ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 78899
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus hirta Vahl
Family name

ชื่อวงศ์

Moraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Tanming 30
Collected date

วันที่เก็บ

21 May 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1.5 m high. Fig red. In dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

147    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1181 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 1181
2. 1953 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 1953
3. 2598 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 2598
4. 4634 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 4634
5. 4746 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 4746
6. 7545 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 7545
7. 7703 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 7703
8. 9369 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 9369
9. 9004 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 9004
10. 9274 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 9074
11. 9465 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 9465
12. 9466 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 9466
13. 9538 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 9538
14. 9746 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 9746
15. 11076 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 94
16. 11442 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 166
17. 12540 Ficus hirta Vahl P. Srisanga 301
18. 27859 Ficus hirta Vahl K. Wangwasit 50615 1
19. 28482 Ficus hirta Vahl NULL
20. 30321 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1276
21. 31199 Ficus hirta Vahl P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2874
22. 32251 Ficus hirta Vahl J.F. Maxwell 06 500
23. 35624 Ficus hirta Vahl Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8460
24. 42591 Ficus hirta Vahl P. Chantaranothai et al. 570
25. 42592 Ficus hirta Vahl P. Chantaranothai et al. 913
26. 43555 Ficus hirta Vahl S. Gardner, P. Tippayasri ST 1427
27. 44488 Ficus hirta Vahl Zhou-Shishun 2964
28. 45047 Ficus hirta Vahl M. Tanaros 449
29. 45643 Ficus hirta Vahl D. Khrueasan MS 846
30. 46544 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri 3515
31. 50502 Ficus hirta Vahl Li-Jianwu Cx 67
32. 52274 Ficus hirta Vahl W. La-ongsri, N. Romkham 1516
33. 53481 Ficus hirta Vahl Yin-Jiangtao 1290
34. 53557 Ficus hirta Vahl Yin-Jiangtao 1246
35. 53820 Ficus hirta Vahl C. Maknoi 3101
36. 55157 Ficus hirta Vahl P. Chantaranothai et al. 570
37. 58369 Ficus hirta Vahl K. Chanta 17
38. 58584 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri, N. Tathana 9619
39. 58834 Ficus hirta Vahl Zhou-Shishun 3377
40. 59112 Ficus hirta Vahl Yin-Jiangtao 1857
41. 59998 Ficus hirta Vahl W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2158
42. 60204 Ficus hirta Vahl Zhou-Shishun 2964
43. 64410 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 2959
44. 65225 Ficus hirta Vahl K. Srithi s.n.
45. 65759 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri 10251
46. 67007 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 3589
47. 67828 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri 10508
48. 67845 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri 10525
49. 68719 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri 10630
50. 69357 Ficus hirta Vahl Zhou-Shishun 6730
51. 69581 Ficus hirta Vahl Zhou-Shishun 7036
52. 71960 Ficus hirta Vahl Ratchuporn Spanuchat s.n.
53. 72839 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri 10952
54. 73480 Ficus hirta Vahl C. Lakoet 640
55. 73770 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 4180
56. 73920 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri 11450
57. 74006 Ficus hirta Vahl K. Khwan 107
58. 74315 Ficus hirta Vahl Zhou-Shishun 7391
59. 74478 Ficus hirta Vahl Zhou-Shishun 8361
60. 75270 Ficus hirta Vahl Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2472
61. 75645 Ficus hirta Vahl W. Tanming 533
62. 75724 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 4309
63. 75847 Ficus hirta Vahl Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95150
64. 77649 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri 11573
65. 78897 Ficus hirta Vahl W. Tanming 29
66. 78898 Ficus hirta Vahl W. Tanming 62
67. 78900 Ficus hirta Vahl W. Tanming 32
68. 78908 Ficus hirta Vahl W. Tanming 64
69. 78916 Ficus hirta Vahl W. Tanming 146
70. 78923 Ficus hirta Vahl W. Tanming 190
71. 79129 Ficus hirta Vahl P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 324
72. 80402 Ficus hirta Vahl P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 217
73. 80768 Ficus hirta Vahl K. Phoutthavong et al. 542
74. 82055 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri 12088
75. 82253 Ficus hirta Vahl W. Nanakorn et al. 9074
76. 82917 Ficus hirta Vahl M. Norsaengsri 12301
77. 83084 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 4619
78. 86082 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 86
79. 86042 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 46
80. 86185 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 189
81. 86563 Ficus hirta Vahl W. Tanming 786
82. 86567 Ficus hirta Vahl W. Tanming 790
83. 86579 Ficus hirta Vahl W. Tanming 802
84. 86584 Ficus hirta Vahl W. Tanming 807
85. 87434 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 276
86. 89074 Ficus hirta Vahl N. Muangyen 665
87. 89303 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 5403
88. 89389 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 5489
89. 90358 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 280
90. 90375 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 297
91. 91913 Ficus hirta Vahl N. Muangyen 1281
92. 92470 Ficus hirta Vahl W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3942
93. 92707 Ficus hirta Vahl W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 98
94. 93259 Ficus hirta Vahl N. Turreira-Garcia 533
95. 94160 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 5860
96. 94309 Ficus hirta Vahl N. Muangyen 1437
97. 94458 Ficus hirta Vahl N. Muangyen 1585
98. 98242 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 122
99. 98291 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 171
100. 98333 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 213
101. 98497 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 377
102. 98645 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 122
103. 98663 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 140
104. 98814 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 291
105. 100812 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 415
106. 101104 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 6125
107. 104318 Ficus hirta Vahl S. Kamonnate 885
108. 104587 Ficus hirta Vahl W. Pongamornkul 6364
109. 107320 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 82
110. 109712 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 282
111. 110812 Ficus hirta Vahl N. Muangyen 2025
112. 111106 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 54
113. 111201 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 149
114. 111253 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 201
115. 113412 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 113
116. 113400 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 101
117. 113494 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 195
118. 113634 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 335
119. 113674 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 375
120. 113782 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 32
121. 113937 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 187
122. 114117 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 367
123. 114260 Ficus hirta Vahl W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 76
124. 115269 Ficus hirta Vahl W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 804
125. 117208 Ficus hirta Vahl N. Muangyen 2475
126. 116988 Ficus hirta Vahl T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 181
127. 117043 Ficus hirta Vahl T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 236
128. 117611 Ficus hirta Vahl P. Phaosrichai, M. Wongnak 1703
129. 117676 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 46
130. 117952 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 322
131. 118720 Ficus hirta Vahl N. Boonruang 69
132. 119082 Ficus hirta Vahl N. Boonruang 190
133. 120739 Ficus hirta Vahl N. Muangyen 2721
134. 120753 Ficus hirta Vahl N. Muangyen 2735
135. 122889 Ficus hirta Vahl W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 359
136. 122945 Ficus hirta Vahl W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 415
137. 123133 Ficus hirta Vahl W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 127
138. 123538 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 76
139. 123664 Ficus hirta Vahl C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 201
140. 124983 Ficus hirta Vahl N. Muangyen 3559
141. 125665 Ficus hirta Vahl K. Punchay 343
142. 130504 Ficus hirta Vahl S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 781
143. 130958 Ficus hirta Vahl S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1231
144. 137862 Ficus hirta Vahl K. Inthamma 1446
145. 137847 Ficus hirta Vahl K. Inthamma 1431
146. 139332 Ficus hirta Vahl Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1905
147. 140145 Ficus hirta Vahl Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem Nรธhrs 10192

ปิด

QR code