ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 127344
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Microcos tomentosa Sm.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1978
Collected date

วันที่เก็บ

15 Jul 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree about 5 m high. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

407
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

83    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1634 Microcos tomentosa Sm. W. Nanakorn et al. 1634
2. 1645 Microcos tomentosa Sm. W. Nanakorn et al. 1645
3. 1727 Microcos tomentosa Sm. W. Nanakorn et al. 1727
4. 3386 Microcos tomentosa Sm. W. Nanakorn et al. 3386
5. 4044 Microcos tomentosa Sm. W. Nanakorn et al. 4044
6. 6474 Microcos tomentosa Sm. W. Nanakorn et al. 6474
7. 6515 Microcos tomentosa Sm. W. Nanakorn et al. 6515
8. 6527 Microcos tomentosa Sm. W. Nanakorn et al. 6527
9. 7180 Microcos tomentosa Sm. W. Nanakorn et al. 7180
10. 7191 Microcos tomentosa Sm. W. Nanakorn et al. 7191
11. 7575 Microcos tomentosa Sm. W. Nanakorn et al. 7575
12. 20232 Microcos tomentosa Sm. M. Norsaengsri 1291
13. 24719 Microcos tomentosa Sm. K. Kertsawang 146
14. 27885 Microcos tomentosa Sm. K. Wangwasit 050615-29
15. 31003 Microcos tomentosa Sm. K. Kertsawang 709
16. 34482 Microcos tomentosa Sm. Warintorn K. 08-313
17. 34518 Microcos tomentosa Sm. Warintorn K. 08-349
18. 37894 Microcos tomentosa Sm. M. Norsaengsri 3860
19. 38570 Microcos tomentosa Sm. C. Maknoi & P. Srisanga 2342
20. 38576 Microcos tomentosa Sm. C. Maknoi & P. Srisanga 2348
21. 41116 Microcos tomentosa Sm. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5565
22. 41651 Microcos tomentosa Sm. Chhang Phourin 5003
23. 42939 Microcos tomentosa Sm. C. Maknoi & M. Tanaros 3514
24. 45078 Microcos tomentosa Sm. M. Tanaros 480
25. 46073 Microcos tomentosa Sm. C. Maknoi 3768
26. 46925 Microcos tomentosa Sm. M. Tanaros 398
27. 48457 Microcos tomentosa Sm. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38634
28. 48471 Microcos tomentosa Sm. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52027
29. 49169 Microcos tomentosa Sm. T. Shimizu T-11291
30. 52318 Microcos tomentosa Sm. C. Maknoi 3944
31. 55985 Microcos tomentosa Sm. M. Norsaengsri & N. Tathana 8600
32. 57147 Microcos tomentosa Sm. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 262
33. 57183 Microcos tomentosa Sm. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 298
34. 59490 Microcos tomentosa Sm. Romklao Botanical Garden 0096/2553
35. 62219 Microcos tomentosa Sm. Romklao Botanical Garden 0506/2555
36. 62233 Microcos tomentosa Sm. Romklao Botanical Garden 0520/2555
37. 63587 Microcos tomentosa Sm. M. Norsaengsri & P. Thongson 6662
38. 64048 Microcos tomentosa Sm. M. Norsaengsri & P. Thongson 6969
39. 64057 Microcos tomentosa Sm. M. Norsaengsri & P. Thongson 6985
40. 66769 Microcos tomentosa Sm. C. Maknoi 4263
41. 68371 Microcos tomentosa Sm. C. Maknoi 4474
42. 70341 Microcos tomentosa Sm. C. Maknoi 3208
43. 72726 Microcos tomentosa Sm. C. Maknoi 4961
44. 83310 Microcos tomentosa Sm. C. Maknoi 7827
45. 83951 Microcos tomentosa Sm. S. Sawangsawat 665
46. 84001 Microcos tomentosa Sm. M. Pinyosak & P. Wessumritt 288
47. 84796 Microcos tomentosa Sm. K. Kertsawang 2282
48. 84883 Microcos tomentosa Sm. S. Watthana & W. La-ongsri 3962
49. 85226 Microcos tomentosa Sm. C. Maknoi 7874
50. 85253 Microcos tomentosa Sm. C. Maknoi 7901
51. 87477 Microcos tomentosa Sm. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-319
52. 87756 Microcos tomentosa Sm. Saensouk et al. 142
53. 88567 Microcos tomentosa Sm. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 418
54. 88576 Microcos tomentosa Sm. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 427
55. 88594 Microcos tomentosa Sm. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 445
56. 93027 Microcos tomentosa Sm. N. Turreira-Garcia 225
57. 94895 Microcos tomentosa Sm. N. Turreira-Garcia 407
58. 103569 Microcos tomentosa Sm. Kasan and Sarayut 030
59. 104786 Microcos tomentosa Sm. C. Maknoi 5662
60. 107086 Microcos tomentosa Sm. C. Maknoi 4851
61. 110908 Microcos tomentosa Sm. K. Kertsawang 4478
62. 112755 Microcos tomentosa Sm. N. Muangyen 2242
63. 114918 Microcos tomentosa Sm. T. Choopan et al. 2018-173
64. 115789 Microcos tomentosa Sm. K. Wangwasit 180322-39
65. 116337 Microcos tomentosa Sm. N. Boonruang 0015
66. 117613 Microcos tomentosa Sm. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1705
67. 117719 Microcos tomentosa Sm. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-089
68. 121158 Microcos tomentosa Sm. N. Muangyen 3140
69. 123576 Microcos tomentosa Sm. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-114
70. 124710 Microcos tomentosa Sm. N. Muangyen 3287
71. 127257 Microcos tomentosa Sm. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1892
72. 128366 Microcos tomentosa Sm. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2167
73. 130981 Microcos tomentosa Sm. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1254
74. 131119 Microcos tomentosa Sm. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2310
75. 132247 Microcos tomentosa Sm. W. Pongamornkul 7339
76. 134803 Microcos tomentosa Sm. T. Choopan et al. 2020-297
77. 134916 Microcos tomentosa Sm. T. Choopan et al. 2020-456
78. 136472 Microcos tomentosa Sm. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3497
79. 136521 Microcos tomentosa Sm. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3546
80. 137579 Microcos tomentosa Sm. K. Inthamma 1163
81. 137596 Microcos tomentosa Sm. K. Inthamma 1180
82. 138263 Microcos tomentosa Sm. K. Inthamma 1539
83. 139141 Microcos tomentosa Sm. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 454

ปิด

QR code