ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 29755
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Barleria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 1076
Collected date

วันที่เก็บ

22 Aug 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

In dry evergreen forest. Flowers dark blue.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 20399 Barleria sp. P. Thongson 144
2. 29792 Barleria sp. C. Maknoi 1113
3. 35838 Barleria sp. C. Maknoi 1770
4. 36514 Barleria sp. C. Maknoi 1834
5. 42893 Barleria sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3468
6. 46259 Barleria sp. M. Norsaengsri 3275
7. 51323 Barleria sp. M. Norsaengsri 2771
8. 51329 Barleria sp. M. Norsaengsri 2777
9. 77593 Barleria sp. M. Norsaengsri 11522
10. 101346 Barleria sp. Jittiporn Thasaniyakorn s.n.
11. 109623 Barleria sp. Jittiporn Tassaniyakorn s.n.
12. 116205 Barleria sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6857
13. 116268 Barleria sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6920
14. 116728 Barleria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-351
15. 116738 Barleria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-361
16. 117313 Barleria sp. N. Muangyen 2580
17. 118326 Barleria sp. K. Inthamma 214
18. 120832 Barleria sp. N. Muangyen 2814
19. 120865 Barleria sp. N. Muangyen 2847
20. 121861 Barleria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1196
21. 121885 Barleria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1220
22. 121894 Barleria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1229
23. 129165 Barleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2712
24. 130100 Barleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 2746
25. 130116 Barleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 2762
26. 130185 Barleria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2361
27. 132365 Barleria sp. W. Pongamornkul 7207
28. 133053 Barleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3017
29. 134629 Barleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3264

ปิด

QR code