5734
12. 7771 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 7771
13. 7856 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 7856
14. 7917 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 7917
15. 10367 Justicia procumbens L. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 44
16. 12078 Justicia procumbens L. S. Sasrirat s.n.
17. 12823 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 12823
18. 16296 Justicia procumbens L. P. Srisanga 1153
19. 17978 Justicia procumbens L. P. Srisanga 1531
20. 18950 Justicia procumbens L. W. Nanakorn et al. 18950
21. 23658 Justicia procumbens L. P. Srisanga 2667
22. 25478 Justicia procumbens L. M. Norsaengsri 296
23. 26506 Justicia procumbens L. M. Nomura FOK-606376
24. 27125 Justicia procumbens L. S. Watthana & M. Wongnak 1857
25. 34122 Justicia procumbens L. W. Pongamornkul 2047
26. 35293 Justicia procumbens L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8094
27. 35404 Justicia procumbens L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8222
28. 36364 Justicia procumbens L. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3007
29. 37339 Justicia procumbens L. J.F. Maxwell 06-751
30. 40538 Justicia procumbens L. J.F. Maxwell 08-166
31. 40573 Justicia procumbens L. J.F. Maxwell 08-202
32. 40839 Justicia procumbens L. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6059
33. 43077 Justicia procumbens L. Zhou Shi-shun 3104
34. 45009 Justicia procumbens L. S. Ukodchan s.n.
35. 48338 Justicia procumbens L. Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-44202
36. 48376 Justicia procumbens L. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51471
37. 48774 Justicia procumbens L. Shunsuke Tsugaru T-60047
38. 48845 Justicia procumbens L. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38568
39. 50144 Justicia procumbens L. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38376
40. 50943 Justicia procumbens L. S. Watthana 3676
41. 53606 Justicia procumbens L. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1225
42. 53941 Justicia procumbens L. Sawai & Rob 775
43. 54138 Justicia procumbens L. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-058560
44. 55070 Justicia procumbens L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8372
45. 60319 Justicia procumbens L. Zhou-Shishun 3104
46. 60818 Justicia procumbens L. Ling Shein Man 087149
47. 60938 Justicia procumbens L. Ling Shein Man 087709
48. 63400 Justicia procumbens L. Li-Jianwu 412
49. 67899 Justicia procumbens L. M. Norsaengsri 10579
50. 71193 Justicia procumbens L. M. Norsaengsri & K. Waengwasit 2886
51. 71808 Justicia procumbens L. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091034
52. 73318 Justicia procumbens L. C. Lakoet 0476
53. 73369 Justicia procumbens L. C. Lakoet 0527
54. 76394 Justicia procumbens L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094212
55. 76450 Justicia procumbens L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094369
56. 77775 Justicia procumbens L. W. Tanming 741
57. 80115 Justicia procumbens L. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097140
58. 80116 Justicia procumbens L. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097094
59. 80360 Justicia procumbens L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-175
60. 80801 Justicia procumbens L. K. Phoutthavong et al. 493
61. 86515 Justicia procumbens L. W. Tanming 967
62. 86645 Justicia procumbens L. W. Tanming 868
63. 87522 Justicia procumbens L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-364
64. 88158 Justicia procumbens L. W. Pongamornkul 5164
65. 88218 Justicia procumbens L. W. Pongamornkul 5224
66. 88404 Justicia procumbens L. N. Muangyen 256
67. 89665 Justicia procumbens L. W. Pongamornkul 5651
68. 90206 Justicia procumbens L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-129
69. 90264 Justicia procumbens L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-187
70. 91192 Justicia procumbens L. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3631
71. 92125 Justicia procumbens L. Khin Myo Htwe 024038
72. 92436 Justicia procumbens L. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3909
73. 94163 Justicia procumbens L. W. Pongamornkul 5863
74. 95843 Justicia procumbens L. N. Muangyen 1799
75. 95980 Justicia procumbens L. P. Phaosrichai 378
76. 96006 Justicia procumbens L. P. Phaosrichai 404
77. 96111 Justicia procumbens L. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4295
78. 98199 Justicia procumbens L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-079
79. 100869 Justicia procumbens L. P. Phaosrichai 594
80. 101773 Justicia procumbens L. P. Panyadee & W. Pongamornkul 063
81. 103804 Justicia procumbens L. Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-33
82. 107357 Justicia procumbens L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-121
83. 109502 Justicia procumbens L. T.Y.A.Yang, Y.T.Chiu, Y.C.Hsu & C.H.Huang 15617
84. 110359 Justicia procumbens L. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5476
85. 114198 Justicia procumbens L. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-014
86. 114674 Justicia procumbens L. Thitiporn Pingyot 197
87. 122866 Justicia procumbens L. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-336
88. 127632 Justicia procumbens L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2599

ปิด

QR code