ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 124780
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alpinia blepharocalyx K. Schum.
Family name

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 3357
Collected date

วันที่เก็บ

3 Dec 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Perennial herb 1.5-2 m high in dry evergreen forest. Fruit orange-brownish.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1600
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

73    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5468 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Nanakorn et al. 5468
2. 6150 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Nanakorn et al. 6150
3. 6178 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Nanakorn et al. 6178
4. 8663 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Nanakorn et al. 8663
5. 8777 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Nanakorn et al. 8777
6. 9420 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Nanakorn et al. 9420
7. 10880 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Nanakorn et al. 10880
8. 10885 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Nanakorn et al. 10885
9. 10886 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Nanakorn et al. 10886
10. 11513 Alpinia blepharocalyx K. Schum. P. Suksathan 1123
11. 18593 Alpinia blepharocalyx K. Schum. P. Srisanga 1753
12. 19752 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. La-ongsri 114
13. 19781 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. La-ongsri 143
14. 20600 Alpinia blepharocalyx K. Schum. M. Norsaengsri, P. Suksathan, R. Pongsattayapipat 1499
15. 20601 Alpinia blepharocalyx K. Schum. M. Norsaengsri, P. Suksathan, R. Pongsattayapipat 1500
16. 21095 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 162
17. 21337 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 1325
18. 22529 Alpinia blepharocalyx K. Schum. P. Srisanga 2368
19. 22699 Alpinia blepharocalyx K. Schum. P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2431
20. 25579 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 615
21. 25657 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 193
22. 25676 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 213
23. 27140 Alpinia blepharocalyx K. Schum. S. Watthana, M. wongnak 1873
24. 27562 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 749
25. 27729 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 915
26. 27759 Alpinia blepharocalyx K. Schum. NULL
27. 29827 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 1419
28. 30442 Alpinia blepharocalyx K. Schum. P. Suksathan 4142
29. 33426 Alpinia blepharocalyx K. Schum. Jatupol K. 08 207
30. 35763 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 1695
31. 36062 Alpinia blepharocalyx K. Schum. Jatupol K. 08 403
32. 42440 Alpinia blepharocalyx K. Schum. Tong Shao-quan 24974
33. 43365 Alpinia blepharocalyx K. Schum. Zhou-Shishun 3871
34. 48239 Alpinia blepharocalyx K. Schum. M. Norsaengsri 6481
35. 49873 Alpinia blepharocalyx K. Schum. M. Norsaengsri 6393
36. 50050 Alpinia blepharocalyx K. Schum. M.N. Tamura T 60205
37. 51672 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. La-ongsri, N. Romkham 1345
38. 51705 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. La-ongsri, N. Romkham 1382
39. 52244 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. La-ongsri, N. Romkham 1486
40. 56884 Alpinia blepharocalyx K. Schum. M. Norsaengsri, S. Mattapha 9194
41. 65615 Alpinia blepharocalyx K. Schum. M. Norsaengsri 10104
42. 70147 Alpinia blepharocalyx K. Schum. N. Muangyen 34
43. 77569 Alpinia blepharocalyx K. Schum. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11046
44. 78123 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Pongamornkul 4468
45. 81980 Alpinia blepharocalyx K. Schum. M. Norsaengsri 12013
46. 84132 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Pongamornkul 4918
47. 84205 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Pongamornkul 4991
48. 87064 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Glamwaewwong 58 357
49. 89112 Alpinia blepharocalyx K. Schum. N. Muangyen 703
50. 89500 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Pongamornkul 5600
51. 90203 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 126
52. 90289 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 212
53. 90634 Alpinia blepharocalyx K. Schum. N. Muangyen 897
54. 94184 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Pongamornkul 5884
55. 94469 Alpinia blepharocalyx K. Schum. N. Muangyen 1596
56. 97512 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 5493
57. 98258 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 138
58. 98435 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 315
59. 105575 Alpinia blepharocalyx K. Schum. C. Maknoi 7003
60. 106028 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Pongamornkul 6504
61. 106912 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 623
62. 108339 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Pongamornkul 6547
63. 110462 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5578
64. 112646 Alpinia blepharocalyx K. Schum. N. Muangyen 2133
65. 116796 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 419
66. 123251 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 245
67. 123252 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 246
68. 124985 Alpinia blepharocalyx K. Schum. N. Muangyen 3561
69. 125424 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Pongamornkul 7167
70. 129206 Alpinia blepharocalyx K. Schum. Akharasit Bunsongthae 16
71. 131427 Alpinia blepharocalyx K. Schum. Chusie Trisonthi BD 10
72. 132400 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Pongamornkul 7242
73. 132551 Alpinia blepharocalyx K. Schum. W. Pongamornkul 7489

ปิด

QR code