ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 41015
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Engelhardia spicata Lechen ex Blume
Family name

ชื่อวงศ์

Juglandaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 936
Collected date

วันที่เก็บ

26 Nov 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 5-6 m high. Inflorescence green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1051
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

119    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 135 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 135
2. 2861 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 2861
3. 5397 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 5397
4. 5535 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 5535
5. 5538 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 5538
6. 8099 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 8099
7. 8658 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 8658
8. 10156 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Thongson 89
9. 10514 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 174
10. 10707 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Nanakorn et al. 10707
11. 12856 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga 386
12. 15305 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Suksathan 1579
13. 15346 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Pongamornkul, S. Watthana, R. Panya 453
14. 15582 Engelhardia spicata Lechen ex Blume M. Wongnak 134
15. 22518 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga 2357
16. 22520 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga 2359
17. 22703 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2435
18. 23756 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga 2677
19. 28471 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Y. Ochiai, S. Yokoyama 240805 1
20. 31242 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2917
21. 35538 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8364
22. 35539 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8265
23. 35705 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8555
24. 36569 Engelhardia spicata Lechen ex Blume C. Maknoi 1889
25. 36588 Engelhardia spicata Lechen ex Blume C. Maknoi 1908
26. 37109 Engelhardia spicata Lechen ex Blume C. Maknoi 1991
27. 42257 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Zhou-Shishun 2240
28. 47190 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Chusie KY 296
29. 49893 Engelhardia spicata Lechen ex Blume M. Norsaengsri 6413
30. 52778 Engelhardia spicata Lechen ex Blume C. Maknoi 2947
31. 53135 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Yin-Jiangtao 1556
32. 53142 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1447
33. 53541 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Yin-Jiangtao 1264
34. 56552 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG), Ling Shing Mang 51450
35. 59551 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Romklao Botanical Garden 2554 157
36. 59959 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2118
37. 60509 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Mang 88175
38. 60527 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Mang 88151
39. 60851 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Mang 87112
40. 60859 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Mang 87104
41. 60969 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Mang 87815
42. 61062 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86758
43. 61514 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Mang 87160
44. 61576 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Mang 87238
45. 61578 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Mang 87236
46. 61870 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Mang 87276
47. 65504 Engelhardia spicata Lechen ex Blume K. Srithi 548
48. 66274 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Pongamornkul 3312
49. 69179 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shine 89265
50. 70638 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye, Khin Myo Htwe 20263
51. 71709 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91156
52. 71790 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91013
53. 72992 Engelhardia spicata Lechen ex Blume M. Norsaengsri 10773
54. 73439 Engelhardia spicata Lechen ex Blume C. Lakoet 597
55. 78707 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Law Shine 98041
56. 80896 Engelhardia spicata Lechen ex Blume K. Phoutthavong et al. 592
57. 80384 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 199
58. 80400 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 215
59. 80636 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3138
60. 81552 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97512
61. 81553 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97513
62. 81554 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97737
63. 81555 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97879
64. 81556 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97937
65. 81575 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Ling Shein Mang, Law Shine 97076
66. 81577 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97410
67. 83256 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Pongamornkul 4791
68. 85071 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3306
69. 87838 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Nagamasu Hidetoshi, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma, Shing Maung 35658
70. 87839 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Stephan Gale, Khin Myo Htwe 35027
71. 87840 Engelhardia spicata Lechen ex Blume J. Murata, N. Tanaka, T. Kawahara, M. Tamura, S. Kakishima, N. Takamura 41698
72. 87842 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shing Mang, Cho Cho Win 25777
73. 87843 Engelhardia spicata Lechen ex Blume J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe 22417
74. 87844 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe, Khin Myo Htwe 23501
75. 87845 Engelhardia spicata Lechen ex Blume J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe 24726
76. 87846 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shing Mang, Cho Cho Win 25780
77. 87847 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Nagamasu Hidetoshi, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma, Shing Maung 35656
78. 87848 Engelhardia spicata Lechen ex Blume J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe 22465
79. 89101 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Muangyen 692
80. 90620 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Muangyen 883
81. 90719 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Muangyen 981
82. 90986 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Serm s.n.
83. 93963 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama, K. Watanabe 30991
84. 93964 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Aung Thay 50067
85. 93965 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Chika Mouri, Ling Shing Mang 51069
86. 93966 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Shigeo Yasuda 53788
87. 93967 Engelhardia spicata Lechen ex Blume J. Murata, N. Tanaka, T. Kawahara, M. Tamura, S. Kakishima, N. Takamura 41515
88. 93968 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Tanaka, Takashi Sugawara, Akikyo Naiki, Yu Ito 80426
89. 93969 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shein 90494
90. 93970 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Ling Shein Mang 96119
91. 93971 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Law Shine 96435
92. 94449 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Muangyen 1576
93. 94496 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Muangyen 1623
94. 95490 Engelhardia spicata Lechen ex Blume T. Pingyot, W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya, S. Satatha 89
95. 95971 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Phaosrichai 369
96. 98337 Engelhardia spicata Lechen ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 217
97. 105794 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Pimsiri PN 67
98. 106371 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 826
99. 106783 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 503
100. 107289 Engelhardia spicata Lechen ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 48
101. 107317 Engelhardia spicata Lechen ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 79
102. 110489 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5605
103. 116590 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 214
104. 116859 Engelhardia spicata Lechen ex Blume T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 51
105. 120689 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Muangyen 2671
106. 121055 Engelhardia spicata Lechen ex Blume N. Muangyen 3037
107. 129214 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Akharasit Bunsongthae 29
108. 130261 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2437
109. 130465 Engelhardia spicata Lechen ex Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2606
110. 131420 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Chusie Trisonthi BD 7 (1)
111. 133797 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Suchanya Kantasa K 70
112. 133833 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Rapeeporn Kantasrila MSD 40
113. 139398 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1977
114. 139873 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Kate Armstrong, Damon Little, Saw Lwin, Myint Myint San, Zaw Naing Tun, Pyi Soe Aung, A Syn, A Bai 804
115. 139874 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Kate Armstrong, Thet Yu Nwe, Yunn Mi Mi Kyaw, Myo Khaing, Phoe La Pyae, Than Tun Oo, Htay Aung, Lin Zaw 2496
116. 140529 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100079
117. 140530 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Yumiko baba, Win Win Nwe 101680
118. 140964 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Pongamornkul 8129
119. 142378 Engelhardia spicata Lechen ex Blume W. Pongamornkul 8679

ปิด

QR code