ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 31568
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Curcuma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

A. Keratikornkol 355
Collected date

วันที่เก็บ

27 Jul 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

John D. Mood
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb, in deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

183    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 25279 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 1120
2. 25663 Curcuma sp. C. Maknoi 199
3. 25664 Curcuma sp. C. Maknoi 200
4. 25689 Curcuma sp. C. Maknoi 226
5. 25697 Curcuma sp. C. Maknoi 234
6. 25700 Curcuma sp. C. Maknoi 237
7. 25716 Curcuma sp. C. Maknoi 253
8. 25791 Curcuma sp. C. Maknoi, P. Sirirugsa 327
9. 27761 Curcuma sp. C. Maknoi 339
10. 27828 Curcuma sp. C. Maknoi 944
11. 27833 Curcuma sp. C. Maknoi 949
12. 27834 Curcuma sp. C. Maknoi 950
13. 29173 Curcuma sp. C. Maknoi 519
14. 29182 Curcuma sp. C. Maknoi 545
15. 30620 Curcuma sp. P. Suksathan 4240
16. 30732 Curcuma sp. S. Watthana 2425
17. 31167 Curcuma sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2842
18. 31501 Curcuma sp. C. Maknoi 1623
19. 31956 Curcuma sp. C. Maknoi 1118
20. 31957 Curcuma sp. C. Maknoi 1119
21. 32822 Curcuma sp. N. Muangyen 138
22. 32823 Curcuma sp. N. Muangyen 139
23. 37265 Curcuma sp. C. Maknoi 2379
24. 40206 Curcuma sp. M. Norsaengsri 5396
25. 40833 Curcuma sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6053
26. 41357 Curcuma sp. M. Norsaengsri 4029
27. 45978 Curcuma sp. C. Maknoi 3890
28. 48684 Curcuma sp. M. Norsaengsri s.n.
29. 48685 Curcuma sp. M. Norsaengsri s.n.
30. 48686 Curcuma sp. M. Norsaengsri s.n.
31. 48687 Curcuma sp. M. Norsaengsri s.n.
32. 56469 Curcuma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda 51213
33. 58553 Curcuma sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9588
34. 59498 Curcuma sp. Romklao Botanical Garden 2553 104
35. 62523 Curcuma sp. Romklao Botanical Garden 2555 463
36. 64581 Curcuma sp. W. Pongamornkul 3130
37. 64591 Curcuma sp. W. Pongamornkul, Lisa (P.21) 3142
38. 66773 Curcuma sp. M. Norsaengsri 10371
39. 66820 Curcuma sp. M. Norsaengsri 10418
40. 67062 Curcuma sp. W. Pongamornkul 3644
41. 68550 Curcuma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2914
42. 68759 Curcuma sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89578
43. 69934 Curcuma sp. P. Suksathan 5045
44. 69965 Curcuma sp. S. Sangvirotjanapat 622
45. 70490 Curcuma sp. C. Maknoi 3357
46. 70508 Curcuma sp. C. Maknoi 3375
47. 71426 Curcuma sp. W. Pongamornkul 3866
48. 71520 Curcuma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1057
49. 71991 Curcuma sp. N. Muangyen 83
50. 72742 Curcuma sp. C. Maknoi 4977
51. 74805 Curcuma sp. W. Pongamornkul 4279
52. 74807 Curcuma sp. W. Pongamornkul 4281
53. 75249 Curcuma sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2426
54. 75704 Curcuma sp. W. Pongamornkul 4289
55. 78316 Curcuma sp. V. Nguanchoo 228
56. 78354 Curcuma sp. V. Nguanchoo 114
57. 78372 Curcuma sp. V. Nguanchoo 151
58. 80870 Curcuma sp. K. Phoutthavong et al. 409
59. 81923 Curcuma sp. P. Phaosrichai 180
60. 83847 Curcuma sp. P. Phaosrichai 233
61. 84209 Curcuma sp. W. Pongamornkul 4995
62. 84755 Curcuma sp. K. Kertsawang 2241
63. 84945 Curcuma sp. S. Watthana, W. La-ongsri 4035
64. 85144 Curcuma sp. P. Phaosrichai 253
65. 85185 Curcuma sp. P. Phaosrichai 294
66. 89537 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB 166
67. 89542 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB 158
68. 89554 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB 161
69. 89856 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB 167
70. 90848 Curcuma sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3457
71. 92765 Curcuma sp. N. Muangyen 1335
72. 93213 Curcuma sp. D. Argyriou 318
73. 93492 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB 232
74. 93493 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB 233
75. 93494 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB 234
76. 93501 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB 241
77. 95360 Curcuma sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4172
78. 96637 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 60 153
79. 96644 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 60 160
80. 96648 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 60 164
81. 96697 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 60 213
82. 96712 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 60 228
83. 97118 Curcuma sp. P. Phaosrichai 502
84. 97133 Curcuma sp. P. Phaosrichai 517
85. 100847 Curcuma sp. P. Phaosrichai 574
86. 102559 Curcuma sp. V. Nguanchoo 817
87. 105753 Curcuma sp. C. Maknoi 6946
88. 107178 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas, T. Jindawong 5
89. 107181 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas, T. Jindawong 8
90. 106848 Curcuma sp. P. Panyadee, W. Khattiyot 113
91. 106851 Curcuma sp. P. Panyadee, W. Khattiyot 116
92. 107102 Curcuma sp. C. Maknoi 4870
93. 107192 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas, T. Jindawong 19
94. 107214 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas, T. Jindawong 41
95. 107218 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas, T. Jindawong 45
96. 107219 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas, T. Jindawong 46
97. 107221 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas, T. Jindawong 48
98. 107223 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas, T. Jindawong 50
99. 107241 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas, T. Jindawong 68
100. 110054 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 927
101. 110074 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 947
102. 113386 Curcuma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 87
103. 112620 Curcuma sp. C. Maknoi 3417
104. 114545 Curcuma sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4894
105. 114766 Curcuma sp. Thitiporn Pingyot 291
106. 114767 Curcuma sp. Thitiporn Pingyot 292
107. 114904 Curcuma sp. T. Choopan et al. 2017 126
108. 115208 Curcuma sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 743
109. 115838 Curcuma sp. K. Wangwasit 180425 34
110. 116047 Curcuma sp. K. Wangwasit 180912 37
111. 116066 Curcuma sp. K. Wangwasit 180912 57
112. 117137 Curcuma sp. N. Muangyen 2404
113. 117186 Curcuma sp. N. Muangyen 2453
114. 117490 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1582
115. 117502 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1594
116. 118793 Curcuma sp. N. Boonruang 143
117. 118905 Curcuma sp. K. Inthamma 483
118. 120506 Curcuma sp. W. Tanming SP 12
119. 121670 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1731
120. 121671 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1732
121. 121676 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1737
122. 121690 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1751
123. 121777 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1837
124. 125355 Curcuma sp. W. Pongamornkul 7098
125. 125746 Curcuma sp. K. Punchay 680
126. 127522 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2022
127. 127589 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2556
128. 127594 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2561
129. 127596 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2563
130. 128248 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2049
131. 128389 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2190
132. 128409 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2210
133. 128411 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2212
134. 128636 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2076
135. 128723 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2163
136. 128799 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2239
137. 128938 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2377
138. 128947 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2386
139. 129048 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2487
140. 130614 Curcuma sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 891
141. 130663 Curcuma sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 940
142. 132410 Curcuma sp. W. Pongamornkul 7252
143. 133027 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2991
144. 133381 Curcuma sp. Thunchanok Somnoo 7
145. 134061 Curcuma sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3526
146. 134293 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2643
147. 134312 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2662
148. 134386 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2736
149. 135915 Curcuma sp. W. Pongamornkul 7884
150. 136317 Curcuma sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 236
151. 136544 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3569
152. 137521 Curcuma sp. K. Inthamma 1105
153. 137597 Curcuma sp. K. Inthamma 1181
154. 137798 Curcuma sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1382
155. 138183 Curcuma sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3077
156. 138267 Curcuma sp. K. Inthamma 1543
157. 138554 Curcuma sp. K. Inthamma 1815
158. 138583 Curcuma sp. K. Inthamma 1844
159. 138585 Curcuma sp. K. Inthamma 1846
160. 138732 Curcuma sp. Soraya Jantakun 61
161. 138733 Curcuma sp. Soraya Jantakun 62
162. 138734 Curcuma sp. Soraya Jantakun 63
163. 138802 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3681
164. 138863 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3742
165. 139364 Curcuma sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1940
166. 139418 Curcuma sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1997
167. 139419 Curcuma sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1998
168. 139420 Curcuma sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1999
169. 139446 Curcuma sp. Supalak Pumikong 2022 9
170. 139787 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 4029
171. 140797 Curcuma sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100088
172. 140798 Curcuma sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100133
173. 140799 Curcuma sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100187
174. 140800 Curcuma sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100194
175. 140801 Curcuma sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100201
176. 140802 Curcuma sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100219
177. 140803 Curcuma sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100273
178. 141509 Curcuma sp. S. Watthana 3449
179. 142576 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 4219
180. 141768 Curcuma sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3754
181. 142153 Curcuma sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 6789
182. 143088 Curcuma sp. C. Maknoi et al. 6160
183. 143114 Curcuma sp. C. Maknoi et al. 6952

ปิด

QR code