ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 85956
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Burmannia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Burmanniaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Wangwasit 41013 6
Collected date

วันที่เก็บ

12 Oct 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flowers blue. Salty soil.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

120
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

47    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7552 Burmannia sp. W. Nanakorn et al. 7552
2. 7601 Burmannia sp. W. Nanakorn et al. 7601
3. 8070 Burmannia sp. W. Nanakorn et al. 8070
4. 8209 Burmannia sp. W. Nanakorn et al. 8209
5. 12395 Burmannia sp. P. Suksathan 1290
6. 15996 Burmannia sp. S. Watthana 690
7. 18459 Burmannia sp. P. Suksathan 2786
8. 18482 Burmannia sp. P. Suksathan 2809
9. 18878 Burmannia sp. M. Norsaengsri 1126
10. 19019 Burmannia sp. W. Nanakorn et al. 19019
11. 19268 Burmannia sp. S. Watthana, M. wongnak 979
12. 21368 Burmannia sp. S. Watthana 1375
13. 21549 Burmannia sp. S. Watthana 1444
14. 21581 Burmannia sp. P. Suksathan s.n.
15. 21742 Burmannia sp. S. Watthana, P. Suksathan 1534
16. 21803 Burmannia sp. S. Watthana, P. Suksathan 1595
17. 22364 Burmannia sp. M. Norsaengsri 1934
18. 22366 Burmannia sp. M. Norsaengsri 1936
19. 25792 Burmannia sp. C. Maknoi 328
20. 25794 Burmannia sp. C. Maknoi 330
21. 25932 Burmannia sp. P. Suksathan 3589
22. 25940 Burmannia sp. P. Suksathan 3597
23. 28508 Burmannia sp. S. Pumicong 388
24. 29386 Burmannia sp. P. Suksathan 1200
25. 29432 Burmannia sp. P. Suksathan s.n.
26. 31797 Burmannia sp. C. Maknoi, R. Pongsattayapipat 1204
27. 36102 Burmannia sp. S. Watthana 2492
28. 36465 Burmannia sp. P. Srisanga, P. Suksathan, P. Panyachan, A. Keratikorkul 3109
29. 40949 Burmannia sp. K. Kertsawang 939
30. 48233 Burmannia sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 38
31. 48370 Burmannia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 51890
32. 50307 Burmannia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 52224
33. 54207 Burmannia sp. M. Norsaengsri, P. Panyachan 8224
34. 54193 Burmannia sp. M. Norsaengsri 5974
35. 57218 Burmannia sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 65
36. 68023 Burmannia sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 38
37. 76590 Burmannia sp. C. Maknoi 7159
38. 77829 Burmannia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong, M. Soukhavong L1 44
39. 81465 Burmannia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11711
40. 83971 Burmannia sp. M. Pinyosak, P. Vessumrit 268
41. 86388 Burmannia sp. M. Wongnak 187
42. 102003 Burmannia sp. K. Kertsawang 4267
43. 102041 Burmannia sp. K. Kertsawang 4305
44. 102070 Burmannia sp. K. Kertsawang 4334
45. 102113 Burmannia sp. K. Kertsawang 4377
46. 102115 Burmannia sp. K. Kertsawang 4379
47. 139230 Burmannia sp. Supalak Pumikong 2019 151

ปิด

QR code