ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 133341
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lysimachia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Primulaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1130
Collected date

วันที่เก็บ

16 Mar 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Corolla white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

365
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9254 Lysimachia sp. W. Nanakorn 9254
2. 9782 Lysimachia sp. W. Nanakorn et al. 9782
3. 15828 Lysimachia sp. P. Srisanga, C. Puff 1045
4. 15838 Lysimachia sp. P. Srisanga, C. Puff 1035
5. 16397 Lysimachia sp. P. Suksathan 2072
6. 16930 Lysimachia sp. P. Suksathan 2339
7. 18991 Lysimachia sp. W. Nanakorn et al. 18991
8. 20683 Lysimachia sp. S. Watthana 1291
9. 21178 Lysimachia sp. P. Srisanga, C. Maknoi 2052
10. 22945 Lysimachia sp. C. Glamwaewwong 194
11. 27711 Lysimachia sp. C. Maknoi 897
12. 36370 Lysimachia sp. P. Srisanga, P. Suksathan, P. Panyachan, A. Keratikorkul 3013
13. 42211 Lysimachia sp. Zhou-Shishun 3819
14. 56430 Lysimachia sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga, Ling Shing Mang 51353
15. 60066 Lysimachia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2227
16. 64272 Lysimachia sp. Li-Jianwu 1191
17. 65171 Lysimachia sp. K. Srithi 698
18. 67681 Lysimachia sp. Jatupol K. 948
19. 71539 Lysimachia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1076
20. 75981 Lysimachia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95336
21. 76322 Lysimachia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94092
22. 76507 Lysimachia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94016
23. 77755 Lysimachia sp. M. Norsaengsri 11674
24. 87029 Lysimachia sp. C. Glamwaewwong 58 322
25. 90524 Lysimachia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 445
26. 98416 Lysimachia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 296
27. 100748 Lysimachia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 351
28. 105086 Lysimachia sp. C. Maknoi 6276
29. 113339 Lysimachia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 40
30. 116665 Lysimachia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 288
31. 116838 Lysimachia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 30
32. 131464 Lysimachia sp. Chusie Trisonthi BD 52
33. 131504 Lysimachia sp. Chusie Trisonthi BD 84 (1)
34. 136177 Lysimachia sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 91
35. 137146 Lysimachia sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Yo El 103509
36. 138411 Lysimachia sp. K. Inthamma 1687
37. 138948 Lysimachia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3827
38. 142016 Lysimachia sp. W. Pongamornkul 714
39. 143150 Lysimachia sp. C. Maknoi et al. 6989

ปิด

QR code