ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 131078
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diospyros sp.
Family name

ชื่อวงศ์

EBENACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga 4643
Collected date

วันที่เก็บ

19 Apr 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, ca. 10 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

195    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3407 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 3407
2. 6119 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 6119
3. 8042 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 8042
4. 8276 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 8276
5. 13893 Diospyros sp. P. Srisanga 596
6. 13925 Diospyros sp. P. Suksathan 1521
7. 19109 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 19109
8. 20204 Diospyros sp. M. Norsaengsri 1263
9. 20297 Diospyros sp. M. Norsaengsri 1356
10. 22590 Diospyros sp. S. Watthana and P. Thongson 1696
11. 23046 Diospyros sp. S. Watthana 1753
12. 24031 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 633
13. 27250 Diospyros sp. K. Wangwasit 051222-34
14. 27846 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 1242
15. 27870 Diospyros sp. K. Wangwasit 050615-12
16. 29026 Diospyros sp. S. Suddee et al. 2591
17. 28977 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 28977
18. 29058 Diospyros sp. S. Suddee et al. 2634
19. 29334 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 1280
20. 29931 Diospyros sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-9
21. 33163 Diospyros sp. Warintorn K. 08-147
22. 34435 Diospyros sp. Warintorn K. 08-265
23. 34423 Diospyros sp. Warintorn K. 08-253
24. 36212 Diospyros sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3089
25. 36213 Diospyros sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3675
26. 37909 Diospyros sp. M. Norsaengsri 3945
27. 38148 Diospyros sp. S. Sawangsawat 81
28. 38196 Diospyros sp. P. Wessumritt 122
29. 38419 Diospyros sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2191
30. 39017 Diospyros sp. W. Pongamornkul 2362
31. 39762 Diospyros sp. M. Norsaengsri 4869
32. 39835 Diospyros sp. M. Norsaengsri 4942
33. 39960 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5067
34. 39973 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5078.1
35. 40096 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5202
36. 40116 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5222
37. 40131 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5237
38. 41460 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5665
39. 45142 Diospyros sp. M. Tanaros 545
40. 45286 Diospyros sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3577
41. 45289 Diospyros sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3593
42. 45296 Diospyros sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3490
43. 45275 Diospyros sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3695
44. 45595 Diospyros sp. K. Chayamarit, T. Wongprasert, R. Pooma V. Chaemchumroon, K. Phattarahirankanok, M. Newman 2783
45. 46616 Diospyros sp. M. Norsaengsri 3587
46. 46799 Diospyros sp. M. Tanaros 200
47. 46808 Diospyros sp. M. Tanaros 209
48. 46823 Diospyros sp. M. Tanaros 224
49. 46859 Diospyros sp. M. Tanaros 331
50. 47383 Diospyros sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 48
51. 47779 Diospyros sp. S. Sawangsawat 129
52. 48254 Diospyros sp. M. Norsaengsri 6496
53. 48288 Diospyros sp. M. Norsaengsri 6532
54. 48733 Diospyros sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51764
55. 49858 Diospyros sp. M. Norsaengsri 6378
56. 50643 Diospyros sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 109
57. 50685 Diospyros sp. L. Kamkom 7016
58. 50973 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5461
59. 53327 Diospyros sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7994
60. 53228 Diospyros sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7696
61. 53236 Diospyros sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7705
62. 54042 Diospyros sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8220
63. 54399 Diospyros sp. T. Yingkhachorn 80
64. 54408 Diospyros sp. T. Yingkhachorn 92
65. 55395 Diospyros sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8352
66. 54937 Diospyros sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1850
67. 55292 Diospyros sp. P. Chantaranothai et al. 596
68. 55430 Diospyros sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8418
69. 56216 Diospyros sp. M. Norsaengsri 795
70. 56874 Diospyros sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9184
71. 57055 Diospyros sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9334
72. 57084 Diospyros sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9363
73. 57128 Diospyros sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 243
74. 58048 Diospyros sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9150
75. 58309 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5324
76. 59016 Diospyros sp. Li-Jianwu 316
77. 59442 Diospyros sp. Romklao Botanical Garden 0048/2553
78. 59875 Diospyros sp. Romklao Botanical Garden 0266/2554
79. 61550 Diospyros sp. Ling Shein Man 087063
80. 62349 Diospyros sp. Romklao Botanical Garden 0636/2555
81. 62508 Diospyros sp. Romklao Botanical Garden 0448/2555
82. 62561 Diospyros sp. Romklao Botanical Garden 0501/2555
83. 62671 Diospyros sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 173
84. 62685 Diospyros sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 153
85. 62922 Diospyros sp. C. Lakoet 259
86. 63454 Diospyros sp. M. Norsaengsri 6710
87. 64109 Diospyros sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2511
88. 66566 Diospyros sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3387
89. 66754 Diospyros sp. C. Maknoi 4248
90. 66986 Diospyros sp. W. Pongamornkul 3568
91. 67293 Diospyros sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8115
92. 67527 Diospyros sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 793
93. 68208 Diospyros sp. C. Maknoi 4313
94. 68239 Diospyros sp. C. Maknoi 4344
95. 68563 Diospyros sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2927
96. 72739 Diospyros sp. C. Maknoi 4974
97. 73088 Diospyros sp. M. Norsaengsri 11256
98. 73713 Diospyros sp. W. Pongamornkul 04123
99. 73807 Diospyros sp. P. Phaosrichai 48
100. 73811 Diospyros sp. P. Phaosrichai 52
101. 74780 Diospyros sp. W. Pongamornkul 04254
102. 75479 Diospyros sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095323
103. 75727 Diospyros sp. W. Pongamornkul 4312
104. 76143 Diospyros sp. C. Maknoi 6689
105. 76270 Diospyros sp. C. Maknoi 7120
106. 76697 Diospyros sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11133
107. 77795 Diospyros sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-10
108. 79001 Diospyros sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-197
109. 79167 Diospyros sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-362
110. 80757 Diospyros sp. K. Phoutthavong et al. 554
111. 80846 Diospyros sp. K. Phoutthavong et al. 618
112. 82715 Diospyros sp. C. Maknoi 7616
113. 82795 Diospyros sp. C. Maknoi 7696
114. 82803 Diospyros sp. C. Maknoi 7704
115. 83026 Diospyros sp. M. Norsaengsri 12410
116. 83050 Diospyros sp. M. Norsaengsri 12434
117. 83054 Diospyros sp. M. Norsaengsri 12438
118. 83170 Diospyros sp. W. Pongamornkul 4706
119. 84042 Diospyros sp. W. Pongamornkul 4828
120. 84255 Diospyros sp. S. Watthana & P. Srisanga 3089
121. 84987 Diospyros sp. S. Watthana 3831
122. 85142 Diospyros sp. P. Phaosrichai 251
123. 85197 Diospyros sp. C. Maknoi 7845
124. 85257 Diospyros sp. C. Maknoi 7905
125. 85352 Diospyros sp. C. Maknoi 8000
126. 85410 Diospyros sp. C. Maknoi 8058
127. 85645 Diospyros sp. C. Maknoi 8344
128. 86075 Diospyros sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-079
129. 86206 Diospyros sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-210
130. 86269 Diospyros sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-273
131. 86742 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 037/58
132. 88039 Diospyros sp. C. Maknoi 7725
133. 88939 Diospyros sp. C. Maknoi 8540
134. 89840 Diospyros sp. N. Muangyen 813
135. 91109 Diospyros sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3476
136. 91244 Diospyros sp. S. Sawangsawat 429
137. 95874 Diospyros sp. N. Muangyen 1830
138. 96539 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 055/60
139. 96729 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 245/60
140. 97114 Diospyros sp. P. Phaosrichai 498
141. 97513 Diospyros sp. C. Maknoi 5494
142. 101672 Diospyros sp. W. Pongamornkul 6213
143. 104795 Diospyros sp. C. Maknoi 5671
144. 105558 Diospyros sp. C. Maknoi 6901
145. 105592 Diospyros sp. C. Maknoi 7020
146. 105725 Diospyros sp. C. Maknoi 6918
147. 109792 Diospyros sp. TLBG 113
148. 110775 Diospyros sp. N. Muangyen 1988
149. 112300 Diospyros sp. Buasroi Mala 35
150. 112842 Diospyros sp. N. Muangyen 2329
151. 115080 Diospyros sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 615
152. 114339 Diospyros sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4682
153. 115748 Diospyros sp. K. Wangwasit 180321-45
154. 115856 Diospyros sp. K. Wangwasit 180426-19
155. 115864 Diospyros sp. K. Wangwasit 180426-28
156. 115950 Diospyros sp. K. Wangwasit 180718-38
157. 115986 Diospyros sp. K. Wangwasit 180911-6
158. 116028 Diospyros sp. K. Wangwasit 180912-17
159. 116532 Diospyros sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-156
160. 116808 Diospyros sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-431
161. 117975 Diospyros sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-345
162. 117998 Diospyros sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-368
163. 118162 Diospyros sp. N. Pan-in 122
164. 118505 Diospyros sp. K. Kertsawang 3811
165. 118752 Diospyros sp. N. Boonruang 0102
166. 118907 Diospyros sp. K. Inthamma 485
167. 121018 Diospyros sp. N. Muangyen 3000
168. 121172 Diospyros sp. N. Muangyen 3154
169. 121211 Diospyros sp. N. Boonruang 0272
170. 123419 Diospyros sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-413
171. 125322 Diospyros sp. W. Pongamornkul 7065
172. 125466 Diospyros sp. S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 591
173. 126835 Diospyros sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4076
174. 127936 Diospyros sp. K. Inthamma 759
175. 128429 Diospyros sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2230
176. 129401 Diospyros sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4259
177. 129479 Diospyros sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4337
178. 129698 Diospyros sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4556
179. 132236 Diospyros sp. P. Srisanga, P. Panyachan & P. Tatiya 3391
180. 132584 Diospyros sp. W. Pongamornkul 7521
181. 132834 Diospyros sp. W. Pongamornkul 7602
182. 133260 Diospyros sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1048
183. 134147 Diospyros sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3612
184. 136308 Diospyros sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 227
185. 136601 Diospyros sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3626
186. 136476 Diospyros sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3501
187. 138434 Diospyros sp. K. Inthamma 1710
188. 137668 Diospyros sp. K. Inthamma 1252
189. 137681 Diospyros sp. K. Inthamma 1265
190. 137683 Diospyros sp. K. Inthamma 1267
191. 137753 Diospyros sp. K. Inthamma 1337
192. 137942 Diospyros sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2836
193. 138261 Diospyros sp. K. Inthamma 1537
194. 138389 Diospyros sp. K. Inthamma 1665
195. 138757 Diospyros sp. Martin van de Bult 1931

ปิด

QR code