ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 132201
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mycetia gracilis Craib
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Martin van de Bult 1803
Collected date

วันที่เก็บ

30 Dec 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Habitat: shady and moist area near stream in evergreen hardwood forest, granite bedrock. Evergreen shrub, up to 100 cm tall. Bark light brown. Peduncle green. Immature fruits shiny green, mature fruit white, spongy, seeds black. Leaf blades green above, grey-green below. Common.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Ratchaburi, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1000
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

50    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3864 Mycetia gracilis Craib W. Nanakorn et al. 3864
2. 9259 Mycetia gracilis Craib P. Thongson 61
3. 11520 Mycetia gracilis Craib P. Suksathan 1130
4. 12544 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga 305
5. 12852 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga 382
6. 13673 Mycetia gracilis Craib P. Suksathan 1444
7. 14555 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 767
8. 14437 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga 730
9. 15208 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga 923
10. 15251 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga 966
11. 16616 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga 1210
12. 16762 Mycetia gracilis Craib Puff 990916.1.7
13. 18411 Mycetia gracilis Craib P. Suksathan 2738
14. 23154 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga 2534
15. 25342 Mycetia gracilis Craib C. Maknoi L2
16. 28293 Mycetia gracilis Craib Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-21(1)
17. 29701 Mycetia gracilis Craib C. Maknoi 980
18. 30278 Mycetia gracilis Craib C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1232
19. 30691 Mycetia gracilis Craib P. Suksathan 4311
20. 32224 Mycetia gracilis Craib J.F. Maxwell 06-131
21. 35311 Mycetia gracilis Craib Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8115
22. 47032 Mycetia gracilis Craib S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 253
23. 48086 Mycetia gracilis Craib M. Norsaengsri & N. Tathana 7255
24. 48668 Mycetia gracilis Craib M. Norsaengsri & N. Tathana 7419
25. 50110 Mycetia gracilis Craib M.N. Tamura T-60253
26. 50271 Mycetia gracilis Craib H. Takahashi & Minoru N. Tamura T-63443
27. 50530 Mycetia gracilis Craib Li-Jianwu Cx00154
28. 51451 Mycetia gracilis Craib M. Norsaengsri & N. Tathana 7521
29. 51584 Mycetia gracilis Craib W. La-ongsri & N. Romkham 1257
30. 52295 Mycetia gracilis Craib W. La-ongsri & N. Romkham 1537
31. 52488 Mycetia gracilis Craib Yin-Jiantao 1276
32. 54792 Mycetia gracilis Craib W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1785
33. 55328 Mycetia gracilis Craib M. Norsaengsri & N. Tathana 8285
34. 58772 Mycetia gracilis Craib Zhou-Shishun 3274
35. 58900 Mycetia gracilis Craib Zhou-Shishun 3362
36. 58992 Mycetia gracilis Craib Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1886
37. 59117 Mycetia gracilis Craib Yin-Jiantao 1862
38. 60340 Mycetia gracilis Craib Zhou-Shishun 3119
39. 60403 Mycetia gracilis Craib Zhou-Shishun 3231
40. 65911 Mycetia gracilis Craib K. Srithi 397
41. 66840 Mycetia gracilis Craib M. Norsaengsri 10438
42. 74374 Mycetia gracilis Craib Zhou-Shishun 7720
43. 86257 Mycetia gracilis Craib C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-261
44. 91134 Mycetia gracilis Craib W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3501
45. 117400 Mycetia gracilis Craib W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 986
46. 122669 Mycetia gracilis Craib W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-139
47. 122787 Mycetia gracilis Craib W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-257
48. 122848 Mycetia gracilis Craib W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-318
49. 132498 Mycetia gracilis Craib W. Pongamornkul 7378
50. 134212 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga, W. Khattiyot, S. Chantabun 3646

ปิด

QR code