ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 82017
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ixora sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 12050
Collected date

วันที่เก็บ

31 Apr 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2 m high. Flowers pinkish white. In mixed deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

154    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3250 Ixora sp. W. Nanakorn et al. 3250
2. 7148 Ixora sp. W. Nanakorn et al. 7148
3. 7492 Ixora sp. W. Nanakorn et al. 7492
4. 7512 Ixora sp. W. Nanakorn et al. 7512
5. 8828 Ixora sp. W. Nanakorn et al. 8828
6. 9057 Ixora sp. P. Thongson 31
7. 9058 Ixora sp. P. Thongson 32
8. 10171 Ixora sp. P. Thongson 104
9. 12862 Ixora sp. P. Srisanga 392
10. 13102 Ixora sp. P. Srisanga 498
11. 14288 Ixora sp. M. Norsaengsri 859
12. 16612 Ixora sp. P. Srisanga 1206
13. 16792 Ixora sp. P. Srisanga 1269
14. 16803 Ixora sp. P. Srisanga 1280
15. 17393 Ixora sp. P. Srisanga 1377
16. 18585 Ixora sp. P. Srisanga 1745
17. 18799 Ixora sp. W. Nanakorn 723
18. 19526 Ixora sp. W. Pongamornkul 693
19. 21166 Ixora sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2040
20. 23598 Ixora sp. P. Srisanga 2607
21. 27285 Ixora sp. Sunthorn H173
22. 27854 Ixora sp. C. Glamwaewwong 1254
23. 27876 Ixora sp. K. Wangwasit 050615-19
24. 29249 Ixora sp. S. Watthana 2248
25. 29857 Ixora sp. C. Maknoi 1450
26. 30269 Ixora sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1223
27. 30349 Ixora sp. C. Maknoi 1488
28. 31426 Ixora sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 6
29. 31722 Ixora sp. C. Maknoi 1680
30. 34036 Ixora sp. S. Watthana 2701
31. 34042 Ixora sp. A. Keratikornkol 445
32. 34409 Ixora sp. Warintorn K. 08-239
33. 34437 Ixora sp. Warintorn K. 08-267
34. 34771 Ixora sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3140
35. 36551 Ixora sp. C. Maknoi 1871
36. 36746 Ixora sp. P. Suksathan 4490
37. 36783 Ixora sp. P. Suksathan 4527
38. 37145 Ixora sp. C. Maknoi 2027
39. 37990 Ixora sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3107
40. 37967 Ixora sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3056
41. 38442 Ixora sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2214
42. 39591 Ixora sp. M. Norsaengsri 4680
43. 39844 Ixora sp. M. Norsaengsri 4951
44. 39995 Ixora sp. M. Norsaengsri 5100
45. 40133 Ixora sp. M. Norsaengsri 5238.1
46. 40754 Ixora sp. S. Watthana & P. Srisanga 3177
47. 41034 Ixora sp. K. Kertsawang 964
48. 41175 Ixora sp. M. Norsaengsri 5878
49. 42916 Ixora sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3491
50. 46078 Ixora sp. C. Maknoi 3773
51. 46402 Ixora sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 57
52. 46448 Ixora sp. W. Pongamornkul 2523
53. 48111 Ixora sp. M. Norsaengsri 4787
54. 48211 Ixora sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 016
55. 48283 Ixora sp. M. Norsaengsri 6527
56. 48602 Ixora sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7353
57. 48705 Ixora sp. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7977
58. 48706 Ixora sp. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7905
59. 48707 Ixora sp. T. Shimizu & A. Nalamphoon T-7780
60. 49929 Ixora sp. M. Norsaengsri 6449
61. 50619 Ixora sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 41
62. 50620 Ixora sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 40
63. 50626 Ixora sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 169
64. 52484 Ixora sp. Yin-Jiantao 1283
65. 52968 Ixora sp. C. Maknoi 3967
66. 53335 Ixora sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8002
67. 53394 Ixora sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8071
68. 53816 Ixora sp. C. Maknoi 3097
69. 54428 Ixora sp. T. Yingkhachorn 148
70. 54333 Ixora sp. T. Yingkhachorn 10
71. 54463 Ixora sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6934
72. 55320 Ixora sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8277
73. 55827 Ixora sp. P. Chantaranothai et al. 2
74. 56028 Ixora sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8643
75. 56047 Ixora sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8662
76. 56670 Ixora sp. Puangpen et al. N576
77. 56900 Ixora sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9210
78. 56944 Ixora sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9254
79. 56966 Ixora sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2051
80. 57009 Ixora sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9288
81. 57117 Ixora sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 232
82. 58948 Ixora sp. Li-Jianwu 513
83. 59471 Ixora sp. Romklao Botanical Garden 0077/2553
84. 59518 Ixora sp. Romklao Botanical Garden 0124/2553
85. 59852 Ixora sp. Romklao Botanical Garden 0243/2554
86. 62283 Ixora sp. Romklao Botanical Garden 0570/2555
87. 62470 Ixora sp. Romklao Botanical Garden 0410/2555
88. 62673 Ixora sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 99
89. 62909 Ixora sp. C. Lakoet 246
90. 63688 Ixora sp. M. Norsaengsri 3634
91. 63901 Ixora sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9919
92. 64066 Ixora sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6998
93. 66211 Ixora sp. W. Pongamornkul 3249
94. 66451 Ixora sp. W. Pongamornkul 3442
95. 66456 Ixora sp. W. Pongamornkul 3447
96. 67511 Ixora sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 777
97. 67891 Ixora sp. M. Norsaengsri 10571
98. 68123 Ixora sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 600
99. 72718 Ixora sp. C. Maknoi 4953
100. 73083 Ixora sp. M. Norsaengsri 11251
101. 75048 Ixora sp. M. Norsaengsri 11094
102. 76642 Ixora sp. M. Norsaengsri 11023
103. 77144 Ixora sp. P. Phaosrichai 159
104. 77576 Ixora sp. M. Norsaengsri 11505
105. 77698 Ixora sp. M. Norsaengsri 11617
106. 77988 Ixora sp. C. Maknoi 5185
107. 78138 Ixora sp. W. Pongamornkul 4482
108. 78975 Ixora sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-171
109. 79011 Ixora sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-207
110. 79053 Ixora sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-248
111. 79060 Ixora sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-255
112. 80892 Ixora sp. K. Phoutthavong et al. 596
113. 81166 Ixora sp. C. Maknoi 7347
114. 82731 Ixora sp. C. Maknoi 7632
115. 82744 Ixora sp. C. Maknoi 7645
116. 81771 Ixora sp. M. Norsaengsri 11806
117. 83131 Ixora sp. W. Pongamornkul 4666
118. 83894 Ixora sp. S. Sawangsawat 608
119. 83895 Ixora sp. S. Sawangsawat 609
120. 84126 Ixora sp. W. Pongamornkul 4912
121. 84804 Ixora sp. K. Kertsawang 2290
122. 84888 Ixora sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3967
123. 84922 Ixora sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4004
124. 84955 Ixora sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4045
125. 85244 Ixora sp. C. Maknoi 7892
126. 85348 Ixora sp. C. Maknoi 7996
127. 85360 Ixora sp. C. Maknoi 8008
128. 86260 Ixora sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-264
129. 86266 Ixora sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-270
130. 87031 Ixora sp. C. Glamwaewwong 324/58
131. 88144 Ixora sp. W. Pongamornkul 5150
132. 88752 Ixora sp. C. Maknoi 8354
133. 89008 Ixora sp. Ubonwan Upho UBON 395
134. 89497 Ixora sp. W. Pongamornkul 5597
135. 93050 Ixora sp. N. Turreira-Garcia 103
136. 93544 Ixora sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5727
137. 94336 Ixora sp. N. Muangyen 1463
138. 94776 Ixora sp. S. Bunma 181
139. 94779 Ixora sp. S. Bunma 1
140. 97003 Ixora sp. C. Maknoi 4823
141. 97058 Ixora sp. P. Phaosrichai 442
142. 97103 Ixora sp. P. Phaosrichai 487
143. 101067 Ixora sp. W. Pongamornkul 6088
144. 101706 Ixora sp. W. Pongamornkul 6247
145. 102074 Ixora sp. K. Kertsawang 4338
146. 101986 Ixora sp. K. Kertsawang 4250
147. 102200 Ixora sp. K. Kertsawang 4464
148. 104787 Ixora sp. C. Maknoi 5663
149. 105461 Ixora sp. C. Maknoi 6804
150. 105988 Ixora sp. W. Pongamornkul 6464
151. 108542 Ixora sp. T. Choopan et al. 2017-191
152. 109868 Ixora sp. TLBG 414
153. 109871 Ixora sp. TLBG 419
154. 109889 Ixora sp. TLBG 450

ปิด

QR code