ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 14063
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dillenia aurea Sm.
Family name

ชื่อวงศ์

Dilleniaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kanchana, Pattaraporn 3
Collected date

วันที่เก็บ

26 Apr 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 6 m high. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

32    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 871 Dillenia aurea Sm. W. Nanakorn et al. 871
2. 6416 Dillenia aurea Sm. W. Nanakorn et al. 6416
3. 9085 Dillenia aurea Sm. W. Nanakorn et al. 9085
4. 24964 Dillenia aurea Sm. C. Glamwaewwong 939
5. 28910 Dillenia aurea Sm. W. Nanakorn et al. 28910
6. 29609 Dillenia aurea Sm. C. Maknoi 1351
7. 38382 Dillenia aurea Sm. C. Maknoi, P. Srisanga 2154
8. 46564 Dillenia aurea Sm. M. Norsaengsri 3535
9. 57261 Dillenia aurea Sm. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 159
10. 71335 Dillenia aurea Sm. W. Pongamornkul 3775
11. 71336 Dillenia aurea Sm. W. Pongamornkul 3776
12. 72827 Dillenia aurea Sm. M. Norsaengsri 10937
13. 73225 Dillenia aurea Sm. M. Norsaengsri 11397
14. 73235 Dillenia aurea Sm. M. Norsaengsri 11407
15. 74739 Dillenia aurea Sm. W. Pongamornkul 4213
16. 83710 Dillenia aurea Sm. S. Bunma s.n.
17. 95483 Dillenia aurea Sm. T. Pingyot, W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya, S. Satatha 82
18. 97496 Dillenia aurea Sm. C. Maknoi 5477
19. 118297 Dillenia aurea Sm. K. Inthamma 185
20. 124535 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 15
21. 124536 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 16
22. 124537 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 17
23. 124538 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 18
24. 124539 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 22
25. 124549 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 43
26. 124550 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 44
27. 124551 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 45
28. 124563 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 60
29. 124567 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 65
30. 124578 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 80
31. 124592 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 102
32. 132389 Dillenia aurea Sm. W. Pongamornkul 7231

ปิด

QR code