ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 81975
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 12008
Collected date

วันที่เก็บ

31 Apr 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Deng Yunfei
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb to 40 cm high. Leaves dark green to purplish green above, purple below. Bract purplish brown. Fruits brown. In mixed deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 159 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. Nanakorn et al. 159
2. 5267 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. Nanakorn et al. 5267
3. 5270 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. Nanakorn et al. 5270
4. 5573 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. Nanakorn et al. 5573
5. 8007 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. Nanakorn et al. 8007
6. 10278 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. Pongamornkul 49
7. 10298 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. Nanakorn et al. 10298
8. 16201 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng S. Intamusik 69
9. 17712 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. Pongamornkul 638
10. 19061 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng M. Norsaengsri s.n.
11. 19382 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng C. Glamwaewwong 13
12. 19389 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng C. Glamwaewwong 20
13. 29135 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng S. Watthana & H. Kurzweil 2188
14. 32209 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng J.F. Maxwell 06-109
15. 35448 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8269
16. 35449 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN 8270
17. 36136 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng M. Norsaengsri & C. Lakoet 2771
18. 36476 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng P. Srisanga with W. Nanakorn, P. Suksathan, P. Panyachan 3120
19. 45197 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng D. Khrueasan MS845
20. 49072 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng S. Watthana 3331
21. 49785 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng M. Norsaengsri 6304
22. 55409 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng M. Norsaengsri & N. Tathana 8397
23. 55680 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng M. Norsaengsri & N. Tathana 8480
24. 62978 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng C. Lakoet 315
25. 62795 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng M. Norsaengsri 10007
26. 62835 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng M. Norsaengsri 10047
27. 64459 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. Pongamornkul 3008
28. 67478 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng M. Norsaengsri et al. 0041
29. 73320 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng C. Lakoet 0478
30. 73412 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng C. Lakoet 0570
31. 79312 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. Tanming 754
32. 80586 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3088
33. 81794 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng M. Norsaengsri 11828
34. 88333 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng N. Muangyen 185
35. 88355 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng N. Muangyen 207
36. 96859 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng C. Glamwaewwong 375/60
37. 96881 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng C. Glamwaewwong 397/60
38. 105191 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng C. Maknoi 6427
39. 139683 Strobilanthes quadrifaria (Wall. ex Nees) Y.F.Deng W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3925

ปิด

QR code