ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 10513
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Croton roxburghii N.P.Balakr.
Family name

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 173
Collected date

วันที่เก็บ

10 Jan 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

H.-J. Esser (M)
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Semi-evergreen forest. Shrub 2 m high. Flower green, foetid smell. Immature fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

950
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

55    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5997 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Nanakorn et al. 5997
2. 8017 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Nanakorn et al. 8017
3. 8675 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Nanakorn et al. 8675
4. 8770 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Nanakorn et al. 8770
5. 10657 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Nanakorn et al. 10657
6. 14124 Croton roxburghii N.P.Balakr. S. Watthana 275
7. 27218 Croton roxburghii N.P.Balakr. P. Suksathan 3871
8. 29277 Croton roxburghii N.P.Balakr. S. Watthana 2276
9. 31221 Croton roxburghii N.P.Balakr. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2896
10. 31222 Croton roxburghii N.P.Balakr. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2897
11. 32167 Croton roxburghii N.P.Balakr. J.F. Maxwell 06 164
12. 33034 Croton roxburghii N.P.Balakr. Warintorn K. 07 18
13. 33091 Croton roxburghii N.P.Balakr. Warintorn K. 07 75
14. 33092 Croton roxburghii N.P.Balakr. Warintorn K. 07 76
15. 34822 Croton roxburghii N.P.Balakr. S. Chongko 652
16. 36324 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Pongamornkul 2271
17. 36914 Croton roxburghii N.P.Balakr. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan 3130
18. 38633 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Pongamornkul 2483
19. 38982 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Pongamornkul 2327
20. 39407 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri 4493
21. 39584 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri 4673
22. 39842 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri 4949
23. 46316 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri 3312
24. 48121 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Boonprakop 130
25. 53037 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7609
26. 55751 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri, N. Tathana 8551
27. 55938 Croton roxburghii N.P.Balakr. J.F. Maxwell 12 38
28. 58059 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9161
29. 60546 Croton roxburghii N.P.Balakr. Ling Shein Mang 88125
30. 61813 Croton roxburghii N.P.Balakr. Ling Shein Mang 87018
31. 61818 Croton roxburghii N.P.Balakr. Ling Shein Mang 87009
32. 62771 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri 9983
33. 65441 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2654
34. 65517 Croton roxburghii N.P.Balakr. K. Srithi 37
35. 65709 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri 10201
36. 66737 Croton roxburghii N.P.Balakr. C. Maknoi 4231
37. 67034 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Pongamornkul 3616
38. 67470 Croton roxburghii N.P.Balakr. M. Norsaengsri et al. 25
39. 69060 Croton roxburghii N.P.Balakr. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 682
40. 71699 Croton roxburghii N.P.Balakr. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91145
41. 78004 Croton roxburghii N.P.Balakr. C. Maknoi 5201
42. 81280 Croton roxburghii N.P.Balakr. C. Maknoi 7462
43. 83145 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. Pongamornkul 4680
44. 85087 Croton roxburghii N.P.Balakr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3322
45. 89163 Croton roxburghii N.P.Balakr. N. Muangyen 754
46. 92010 Croton roxburghii N.P.Balakr. K. Kertsawang 3575
47. 94817 Croton roxburghii N.P.Balakr. Chusie, K. Srithi PK 18
48. 95016 Croton roxburghii N.P.Balakr. Chusie, Trithip Sukho MHR 8
49. 98205 Croton roxburghii N.P.Balakr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 85
50. 98517 Croton roxburghii N.P.Balakr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 397
51. 106300 Croton roxburghii N.P.Balakr. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 755
52. 115779 Croton roxburghii N.P.Balakr. K. Wangwasit 180322 29
53. 120847 Croton roxburghii N.P.Balakr. N. Muangyen 2829
54. 125521 Croton roxburghii N.P.Balakr. N. Muangyen 3602
55. 140436 Croton roxburghii N.P.Balakr. Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe 101751

ปิด

QR code