ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 27825
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum.
Family name

ชื่อวงศ์

MARANTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 577
Collected date

วันที่เก็บ

15 Feb 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Kittiphong Kertsawang
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen forest near stream with subshade. Plant clustered about 2-4 m high; swollen node and petiole. Leaves ovate; base of petiole paleaceous. Inflorescences branchlet. Flowers white. Sepals 3. Petals 3.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chanthaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

43    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7307 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. W. Nanakorn et al. 7307
2. 11858 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. S. Sasrirat 63
3. 12981 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. K. Larsen et al. 45795
4. 13937 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. P. Srisanga & S. Watthana 603
5. 17057 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. P. Suksathan 2386
6. 19878 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. S. Watthana 1180
7. 20824 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. P. Suksathan 2942
8. 21645 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. P. Suksathan 3033
9. 23113 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. P. Suksathan 3408
10. 23115 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. P. Suksathan 3410
11. 24870 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. P. Suksathan & Finn Borchsenius 3524
12. 28188 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. S. Watthana & S. Pumicong 2080
13. 31185 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2860
14. 31819 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. C. Maknoi 1532
15. 32198 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. J.F. Maxwell 06-199
16. 40685 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. S. Watthana & P. Srisanga 3085
17. 41059 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. K. Kertsawang 1001
18. 51574 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. W. La-ongsri & N. Romkham 1247
19. 52565 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1652
20. 56709 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. Puangpen et al. N361
21. 56711 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. Puangpen et al. N388
22. 65181 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. K. Srithi 263
23. 76130 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. C. Maknoi 6675
24. 78999 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-195
25. 82664 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. C. Maknoi 7565
26. 82794 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. C. Maknoi 7695
27. 84252 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. S. Watthana & P. Srisanga 3085
28. 85043 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3278
29. 88481 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. N. Muangyen 333
30. 89263 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. C. Maknoi 8111
31. 90568 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. N. Muangyen 831
32. 90774 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3382
33. 92838 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. D. Argyriou 626
34. 92841 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. N. Turreira Garcia 623
35. 95888 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. N. Muangyen 1844
36. 102554 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. V. Nguanchoo 811
37. 110450 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5568
38. 110558 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5673
39. 116338 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. N. Boonruang 0016
40. 121574 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. N. Boonruang 0477
41. 122593 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1553
42. 124690 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. N. Muangyen 3267
43. 127394 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5902

ปิด

QR code