ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 71699
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Croton roxburghii N.P.Balakr.
Family name

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91145
Collected date

วันที่เก็บ

31 Mar 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous forest, sunny place. Tree ca. 3 m in height. Flowers bud.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

790
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

55    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5997 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Nanakorn et al. 5997
2. 8017 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Nanakorn et al. 8017
3. 8675 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Nanakorn et al. 8675
4. 8770 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Nanakorn et al. 8770
5. 10513 Croton roxburghii N.P.Balakr. P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 173
6. 10657 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Nanakorn et al. 10657
7. 14124 Croton roxburghii N.P.Balakr. S. Watthana 275
8. 27218 Croton roxburghii N.P.Balakr. P. Suksathan 3871
9. 29277 Croton roxburghii N.P.Balakr. S. Watthana 2276
10. 31221 Croton roxburghii N.P.Balakr. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2896
11. 31222 Croton roxburghii N.P.Balakr. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2897
12. 32167 Croton roxburghii N.P.Balakr. J.F. Maxwell 06 164
13. 33034 Croton roxburghii N.P.Balakr. Warintorn K. 07 18
14. 33091 Croton roxburghii N.P.Balakr. Warintorn K. 07 75
15. 33092 Croton roxburghii N.P.Balakr. Warintorn K. 07 76
16. 34822 Croton roxburghii N.P.Balakr. S. Chongko 652
17. 36324 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Pongamornkul 2271
18. 36914 Croton roxburghii N.P.Balakr. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan 3130
19. 38633 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Pongamornkul 2483
20. 38982 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Pongamornkul 2327
21. 39407 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri 4493
22. 39584 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri 4673
23. 39842 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri 4949
24. 46316 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri 3312
25. 48121 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Boonprakop 130
26. 53037 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7609
27. 55751 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri, N. Tathana 8551
28. 55938 Croton roxburghii N.P.Balakr. J.F. Maxwell 12 38
29. 58059 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9161
30. 60546 Croton roxburghii N.P.Balakr. Ling Shein Mang 88125
31. 61813 Croton roxburghii N.P.Balakr. Ling Shein Mang 87018
32. 61818 Croton roxburghii N.P.Balakr. Ling Shein Mang 87009
33. 62771 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri 9983
34. 65441 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2654
35. 65517 Croton roxburghii N.P.Balakr. K. Srithi 37
36. 65709 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri 10201
37. 66737 Croton roxburghii N.P.Balakr. C. Maknoi 4231
38. 67034 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Pongamornkul 3616
39. 67470 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri et al. 25
40. 69060 Croton roxburghii N.P.Balakr. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 682
41. 78004 Croton roxburghii N.P.Balakr. C. Maknoi 5201
42. 81280 Croton roxburghii N.P.Balakr. C. Maknoi 7462
43. 83145 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Pongamornkul 4680
44. 85087 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3322
45. 89163 Croton roxburghii N.P.Balakr. N. Muangyen 754
46. 92010 Croton roxburghii N.P.Balakr. K. Kertsawang 3575
47. 94817 Croton roxburghii N.P.Balakr. Chusie, K. Srithi PK 18
48. 95016 Croton roxburghii N.P.Balakr. Chusie, Trithip Sukho MHR 8
49. 98205 Croton roxburghii N.P.Balakr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 85
50. 98517 Croton roxburghii N.P.Balakr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 397
51. 106300 Croton roxburghii N.P.Balakr. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 755
52. 115779 Croton roxburghii N.P.Balakr. K. Wangwasit 180322 29
53. 120847 Croton roxburghii N.P.Balakr. N. Muangyen 2829
54. 125521 Croton roxburghii N.P.Balakr. N. Muangyen 3602
55. 140436 Croton roxburghii N.P.Balakr. Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe 101751

ปิด

QR code