ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 8113
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseuderanthemum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Acanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 8113
Collected date

วันที่เก็บ

9 Dec 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub in mixed deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

104    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2792 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 2792
2. 3573 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 3573
3. 5033 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 5033
4. 5635 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 5635
5. 7470 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 7470
6. 8001 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 8001
7. 8833 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 8833
8. 10257 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 10257
9. 12256 Pseuderanthemum sp. P. Srisanga 281
10. 18069 Pseuderanthemum sp. P. Srisanga 1622
11. 25984 Pseuderanthemum sp. P. Suksathan 3640
12. 34220 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 2144
13. 36751 Pseuderanthemum sp. P. Suksathan 4495
14. 38590 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 2440
15. 43067 Pseuderanthemum sp. Zhou-Shishun 3326
16. 46505 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 2580
17. 46525 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 2600
18. 48104 Pseuderanthemum sp. M. Norsaengsri 4780
19. 47083 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 3573
20. 51535 Pseuderanthemum sp. W. La-ongsri, N. Romkham 1208
21. 51654 Pseuderanthemum sp. W. La-ongsri, N. Romkham 1327
22. 51666 Pseuderanthemum sp. W. La-ongsri, N. Romkham 1339
23. 52520 Pseuderanthemum sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1595
24. 52771 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 2940
25. 53013 Pseuderanthemum sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7583
26. 53053 Pseuderanthemum sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7626
27. 53267 Pseuderanthemum sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7735
28. 53745 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 3026
29. 54885 Pseuderanthemum sp. S. Mattapha 96
30. 60350 Pseuderanthemum sp. Zhou-Shishun 3326
31. 62944 Pseuderanthemum sp. C. Lakoet 281
32. 63699 Pseuderanthemum sp. M. Norsaengsri 3645
33. 64137 Pseuderanthemum sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2539
34. 64474 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 3023
35. 65804 Pseuderanthemum sp. M. Norsaengsri, S. Boonwong 10298
36. 66114 Pseuderanthemum sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10358
37. 70169 Pseuderanthemum sp. N. Muangyen 56
38. 71689 Pseuderanthemum sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91133
39. 73408 Pseuderanthemum sp. C. Lakoet 566
40. 77853 Pseuderanthemum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong, M. Soukhavong L1 68
41. 77958 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 5154
42. 80109 Pseuderanthemum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97952
43. 80110 Pseuderanthemum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97139
44. 80583 Pseuderanthemum sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3085
45. 81038 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7219
46. 81064 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7245
47. 81082 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7263
48. 81163 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7344
49. 81210 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7392
50. 82202 Pseuderanthemum sp. P. Phaosrichai 135
51. 82706 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7607
52. 82717 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7618
53. 82792 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7693
54. 84081 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 4867
55. 84105 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 4891
56. 88319 Pseuderanthemum sp. N. Muangyen 171
57. 88502 Pseuderanthemum sp. N. Muangyen 354
58. 88758 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 8360
59. 88857 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 8458
60. 88866 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 8467
61. 89383 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 5483
62. 89455 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 5555
63. 89702 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 5688
64. 89709 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 5695
65. 90141 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 64
66. 90521 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 442
67. 93725 Pseuderanthemum sp. K. Kertsawang 3644
68. 95828 Pseuderanthemum sp. N. Muangyen 1784
69. 95879 Pseuderanthemum sp. N. Muangyen 1835
70. 106235 Pseuderanthemum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 691
71. 107000 Pseuderanthemum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 712
72. 116540 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 164
73. 116684 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 307
74. 117019 Pseuderanthemum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 212
75. 118249 Pseuderanthemum sp. K. Inthamma 137
76. 118312 Pseuderanthemum sp. K. Inthamma 200
77. 118491 Pseuderanthemum sp. K. Inthamma 390
78. 118528 Pseuderanthemum sp. K. Kertsawang 3834
79. 121082 Pseuderanthemum sp. N. Muangyen 3064
80. 121481 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1101
81. 121941 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1276
82. 121964 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1299
83. 122144 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1477
84. 122147 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1480
85. 123894 Pseuderanthemum sp. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5816
86. 125106 Pseuderanthemum sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 728
87. 125558 Pseuderanthemum sp. N. Muangyen 3638
88. 125576 Pseuderanthemum sp. N. Muangyen 3656
89. 129129 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom, M. Tabut 2676
90. 130438 Pseuderanthemum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2579
91. 133223 Pseuderanthemum sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 1011
92. 133315 Pseuderanthemum sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1104
93. 134522 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3155
94. 134572 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3207
95. 134593 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3228
96. 134603 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3238
97. 134637 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3272
98. 136436 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3461
99. 136440 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3465
100. 137746 Pseuderanthemum sp. K. Inthamma 1330
101. 139694 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3936
102. 139736 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3978
103. 141307 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4122
104. 141327 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4142

ปิด

QR code