ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 123731
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Argostemma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-268
Collected date

วันที่เก็บ

23 Aug 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Fuirt green. Flower white, bell shape, four lobes.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sainyabuli, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

80    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4013 Argostemma sp. W. Nanakorn et al. 4013
2. 4132 Argostemma sp. W. Nanakorn et al. 4132
3. 4613 Argostemma sp. W. Nanakorn et al. 4613
4. 6738 Argostemma sp. W. Nanakorn et al. 6738
5. 9550 Argostemma sp. W. Nanakorn et al. 9550
6. 11853 Argostemma sp. S. Sasrirat 58
7. 13334 Argostemma sp. McDonald et al. 5776
8. 14460 Argostemma sp. S. Watthana 354
9. 16255 Argostemma sp. Puff 990912-2/1
10. 16256 Argostemma sp. Puff 990913-1/1
11. 17497 Argostemma sp. K. Larsen et al. 46735
12. 18037 Argostemma sp. P. Srisanga 1590
13. 18800 Argostemma sp. W. Nanakorn 724
14. 21115 Argostemma sp. C. Maknoi 182
15. 21233 Argostemma sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2107
16. 21234 Argostemma sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2108
17. 21385 Argostemma sp. S. Watthana 1392
18. 21502 Argostemma sp. P. Suksathan 2658
19. 24186 Argostemma sp. W. Nanakorn et al. 24186
20. 24189 Argostemma sp. W. Nanakorn et al. 24189
21. 24190 Argostemma sp. W. Nanakorn et al. 24190
22. 25760 Argostemma sp. C. Maknoi 297
23. 25776 Argostemma sp. C. Maknoi 313
24. 25904 Argostemma sp. P. Suksathan 3561
25. 27773 Argostemma sp. C. Maknoi 451
26. 27775 Argostemma sp. C. Maknoi 454
27. 27776 Argostemma sp. C. Maknoi 455
28. 27777 Argostemma sp. C. Maknoi 456
29. 28214 Argostemma sp. K. Kertsawang 625
30. 28544 Argostemma sp. S. Pumicong 425
31. 31617 Argostemma sp. W. Pongamornkul 1940
32. 31849 Argostemma sp. C. Maknoi 1576
33. 32406 Argostemma sp. S. Intamusik 136
34. 46971 Argostemma sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 190
35. 48868 Argostemma sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38571
36. 49030 Argostemma sp. Tatemi Shimizu, Hideo Toyokuni, Hiroshige Koyama & Thawatchai Santisuk T-19416
37. 51053 Argostemma sp. W. Pongamornkul 2659
38. 51102 Argostemma sp. W. Pongamornkul 2708
39. 51886 Argostemma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7941
40. 55831 Argostemma sp. P. Chantaranothai et al. 1391
41. 58368 Argostemma sp. K. Chanta 16
42. 59160 Argostemma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9697
43. 62017 Argostemma sp. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087495
44. 62232 Argostemma sp. Romklao Botanical Garden 0519/2555
45. 62339 Argostemma sp. Romklao Botanical Garden 0626/2555
46. 68014 Argostemma sp. C. Lakoet 0395
47. 66835 Argostemma sp. M. Norsaengsri 10433
48. 67860 Argostemma sp. M. Norsaengsri 10540
49. 67861 Argostemma sp. M. Norsaengsri 10541
50. 67862 Argostemma sp. M. Norsaengsri 10542
51. 67978 Argostemma sp. C. Lakoet 0359
52. 70067 Argostemma sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2623
53. 71267 Argostemma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 976
54. 73864 Argostemma sp. P. Phaosrichai 106
55. 73879 Argostemma sp. P. Phaosrichai 121
56. 73880 Argostemma sp. P. Phaosrichai 122
57. 73911 Argostemma sp. M. Norsaengsri 11440
58. 75358 Argostemma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095067
59. 75694 Argostemma sp. W. Tanming 582
60. 76009 Argostemma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095372
61. 76246 Argostemma sp. C. Maknoi 7096
62. 78041 Argostemma sp. W. Pongamornkul 4386
63. 85158 Argostemma sp. P. Phaosrichai 267
64. 85902 Argostemma sp. M. Norsaengsri 12555
65. 86074 Argostemma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-078
66. 87025 Argostemma sp. C. Glamwaewwong 318/58
67. 86385 Argostemma sp. M. Wongnak 181
68. 86663 Argostemma sp. W. Tanming 886
69. 92070 Argostemma sp. S. Saengvirotjanapat 649
70. 97168 Argostemma sp. P. Phaosrichai 552
71. 97142 Argostemma sp. P. Phaosrichai 526
72. 100933 Argostemma sp. C. Maknoi 491
73. 115994 Argostemma sp. K. Wangwasit 180911-14
74. 120581 Argostemma sp. N. Muangyen 2347
75. 128311 Argostemma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2112
76. 132685 Argostemma sp. A. Nuammee 563
77. 132792 Argostemma sp. A. Nuammee 670
78. 132914 Argostemma sp. S. Pumikong 2019 70
79. 134344 Argostemma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2694
80. 138785 Argostemma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3664

ปิด

QR code