ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 19100
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turpinia pomifera (Roxb.) DC.
Family name

ชื่อวงศ์

STAPHYLEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 19100
Collected date

วันที่เก็บ

2 Apr 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 7 m high. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

76    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 69 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 069
2. 1906 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 1906
3. 5485 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 5485
4. 5976 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 5976
5. 6256 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 6256
6. 8619 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 8619
7. 8622 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 8622
8. 8715 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 8715
9. 8935 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 8935
10. 14529 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. S. Watthana 318
11. 15540 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. M. Wongnak 92
12. 16973 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri 88
13. 19737 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 99
14. 19792 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri 154
15. 23876 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 23876
16. 29472 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. C. Glamwaewwong 1303
17. 34009 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. J.F. Maxwell 08-45
18. 37548 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. J.F. Maxwell 06-368
19. 38210 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. P. Wessumritt 144
20. 42261 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Zhou Shi-shun 2208
21. 44652 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. S. Gardner ST2752
22. 47266 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Chusie KY305
23. 49954 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. M. Norsaengsri, M. Tanaros & C. Puff 6474
24. 51622 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri & N. Romkham 1295
25. 51678 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri & N. Romkham 1352
26. 51862 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. M. Norsaengsri & N. Tathana 7917
27. 52192 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri & N. Romkham 1434
28. 52199 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri & N. Romkham 1441
29. 56338 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. M. Norsaengsri & N. Tathana 8975
30. 56926 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. M. Norsaengsri & N. Tathana 9236
31. 59621 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. T. Khambai 32
32. 59622 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. T. Khambai 33
33. 62125 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. D. Khrueasan MS448
34. 63376 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Zhou-Shishun 7556
35. 65334 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2401
36. 65413 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2626
37. 66319 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Pongamornkul 3359
38. 67076 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Pongamornkul 3658
39. 73441 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. C. Lakoet 0599
40. 73639 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Pongamornkul 04049
41. 74981 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. C. Maknoi 6627
42. 80755 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. K. Phoutthavong et al. 557
43. 81401 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. M. Norsaengsri 12196
44. 81745 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. M. Norsaengsri 11780
45. 82000 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. M. Norsaengsri 12033
46. 83789 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2816
47. 84026 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Pongamornkul 4812
48. 86739 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. C. Glamwaewwong 033/58
49. 89025 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. N. Muangyen 616
50. 89099 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. N. Muangyen 690
51. 89304 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Pongamornkul 5404
52. 90863 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 6579.1
53. 91052 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. N. Muangyen 1062
54. 91119 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3486
55. 93393 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Alisa Narai 04
56. 95825 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. N. Muangyen 1781
57. 101084 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Pongamornkul 6105
58. 101955 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Phiangphak Sukkharak 3
59. 104414 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. T. Khambai 437
60. 104874 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. S. Wanchan 30
61. 105403 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. T. Khambai 369
62. 115264 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 799
63. 116910 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-102
64. 118723 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. N. Boonruang 0072
65. 118755 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. N. Boonruang 0105
66. 121117 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. N. Muangyen 3099
67. 122659 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-129
68. 123362 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-356
69. 129334 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Akharasit Bunsongthae 192
70. 130500 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 777
71. 131475 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Chusie Trisonthi BD 62
72. 132714 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. A. Nuammee 592
73. 133319 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1108
74. 134641 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3276
75. 134209 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. P. Srisanga, W. Khattiyot, S. Chantabun 3643
76. 137710 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. K. Inthamma 1294

ปิด

QR code