ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 135854
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hedyotis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Rubiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 7822
Collected date

วันที่เก็บ

12 Sep 2021
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 50 cm high in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

984
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

332    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4657 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 4657
2. 3404 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3404
3. 3424 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3424
4. 3738 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3738
5. 3794 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3794
6. 3977 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3977
7. 4495 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 4495
8. 5156 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 5156
9. 5292 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 5292
10. 6936 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 6936
11. 7583 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 7583
12. 8725 Hedyotis sp. W. Nanakorn 8725
13. 9230 Hedyotis sp. W. Nanakorn 9230
14. 10499 Hedyotis sp. P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 158
15. 10534 Hedyotis sp. P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 195
16. 11610 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 209
17. 11667 Hedyotis sp. P. Srisanga 255
18. 13619 Hedyotis sp. P. Suksathan 1385
19. 14396 Hedyotis sp. P. Suksathan 1701
20. 14398 Hedyotis sp. P. Suksathan 1703
21. 14901 Hedyotis sp. S. Watthana, S. Intamusik, P. Suksathan 441
22. 14756 Hedyotis sp. K. Larsen et al. 45737
23. 15281 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 809
24. 15718 Hedyotis sp. P. Suksathan, David J. Middleton 1820
25. 16198 Hedyotis sp. S. Intamusik 66
26. 16847 Hedyotis sp. P. Suksathan 2256
27. 16899 Hedyotis sp. P. Suksathan 2308
28. 16925 Hedyotis sp. P. Suksathan 2334
29. 17085 Hedyotis sp. P. Suksathan 2414
30. 17104 Hedyotis sp. P. Suksathan 2433
31. 19440 Hedyotis sp. P. Suksathan 2688
32. 18266 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1038
33. 18782 Hedyotis sp. W. Nanakorn 620
34. 20259 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1318
35. 21059 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1632
36. 21116 Hedyotis sp. NULL
37. 21326 Hedyotis sp. P. Srisanga 2177
38. 21360 Hedyotis sp. S. Watthana 1367
39. 22363 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1933
40. 22840 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 929
41. 23437 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 962
42. 27658 Hedyotis sp. C. Maknoi 844
43. 25655 Hedyotis sp. C. Maknoi 191
44. 27213 Hedyotis sp. P. Suksathan 3866
45. 27635 Hedyotis sp. C. Maknoi 821
46. 27730 Hedyotis sp. C. Maknoi 916
47. 27734 Hedyotis sp. C. Maknoi 920
48. 28288 Hedyotis sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 210804 15
49. 28187 Hedyotis sp. S. Watthana, S. Pumicong 2079
50. 28450 Hedyotis sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 220805 10
51. 28992 Hedyotis sp. S. Suddee et al. 2548
52. 29066 Hedyotis sp. S. Suddee et al. 2644
53. 30309 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1264
54. 31187 Hedyotis sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2862
55. 31272 Hedyotis sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2947
56. 31507 Hedyotis sp. C. Maknoi 1629
57. 31705 Hedyotis sp. C. Maknoi 1663
58. 31761 Hedyotis sp. C. Maknoi, R. Pongsattayapipat 1168
59. 31771 Hedyotis sp. C. Maknoi, R. Pongsattayapipat 1178
60. 31826 Hedyotis sp. C. Maknoi 1543
61. 31963 Hedyotis sp. C. Maknoi 1125
62. 31968 Hedyotis sp. C. Maknoi 1130
63. 34110 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2035
64. 34410 Hedyotis sp. Warintorn K. 08 240
65. 35194 Hedyotis sp. C. Maknoi 2422
66. 35456 Hedyotis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8277
67. 35527 Hedyotis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8352
68. 35601 Hedyotis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8435
69. 36315 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2262
70. 36377 Hedyotis sp. P. Srisanga, P. Suksathan, P. Panyachan, A. Keratikorkul 3020
71. 36496 Hedyotis sp. C. Maknoi 1816
72. 36873 Hedyotis sp. P. Wessumritt 21
73. 37096 Hedyotis sp. P. Suksathan 4659
74. 38193 Hedyotis sp. P. Wessumritt 119
75. 38800 Hedyotis sp. C. Maknoi 2470
76. 38906 Hedyotis sp. C. Maknoi 2576
77. 40274 Hedyotis sp. C. Maknoi 2636
78. 41215 Hedyotis sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5604
79. 41816 Hedyotis sp. P. Wessumritt, M. Norsaengsri 92
80. 41825 Hedyotis sp. P. Wessumritt, M. Norsaengsri 106
81. 42637 Hedyotis sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6120
82. 42675 Hedyotis sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6159
83. 43451 Hedyotis sp. K. Kertsawang 1272
84. 46494 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2569
85. 45974 Hedyotis sp. C. Maknoi 3886
86. 46108 Hedyotis sp. C. Maknoi 3803
87. 46290 Hedyotis sp. S. Sawangsawat 13
88. 46327 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 3322
89. 46443 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2518
90. 46579 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 3550
91. 46658 Hedyotis sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5632
92. 47003 Hedyotis sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 224
93. 47036 Hedyotis sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 257
94. 47864 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 7032
95. 47918 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 7086
96. 47950 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 7118
97. 47964 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 7132
98. 48146 Hedyotis sp. W. Boonprakop 119
99. 48440 Hedyotis sp. K. Iwatsuki, N. Fukuoka T 4477
100. 48500 Hedyotis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38724
101. 49997 Hedyotis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38407
102. 50460 Hedyotis sp. Li-Jianwu Cx 13
103. 50474 Hedyotis sp. Li-Jianwu Cx 30
104. 50772 Hedyotis sp. S. Watthana 3501
105. 51220 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 2635
106. 53552 Hedyotis sp. Yin-Jiangtao 1252
107. 53877 Hedyotis sp. C. Maknoi 3159
108. 53892 Hedyotis sp. C. Maknoi 3174
109. 53917 Hedyotis sp. C. Maknoi 3199
110. 55824 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
111. 55825 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
112. 55826 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
113. 55833 Hedyotis sp. Sawai 1038
114. 55835 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
115. 55842 Hedyotis sp. S. Mattapha 672
116. 55843 Hedyotis sp. S. Bunwong 307
117. 55844 Hedyotis sp. S. Bunwong et al. 172
118. 55895 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. 2003 122
119. 55994 Hedyotis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8609
120. 56005 Hedyotis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8620
121. 56075 Hedyotis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8854
122. 57279 Hedyotis sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 105
123. 56880 Hedyotis sp. M. Norsaengsri, S. Mattapha 9190
124. 58236 Hedyotis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8768
125. 58595 Hedyotis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9630
126. 58563 Hedyotis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9598
127. 59269 Hedyotis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9806
128. 62204 Hedyotis sp. W. Boonprakop 465
129. 62848 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 10060
130. 62888 Hedyotis sp. C. Lakoet 224
131. 63849 Hedyotis sp. P. Thongson 34
132. 64040 Hedyotis sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6948
133. 64067 Hedyotis sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6999
134. 64489 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 3038
135. 65034 Hedyotis sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang, Ota Sida, Kittisak Phoutthavong, Somdy Oudomsack OS 6296
136. 66299 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 3337
137. 66756 Hedyotis sp. C. Maknoi 4250
138. 67492 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 2070
139. 67636 Hedyotis sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 903
140. 70373 Hedyotis sp. C. Maknoi 3240
141. 70375 Hedyotis sp. C. Maknoi 3242
142. 70399 Hedyotis sp. C. Maknoi 3266
143. 70406 Hedyotis sp. C. Maknoi 3273
144. 70407 Hedyotis sp. C. Maknoi 3274
145. 71189 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 2851
146. 72846 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 10959
147. 73337 Hedyotis sp. C. Lakoet 495
148. 74809 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 4283
149. 75079 Hedyotis sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2517
150. 75382 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95481
151. 75468 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95138
152. 75928 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 94681
153. 75975 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Tun Tin, Law Shine 94320
154. 76003 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95359
155. 76249 Hedyotis sp. C. Maknoi 7099
156. 76569 Hedyotis sp. C. Maknoi 7138
157. 77640 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 11564
158. 79983 Hedyotis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97754
159. 80775 Hedyotis sp. K. Phoutthavong et al. 534
160. 80862 Hedyotis sp. K. Phoutthavong et al. 438
161. 81476 Hedyotis sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11721
162. 81688 Hedyotis sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11728
163. 82950 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 12334
164. 84694 Hedyotis sp. K. Kertsawang 3475
165. 85571 Hedyotis sp. C. Maknoi 8270
166. 85578 Hedyotis sp. C. Maknoi 8277
167. 86159 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 163
168. 86311 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 315
169. 86865 Hedyotis sp. C. Glamwaewwong 58 158
170. 87561 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 401
171. 89333 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 5433
172. 89411 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 5511
173. 89626 Hedyotis sp. C. Maknoi 6379
174. 91031 Hedyotis sp. N. Muangyen 1041
175. 91288 Hedyotis sp. S. Sawangsawat 489
176. 92485 Hedyotis sp. L. Kamkom s.n.
177. 92607 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 325
178. 93456 Hedyotis sp. S. Daoh 18
179. 93747 Hedyotis sp. K. Kertsawang 3666
180. 94149 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 5849
181. 94240 Hedyotis sp. N. Muangyen 1368
182. 94301 Hedyotis sp. N. Muangyen 1429
183. 94843 Hedyotis sp. S. Bunma 109
184. 94844 Hedyotis sp. NULL
185. 94845 Hedyotis sp. S. Bunma 108
186. 95116 Hedyotis sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 155
187. 97078 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 462
188. 97104 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 488
189. 98277 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 157
190. 98330 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 210
191. 98345 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 225
192. 98447 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 327
193. 98448 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 328
194. 98712 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 189
195. 98844 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 321
196. 98875 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 352
197. 100793 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 396
198. 100800 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 403
199. 100833 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 560
200. 104235 Hedyotis sp. S. Kamonnate 702
201. 104250 Hedyotis sp. S. Kamonnate 814
202. 105237 Hedyotis sp. C. Maknoi 6473
203. 104481 Hedyotis sp. T. Khambai 504
204. 104577 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 6354
205. 104624 Hedyotis sp. C. Maknoi 5768
206. 104751 Hedyotis sp. C. Maknoi 5627
207. 104953 Hedyotis sp. C. Maknoi 6110
208. 104958 Hedyotis sp. C. Maknoi 6115
209. 106251 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 707
210. 106463 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 918
211. 106887 Hedyotis sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 598
212. 106764 Hedyotis sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 484
213. 107452 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 224
214. 107501 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 279
215. 111009 Hedyotis sp. K. Kertsawang 4578
216. 111159 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 107
217. 111172 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 120
218. 111305 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 253
219. 111316 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 264
220. 111340 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 288
221. 111415 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 363
222. 111456 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 404
223. 111457 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 405
224. 111474 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 422
225. 111501 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 24
226. 111548 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 71
227. 111553 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 76
228. 111563 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 86
229. 111612 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 135
230. 111674 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 197
231. 111724 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 244
232. 111744 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 264
233. 111762 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 282
234. 111778 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 298
235. 112490 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1267
236. 113174 Hedyotis sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6777
237. 113201 Hedyotis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak, S. Wongwan 3895
238. 113420 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 121
239. 113866 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 116
240. 113876 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 126
241. 113627 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 328
242. 113666 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 367
243. 113688 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 389
244. 113698 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 399
245. 113770 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 20
246. 113817 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 67
247. 113820 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 70
248. 113958 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 208
249. 114003 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 253
250. 114027 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 277
251. 114114 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 364
252. 114135 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 385
253. 114177 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 427
254. 116069 Hedyotis sp. K. Wangwasit 180913 3
255. 116937 Hedyotis sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 129
256. 117448 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1540
257. 117620 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak 1712
258. 117852 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 222
259. 117872 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 242
260. 117878 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 248
261. 117937 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 307
262. 117954 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 324
263. 118284 Hedyotis sp. K. Inthamma 172
264. 118547 Hedyotis sp. K. Kertsawang 3853
265. 118583 Hedyotis sp. K. Kertsawang 3889
266. 120943 Hedyotis sp. N. Muangyen 2925
267. 121427 Hedyotis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1047
268. 121785 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1845
269. 122106 Hedyotis sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1439
270. 122962 Hedyotis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 433
271. 123496 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 34
272. 123507 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 45
273. 123540 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 78
274. 123556 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 94
275. 123558 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 96
276. 123629 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 165
277. 123631 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 167
278. 123642 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 179
279. 123648 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 185
280. 123724 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 261
281. 123725 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 262
282. 123801 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 338
283. 123819 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 356
284. 123830 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 367
285. 123836 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 373
286. 125071 Hedyotis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 693
287. 125971 Hedyotis sp. Henrik Balslev (AAU), Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon, Suwat Suwanachat 9802
288. 126810 Hedyotis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4051
289. 126891 Hedyotis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4133
290. 128500 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2301
291. 128517 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2318
292. 129561 Hedyotis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4419
293. 130299 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2475
294. 130416 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2558
295. 130492 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2633
296. 130609 Hedyotis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 886
297. 130671 Hedyotis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 948
298. 131485 Hedyotis sp. Chusie Trisonthi BD 68
299. 133658 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 443
300. 134242 Hedyotis sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3676
301. 133386 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 169
302. 133413 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 197
303. 133449 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 233
304. 133467 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 251
305. 133468 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 252
306. 133473 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 257
307. 133475 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 259
308. 133698 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 483
309. 133704 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 489
310. 133710 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 495
311. 133734 Hedyotis sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7630
312. 134091 Hedyotis sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3556
313. 134385 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2735
314. 134418 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2768
315. 134444 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2794
316. 135774 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 7742
317. 135861 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 7829
318. 137172 Hedyotis sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103019
319. 138294 Hedyotis sp. K. Inthamma 1570
320. 138299 Hedyotis sp. K. Inthamma 1575
321. 138673 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in 548
322. 138712 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in 587
323. 139128 Hedyotis sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 440
324. 139270 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in 627
325. 139271 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in 628
326. 139272 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in 629
327. 139375 Hedyotis sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1954
328. 141001 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 8166
329. 141842 Hedyotis sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3828
330. 142334 Hedyotis sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Sawita Yooprasert, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Natcha Sutjaritjai, Jes Aarre 10761
331. 142351 Hedyotis sp. W. Pongamornkul, W. La-ongsri 8652
332. 142846 Hedyotis sp. C. Maknoi et al. 5822

ปิด

QR code